Togvettregler for Sommertoget

NRK har rullet i gang Sommertoget og skal farte nesten i hele jernbanenorge i løpet av sommeren. Med på turen følger også togvettregler alle må ta hensyn til. Bane NOR ønsker at Sommertoget skal være en sikker folkefest.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Første stopp for Sommertoget var Rognan 27. juni. (Foto: Jan Ole Enlid)

NRK Sommertoget fører til stor aktivitet og mange mennesker på stasjonene, mye mer enn vanlig. For å sikre at vi får en trygg folkefest må alle følge de enkle togvettreglene slik at alle er trygge og vi ikke får ulykker eller andre uønskede hendelser.

Det viktigste å huske på er at Sommertoget ikke er alene, annen togtrafikk går som normalt. Dessuten vil toget fra Trondheim og sørover stort sett kjørers på strekninger med elektrisk drift med den oppmerksomheten en da må ha knyttet til kjøreledningen. Ingen lange gjenstander eller heliumballonger må brukes nær toget slik at en risikerer å få strøm i seg.

Togvettreglerene er slik:

Sommertoget er ikke alene

1. Vær oppmerksom på andre tog! Det er strengt forbudt å gå i togsporet eller krysse sporet

2. Respekter informasjonsskilt, gjerder, sperringer og anvisninger fra vaktpersonell

3. Det er ikke lov å klatre på bygninger, stolper eller i trær i nærheten av stasjonen eller jernbanespor

Vær oppmerksom på strømfarer

1. Ikke rør master eller ledninger som henger over togskinner!

2. Heliumballonger som kan lette eller lange og høye gjenstander (flagg/flaggstenger og bannere) er ikke tillatt inne på stasjonsområdet og langs sporet!

3. Bruk av droner må godkjennes av Luftfartstilsynet/Bane NOR