Bane NOR Eiendom – Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører og forvalter en eiendomsportefølje som blant annet omfatter 1660 bygg og 3.800 leiekontrakter og som har en anslått brutto verdi på 48 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom forvalter og driver 335 operative togstasjoner og -holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Virksomheten har mer enn 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene utgjør ca. 1,9 milliarder kroner. Det er 200 ansatte i divisjonen.

Med sin sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Bane NOR Eiendoms virksomhet er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Org.kart av ledelsen i Bane NOR Eiendom.jpg

Ledere i Bane NOR Eiendom:

  • Administrerende direktør: Jon-Erik Lunøe
  • Direktør Prosjekter Morten Austestad
  • Direktør Stasjoner Knut Øivind Ruud Johansen
  • Direktør Verksteder og hensetting Jørn Johansen
  • Direktør Jernbaneeiendom Morten Floberghagen
  • Direktør Fag og utvikling Sjur Helseth
  • Direktør Forretningsutvikling Jørn Seljelid
  • Direktør Kommunikasjon Kristin Paus
  • Økonomisjef Espen Wikerholmen
  • HR-sjef Tine Wenner