Kontakt oss om miljø

Bane NOR tar miljøet på alvor og ønsker tilbakemelding fra publikum. Nedenfor finner du kontaktinformasjon for ulike typer henvendelser innen miljø og klima.

Illustrasjonsfoto. Foto: Øystein Grue

Dersom du har faglige spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med Bane NOR for å diskutere ytre miljø, klima eller klimatilpasning, ta kontakt med Sikkerhets- og kvalitetsstaben i Bane NOR ved fagansvarlig Gry Dahl.

Dersom du ønsker å gi en tilbakemelding til Bane NOR om konkrete miljøsaker i ditt nærmiljø, kan du ta kontakt med Kundesenteret. Din sak vil da oversendes aktuell driftsenhet og du vil få et saksnummer og mulighet til å følge Bane NORs håndtering av saken.

Dersom du har observert noe kritikkverdig utført av Bane NOR, kan du også varsle om dette gjennom Bane NORs varslingskanal.