Hva skjer i miljøåret 2019?

Oslo er valgt ut til europeisk miljøhovedstad for 2019, og Bane NOR er samarbeidspartner med kommunen om aktiviteter dette året.

Arrangementer

Arendalsuka
TID:    12-17 august 2019
STED:  Arendal
GRATIS
 

Tidspunkt: 09:45 - 11:45 
Sted: Thon Hotel Arendal (plass til 50 personer)
 

Vi tar opp debatten om fremtidens transport - hvilke trender definerer behov og etterspørsel, hva planlegger etatene i Nasjonal transportplan og bygger vi for fremtidens behov?

- Et skråblikk på fremtidens transport og hva som definerer behov og etterspørsel:

Alf Berg har skrevet artikkelen «Hvem skal ta toget i fremtiden? -  Sannsynligvis ingen», som et innlegg i debatten om fremtidens transport.

Vi gir han plass til å utdype påstanden og det han kaller paradigmeskiftet innen samferdsel.

- Fremtidens transport - slik forskerne ser det:

Mobilitetstrender, teknologitrender, bærekraft og urbanitet stiller nye krav og gir nye muligheter for transport. Hva betyr dette for planlegging og utbygging av transportsystemene?

- Hvilke planer legger veidirektøren og jernbanedirektøren i NTP for de neste 12 år? Innlegg og samtale med moderator.

- Bane NOR bygger fremtidens jernbane – er vi på rett spor?
- Nye veier bygger nye veier – er vi på rett vei?
- Så - hva er fremtidens transport? 


Onsdag 14. august - "Industri 4.0 og Norges største teknologiprosjekt - digitalisering av jernbanen"

Tidspunkt: 10:30 - 12:30
Sted: Clarion Hotel Tyholmen - Lille T (plass til 50 personer)           

- Industri 4.0 g digitaliseringen i  samfunnet generelt og transport og jernbanen spesielt - muligheter og konsekvenser.

Den fjerde industrielle revolusjon og konsekvenser og muligheter av digitaliseringen generelt i samfunnet og med spesiell fokus på jernbanen 

- Bane NOR gjennomfører et av Norges største teknologiprosjekt - digitalisering av jernbanen

Industri 4.0 og digitaliseringen av jernbanen v/ konserndirektør Sverre Kjenne Bane NOR.

- Jernbanen inspireres av oljesektoren

Teknologitrender og «Smart vedlikehold» i oljesektoren til inspirasjon for utviklingen også på jernbanen v/ Bernt E. Tysseland, Vice President Operations Equinor.

- Industri 4.0 og bærekraft, kultur og teknologi

Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering (FNs bærekraftsmål nr 9) ved å bruke teknologi og endre kultur v/ Toril Nag, styreleder i IKTNorge, konserndirektør Tele i Lyse, styremedlem i Bane NOR.

- Fremtidens transport v/ Samferdselsminister Jon Georg Dale             

Industri 4.0 og digitaliseringen i samfunnet generelt og transport og jernbanen spesielt - muligheter og konsekvenser.

Korte innlegg og samtale mellom medlemmer av Stortingets transportkomite Helge Orten (H), Sverre Myrli (AP) og Jon Gunnes (V) og moderator Torild Lid Uribarri, Bane NOR.


Åpen jernbanedag på Oslo S
 
TID:      Lørdag 31. august 2019
STED:    Oslo sentralbanestasjon
GRATIS
 
Et arrangement for familier, næringsliv, organisasjoner, politikere og andre interesserte. Kom og bli kjent med hvordan vi skaper fremtidens jernbane!

Sammen med togselskapene og andre jernbaneaktører skal vi fortelle om vår virksomhet og hvordan vi jobber med å ta vare på miljøet og redusere klimautslipp.

I tillegg vil det bli satt opp en scene på Øvre Torg der aktuelle artister som eMMa, Lars Vaular og Anna & Emma fra MGPjr vil opptre. Mellom slagene vil konferansierene Markus Bailey og Maria Stavang, (Piateed) sørge for god stemning.

Ta med barna i jakten på lokføreren, heng opp et klimaønske på vårt miljøtre og bli med å plante verdens grønneste tog.

Arrangementet er gratis og passer for store og små!

Følg med her for oppdateringer om programmet, og hold av datoen allerede nå!