Bane NOR innfører ny godkjenningsordning

Bane NOR innfører en ny ordning for sikkerhetsvakter som jobber med jernbanen. Hensikten er å bedre sikkerheten og arbeidsmiljøet, og unngå brudd på regelverk

Den nye ordningen innebærer skjerpede krav til størrelse, ledelse og systemer hos selskaper som leverer slike sikkerhetstjenester til jernbanen. Ordningen gjelder for virksomheter som leverer sikkerhetsfunksjonene Hovedsikkerhetsvakt, Lokal sikkerhetsvakt og Leder for Elsikkerhet.

Tidslinje for implementering er:

  • Søknadsperiode i første runde: 1.desember 2021 – 15. januar 2022
  • Behandling av søknader i første søknadsrunde: 15.jan – 15.febr. 2022
  • Godkjenningsordning trer i kraft: 15. mars 2022
  • Overgangsordning for leverandører med kontrakt med Bane NOR: 15. mars 2021 – 31. desember 2022
  • Fortløpende søknadsperiode og søknadsbehandling: 1. mars 2022

Les mer om ordningen og hvordan dere søker, og last ned søknadsskjema