Sommertoget 7. juli: Oppdal-Dombås

Fredag 7. juli reiser Sommertoget fra Oppdal stasjon 11:05 og fortsetter langs Dovrebanen med noen stopp underveis til Dombås. Her er mer om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

NRK sender fra turen minutt-for-minutt og toget ankommer Dombås stasjon ca. klokka 14:00. NRK sender sommeråpent fra Dombås stasjon på kvelden.

Dombås stasjon
Stasjonen ligger 659 meter over havet og 343 kilometer fra Oslo. Dagens stasjonsbygning er fra 1941 og er tegnet av NSBs arkitektkontor. Den gamle var tegnet av Arnstein Arneberg og ble bygget i 1913, men ble bombet under krigen den 23. april 1940.
På Dombås møtes Dovre- og Raumabanen. Kommunen og Statens Vegvesen skal knytte stasjonen nærmere sentrum ved å bygge gangvei fra stasjonen og ned til Dombås sentrum.

Stasjonen er i dag i full bruk av jernbanefamilien. I 2015 fikk bygningen et vedlikeholdsløft på fasade og vinduer.
Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Dombås stasjon.

Strekningen Oppdal-Dombås
På vei til Dombås gjør Sommertoget korte stopp ved Drivstua, Kongsvoll, Hjerkinn og Fokstua. Alle stasjonene er tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt og blir betegnet som hans hovedverk. Stasjonsbygningene er fredet. Glosimodt tegnet stasjonene i nasjonal stil med barokk- og rokokkoornamentering. Samme dag som Dovrebanen og stasjonene åpnet 19. september 1921 omkom Glosimodt i Nidareidulykken, da et nordgående dagtog fra Støren passerte Marienborg kryssingsspor i Trondheim uten å stoppe, og kolliderte med et større ekstratog med gjester fra Dovrebanens høytidelige åpning.

Hjerkinn stasjon får et kort besøk av Sommertoget. (Foto: Bane NOR)

Dronningen av stasjoner
Naturen mellom Oppdal og Dombås og stasjonene gjør strekningen spesielt vakker.
–Stasjonsbygningene må være blant de vakreste i Norge. Spesielt synes jeg Hjerkinn skiller seg klart ut som dronningen av norske jernbanestasjoner. Naturen er spektakulær, fra den trange Drivdalen med alle sine tunneler og bratte skjæringer, til vi kommer opp på høyfjellet, forteller fungerende banesjef for Dovre- og Raumabanen, Kjell Ove Vognild. Han trekker også fram lokstallene på Oppdal, Drivstua og Hjerkinn som alle ble bygget i Oppdal-skifer i 1920-21, samme materiale som pryder nye Høvik stasjon og det nye Nasjonalmuseet i Oslo.
En kilometer nord for Hjerkinn stasjon ligger Dovrebanens høyeste punkt med sine 1024 meter over havet.

Hjerkinn lokstall er i likhet med lokstallene på Oppdal og Drivstua bygget i skifer. (Foto: Bane NOR)

Mål om 150 over Dovre
Drifts- og vedlikeholdsoppgavene mellom Oppdal og Dombås er mange og langsiktige. Det er mange tunneler og fjellskjæringer som skal vedlikeholdes og kontrolleres på strekningen, spesielt i Drivdalen. Våren og snøsmeltingen er den sesongen som kan være utfordrende.

– For sju-åtte år siden la vi også nytt og topp moderne spor fra Dombås til Hjerkinn. Vi har et mål om å få økt hastigheten over Dovrefjell til 150 kilometer i timen, men det gjenstår å få oppgradert kontaktledningsanlegget og installere fullstendig ATC, sikkerhetssystemet for framføringen av tog. Vi håper på midler slik at vi får fullført prosjektet, sier Vognild.

Ved Vålåsjø stasjon ble det bygget nytt kryssingsspor og nytt signalanlegg som ble tatt i bruk i 2013.
– Vi har vært nøye med det estetiske når vi har reist nye kontaktledningsmaster og utliggere på fjellet. I stedet for at det blinker i sølv i sola så er master og utliggere brune. De gir ikke gjenskinn og kan blende, de glir også bedre inn i naturen, sier Vognild.

På Dovrefjell lever moskusen, og det hender av og til at dyrene forviller seg ut i sporet og blir påkjørt av toget.
– I fjor hadde vi en nedgang i antall påkjørsler, da fem moskus måtte bøte med livet. Det varierer fra år til år og det kan ha noe med temperaturforskjeller å gjøre. Når det er varmt i været trekker dyrene inn i togtunnelene for å kjøle seg ned, forteller Vognild.

Området mellom Vålåsjø og Fokstua er et vernet fuglereservat og Sommertoget kjører gjennom med redusert hastighet for å filme det vakre landskapet.

Les også:
Bygget nytt spor på Dovrebanen (2009)
Åpnet Vålåsjø krysningsspor (2013)
Om Dovrebanen på NSBs nettsider