Drift og teknologi

Drift og teknologidivisjonen drifter og utvikler jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvar for alt som påvirker fremføringen av tog, fra overvåking og trafikkstyring til vedlikehold, fornyelse og innovasjon.

Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.

Divisjonen består av syv enheter, ERTMS-programmet, Bane, IKT, Trafikk, Anskaffelser, Teknisk, samt Sikkerhet og kvalitet. Til sammen jobber det nærmere 2500 medarbeidere i divisjonen.

Klikk for å se organisasjonskartet i større format

Ledelsen i Drift og teknologi:

 • Konserndirektør: Sverre Kjenne
 • ERTMS: Lars Jorde
 • IKT: Arild Nybrodahl
 • Trafikk: Lars Ola Bækkevold
 • Teknisk: Knut Dissen
 • Bane: Vibeke Aarnes
 • Anskaffelser: Cathrine Loennecken
 • Sikkerhet og kvalitet: Tov Haugen
 • Økonomi: Hilde Bekier-Larssen
 • HR: Hanne Cappelen
 • Kommunikasjon: Kristina Bolstad Picard