Miljø er viktig for Bane NOR

Bane NOR er stolt samarbeidspartner med Oslo i miljøhovedstadsåret 2019

Oslo er valgt til europeisk miljøhovedstad for 2019, og Bane NOR er samarbeidspartner med Oslo kommune om aktiviteter i hovedstadsmiljøåret.   Bane NORs mål er å redusere klima og miljøavtrykk i samfunnet og i egen aktivitet. Som et ledd i dette er vi samarbeidspartner, og vi gjennomfører også Bane NORs miljøår i 2019. Hensikten er å bevisstgjøre om hvordan vi arbeider hver dag for å ivareta klima og miljø, og forsterke dette arbeidet ytterligere.

Miljø og klima er på dagsorden i samfunnet og Parisavtalen setter ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp for å begrense klodens oppvarming. Jernbanen er viktig for å redusere utslippene fra transport samt å oppnå dagens målsettinger innen miljø og klima.

Gjennom ulike arrangementer, som blant annet Jernbaneforum 4. Mars, Åpen jernbanedag på Oslo S 31. August og arrangementer i forbindelse med Arendalsuka 12. til 17. August, vil vi fortelle om vårt arbeid og invitere til dialog.

Følg med på våre nettsider og følg oss i sosiale medier for mer informasjon!