Foretaksmøter i Bane NOR SF

Staten ved Samferdselsdepartementet utøver den øverste myndighet gjennom foretaksmøtet i Bane NOR SF. Innkallinger og protokoller kan lastes ned her.

Ekstraordinært foretaksmøte 16.10.2020
Innkalling til ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR SF 2020.pdf
Protokoll fra ekstraordinært foretaksmøte 16.10.2020.pdf
Foretaksmøte 23.06.2020
Innkalling til ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF 2020.pdf
Protokoll fra foretaksmøte 23.06.2020.pdf
Foretaksmøte 04.06.2019
Innkalling til ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF 2019.pdf
Protokoll fra foretaksmøte 04.06.2019.pdf
Foretaksmøte 04.06.2018
Protokoll fra foretaksmøte 04.06.2018.pdf
Foretaksmøte 20.06.2017
Protokoll fra foretaksmøte 20.06.2017.pdf