Kontakt oss

Har du kommentarar til noko på sidene våre eller det er noko du lurar på, kan du kontakte oss ved å fylle inn skjemaet under.

Varsling om noko som vedkjem togtrafikken: telefon 05280 heile døgnet.
(Telefonnummer frå utlandet: +47 22 45 50 00)

Politiet kan også varslast på nødnummer 112, eller direktenummer 02800.

Du kan nå heile Bane NOR på det felles telefonnummeret vårt 05280. Sentralbordet held åpent frå klokka 07.00 til klokka 16.00 mandag til fredag. Utanom desse tidene kan same nummeret nyttast for til dømes å varsle om noko som vedkjem togtrafikken.

Dersom spørsmålet gjeld manglande eller dårleg informasjon på stasjonane, bruker du tilbakemeldingsskjemaet under "Kundesenter" -Serviceerklæring.

Dersom du vil varsle om brudd på lover, retningslinjer eller etiske regler, bruker du skjemaet på denne sida.

Ved førespurnader som dannar utgangspunkt for saksbehandling, gjeld reglane for behandlingstid i forvaltningslova; ved andre typar spørsmål skal vi svare innan ei veke.

OBS! Felta for namn og e-post må fyllast ut.

Se skjema på bokmål

Sjå skjema på nynorsk

Navn:
E-post:
Emne:
Melding: