Miljø og klima

Vårt mål er å redusere klima og miljøavtrykk i samfunnet og i egen aktivitet.