Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet noen av de spørsmålene som oftest stillles til Bane NOR.

Hvilke selskap trafikkerer det offentlige jernbanenettet?

Bane NOR har i dag ti selskap som gjennom sportilgangsavtaler får benytte banenettet. Disse er NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, SJ AB, CargoNet AS, Green Cargo AB, LKAB Malmtrafikk AB, Hector Rail AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB og Grenland Rail AS.

Hvor langt er det norske jernbanenettet?

Det offentlige jernbanenettet er på 4209 kilometer. Rundt 80 prosent av trafikken avvikles med elektrisitet.

Hvem eier stasjonene?

Bane NOR vil etter overføringen av ROM Eiendom AS fra NSB eie alle stasjoner i Norge.

Hva gjør en togleder?

En togleder jobber med å overvåke og styre togtrafikken, og sørge for at togene går i rute.

Hva gjør en trafikkstyrer?

En trafikkstyrer styrer og kontrollerer togtrafikken inne på stasjonen og fram til neste stasjon.