Sommertoget 9. august: Nelaug - Marnardal

Onsdag 9. august forlater Sommertoget Nelaug og følger Sørlandsbanen fram til Marnardal. Her finner du et lite streiftog gjennom dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Marnardal er endestasjon for dagens Sommertog-etappe. (Foto: Njål Svingheim)

Sommertoget er satt opp med avgang fra Nelaug klokka 11:05. Underveis gjør toget korte stopp på blant annet Grovane og Nodeland. Rutemessig ankomst til Marnardal er klokka 13:30.

Marnardal stasjon
Stasjonen ligger 402,02 kilometer fra Oslo og 38,3 meter over havet. Den ble åpnet i 1943 da Sørlandsbanen ble tatt i bruk fram til Moi. Les mer informasjon om stasjonen.

I 2012 ble Marnardal stasjon oppgradert for 26 millioner kroner. Både mellomplattformen og hovedplattformen ble gjort lengre, høyere og bedre tilpasset togene som stopper på stasjonen. Også stasjonsbygningen og venterommet ble pusset opp, blant annet med rullestolrampe og handikaptoalett.

Nelaug-Marnardal
Sørlandsbanen på strekningen fra Nelaug til Grovane ble åpnet i 1938. Samme år ble Setesdalbanen oppgradert fra smalspor til normalspor på strekningen Grovane-Kristiansand. Fra Kristiansand til Moi stod Sørlandsbanen ferdig i 1943.

Ingen strekning har så mange bruer som Sørlandsbanen, som går på tvers av et utall små og store dalfører med tilhørende vassdrag. Fra Drammen til Stavanger er det hele 549 bruer med smått og stort, og på dagens strekning er det stålbruer som dominerer.

- Bruene krever ettersyn og vedlikehold etter bestemte intervaller og rutiner, alt fra sandblåsing og maling av stålbruene til sville- og skinnebytte, som er en viktig oppgave, sier banesjef Harald Roland i Bane NOR, som har ansvaret for strekningen fra Nordagutu til Kristiansand.

På Vatnestrøm har et nedlagt sidespor blitt oppgradert for 20,2 millioner kroner, slik at bedriften Voss Water kan frakte flaskevann på et eget tog til Kristiansand havn.  Sidesporet, som ble innviet 15. juni i år, gjør at dette toget erstatter 7000 vogntog årlig og fjerner 20.000 tonn CO2-utslipp.

Stasjonsbygningen på Grovane stasjon er fra 1895. Bygningen i sveitserstil er tegnet av den kjente jernbanearkitekten Paul Due og er en av opprinnelig åtte relativt like stasjoner langs Setesdalsbanen mellom Kristiansand og Byglandsfjord. Due fikk følgende direktiv fra en av jernbaneingeniørene: "Tag du model baade af stabburret og folket, det er et kraftigt folkeslag."

Setesdalsbanen ble åpnet i 1896 og nedlagt fra Grovane og nordover i 1962.  Bare to år senere åpnet Norges første museumsjernbane på deler av den smalsporede (1 067 mm) strekningen. Damptogene på dagens museumsjernbane trafikkerer de 8 kilometerne mellom Grovane og Røyknes stasjoner. Fire damplokomotiver fra 1894–1902 er bevart, sammen med et antall person- og godsvogner.

Kristiansand stasjon er en sekkestasjon, noe som betyr at alle tog som kjører inn på stasjonen må skifte kjøreretning for å komme videre. Ved Dalane stasjon tre kilometer nord for byen grener «Nordre tilsving» mot Stavanger av fra hovedsporet til Kristiansand. Alle godstog mellom Oslo og Stavanger bruker «Nordre tilsving», det samme gjør Sommertoget på dagens etappe.

Nodeland stasjon ble ombygd i 2012. Da ble den gamle mellomplattformen erstattet med to sideplattformer som er tilpasset lengden på persontogene. Samtidig ble kryssingssporet på Nodeland forlenget slik at godstog på opptil 600 meter kan passeres av et tog i motsatt retning. Dette er en viktig brikke for avviklingen av godstrafikken på Sørlandsbanen.

En av de store satsingene på jernbanen i Norge etter krigen var «Vekk med dampen»-programmet; en storstilt plan for elektrifisering av hovedstrekningene for å kvitte seg med damplokomotivene. Sørlandsbanen ble først ferdig - her var elektrifiseringen avsluttet til Kristiansand i 1949 og til Stavanger i 1956.

Selv om det selvsagt er foretatt vedlikehold og utskifting av komponenter siden den gang, er selve anleggene nå så gamle at de etter hvert må skiftes helt ut. De ti milene mellom Kristiansand og Sira var først ute og fikk nytt kontaktledningsanlegg i perioden 2002-2007.  

I 2016 fulgte Egersund-Sandnes etter, og nå pågår arbeidene mellom Moi og Egersund. Nå monteres det samtidig et nytt system med autotransformatorer, som gir bedre og sterkere banestrømforsyning. Dette er spesielt viktig for godstogene.

Mer å lese:
Nytt jernbanespor kutter 7000 vogntog (2017)
Innhentes av «Vekk med dampen» (Jernbanemagasinet 2017)
Sørlandsbanen 75 år til Kristiansand (2013)

Fra Høytideligheten i 1891 da Kong Oscar II tok det første spadestikket på Setesdalsbanen. (Foto: A.M. Henriksen, Norsk jernbanemuseum/ Digitalt museum)