Bane NOR Eiendom – Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører og forvalter en eiendomsportefølje som blant annet omfatter 1 660 bygg og 3 800 leiekontrakter og som har en anslått brutto verdi på 48 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom forvalter og driver 335 operative togstasjoner og -holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Virksomheten har mer enn 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene utgjør ca. 1,9 milliarder kroner. Det er 200 ansatte i divisjonen.

Med sin sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Bane NOR Eiendoms virksomhet er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Org.kart pr 200210.JPG

Ledere i Bane NOR Eiendom

  • Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe
  • Direktør Utvikling Morten Austestad
  • Direktør Stasjoner Knut Øivind Ruud Johansen
  • Direktør Verksteder og hensetting Jørn Johansen
  • Direktør Jernbaneeiendom Morten Floberghagen
  • Direktør Fag og utvikling Sjur Helseth
  • Direktør Forretningsutvikling Jørn Seljelid
  • Kommunikasjonssjef Kristin Paus
  • Økonomisjef Espen Wikerholmen
  • HR-sjef Tine Wenner