Digitalisering- og teknologi

Digitalisering- og teknologidivisjonen utvikler og tar i bruk smarte løsninger og fremtidens teknologi. Dette gir de reisende og togselskapene en trygg, moderne, kundevennlig og kostnadseffektiv jernbane.

I tillegg til stabsfunksjoner har divisjonen fem enheter; ERTMS-programmet, Signal, Kjøreveis-IKT, Teknologi, Utvikling og Innovasjon og IKT-enheten, som har følgende hovedoppgaver:

Digitalisering og teknologi leder i dag Norges største digitaliseringsprosjekt. Jernbanen skal fornyes med et digitalt felles europeisk signalanlegg, European Rail Traffic Management System (ERTMS). For de reisende betyr dette en mer stabil jernbane med bedre punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. ERTMS-programmet har om lag 240 medarbeidere og ledes av konserndirektør Sverre Kjenne. Du kan lese mer om ERTMS-programmets arbeid på programmets nettsider.

Bane NOR har landets største kompetansemiljø innen signalfaget samlet i én enhet, Signal. Vi har i oppgave å levere signalkompetanse til Bane NORs store og små utbyggingsprosjekter. Vi utreder, planlegger og bygger og utfører oppgaver basert på Signalprosessen i Styringssystemet.. Enheten har i dag ca. 210 medarbeidere og ledes av Andreas Solheim (fungerende).

Kjøreveis IKT skal sørge for at Bane NOR har stabile IKT-tjenester med høy tilgjengelighet for å understøtte all togframføring i Norge. Enheten har ansvar for transmisjon, togradio, publikumsinformasjon, programvarebaserte signalanlegg i et livsløpsperspektiv. Vi har en døgnbemannet operasjonssentral og er operativt ansvarlig for cybersikkerhet i Bane NOR. Kjøreveis IKT har ca. 220 medarbeidere og ledes av Arild Nybrodahl.

Enheten Teknologi, Utvikling og Innovasjon har ansvaret for vår digitale strategi som bidrar til brukervennlige og effektive digitale løsninger. Med digital innovasjon skal vi blant annet utvikle prediktivt og moderne vedlikehold gjennom innovativ bruk av teknologi, innsamling av data og maskinlæring. Vi tilbyr tjenester og leverer kompetanse innenfor teknisk informasjon og dokumentasjon, inkludert informasjonsmodeller. Vi utarbeider regelverk for fagene Signal og Tele, og jobber for å standardisere løsningene. Vi forvalter og utvikler arbeidsprosesser og verktøy for de samme fagene. Enheten har ca. 45 medarbeidere og ledes av Hege Magnussen (fungerende).

Digitalisering og teknologi har også ansvar for å utvikle og drifte Bane NORs administrative IKT-systemer, herunder applikasjoner, virksomhetsarkitektur og foretakets digitale infrastruktur. IKT-enheten administrerer også prosjekt- og porteføljeprosessene for alle IT-investeringsprosjekter i Bane NOR og har ansvaret for å styre virksomhetens totale IT-arkitektur. Enheten har ca. 50 medarbeidere fordelt på tre avdelinger; IKT applikasjoner, IKT drift og IKT styring og innovasjon. IKT ledes av Arild Gjerdseth.

Ledere i Digitalisering og teknologi:

  • Konserndirektør: Sverre Kjenne
  • ERTMS: Sverre Kjenne
  • Signal: Andreas Solheim (fung.)
  • Kjøreveis IKT: Arild Nybrodahl
  • IKT: Arild Gjerdseth
  • Teknologi: Hege Magnussen (fung.)
  • Økonomi: Mona Bergli Christiansen
  • Kontrakt: Knut Andreas Myklebust
  • Kommunikasjon: Kristina Bolstad Picard
  • HR: Christin Thorsen