Divisjoner

Bane NOR er organisert i fire divisjoner med ansvar for hver sine virkeområder og fire konsernstaber med fagansvar på tvers av divisjonene.