Sommertoget 6. juli: Støren-Oppdal

Torsdag 6. juli fortsetter Sommertoget sin reise langs Dovrebanen, fra Støren til Oppdal. Her er informasjon om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sommertoget forlater Støren stasjon 11:05 og fortsetter langs Dovrebanen med noen stopp underveis før ankomst på Oppdal ca. klokken 13:50. NRK kringkaster turen minutt-for-minutt og sender sommeråpent fra Oppdal stasjon på kvelden.

Oppdal stasjon får besøk av Sommertoget. (Foto: Bane NOR)

Oppdal stasjon
Stasjonen ligger langs Dovrebanen, 544 meter over havet og 429,28 km fra Oslo. Oppdal stasjon ble bygget i 1917, og ble åpnet i 1921 da strekningen Dombås - Trondheim sto ferdig. I 2014 ble stasjonens fasade renovert og tilbakeført til opprinnelige farger. Stasjonen er tegnet av Gudmund Hoel. Han ledet i mange år NSBs arkitektkontor og har hatt stor innflytelse på norsk jernbanearkitektur.
Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Oppdal stasjon.

Strekningen Støren-Oppdal
Dovrebanen strekker seg 485 kilometer fra Eidsvoll til Trondheim. Ved Dombås klatrer banen opp og over Dovrefjell til Hjerkinn, ned Drivdalen til Oppdal og videre til Støren og Trondheim. Banen ble åpnet i sin helhet i 1921 og fikk elektrisk drift i 1970.
På vei til Oppdal gjør Sommertoget korte stopp på Soknedal, Berkåk, Ulsberg og Fagerhaug.

– Strekningen fra Støren via Soknedal til Garli er spesielt rasutsatt og vi følger nøye med. I mars 2012 var det et stort ras ved Soknedal og det var stengt for togtrafikk i to måneder. Skadene var omfattende, jernbanen hang i løse lufta og det var et gapende hull over dalbunnen. Vi måtte fylle opp med masser igjen helt fra fyllingsfoten, forteller fungerende banesjef for Dovre- og Raumabanen, Kjell Ove Vognild. Nærmere 100.000 kubikkmeter sprengstein måtte kjøres inn og 20.000 kubikkmeter med løsmasser ble kjørt ut av rasområdet.

Av de aller viktige drifts- og vedlikeholdsoppgavene på strekningen er drenerings- og underbygningstiltak for å gjøre banen mer robust mot ekstremvær og forebygge at liknende ras ikke skjer igjen.
– Vi sjekker og spyler stikkrenner jevnlig og har jobbet mye med grøftene og terrenget i området. Spesielt i nedbørsperioder og når snøen smelter om våren følger vi ekstra nøye med, sier Vognild.

Spektakulær ingeniørkunst
Vognild trekker fram Orkla bru og landskapet sett fra Sokndalen stasjon blant perlene på reisen.
– Orkla bru er den lengste steinhvelvsbrua i Norge med et hovedspenn på 60 meter. Den åpnet for togtrafikk i 1921 og er rett og slett et spektakulært syn der den strekker seg over elva Orkla og går rett inn i Orkla tunnel. Virkelig et flott skue og en imponerende ingeniørkunst, forteller Vognild. 

Orkla bru under bygging i 1916. (Arkivfoto: Norsk Jernbanemuseum)

Les også:
Bygget nytt spor Oppdal-Fagerhaug (2015)
Vekk med kurvene på Dovrebanen (2015)
Om Dovrebanen på NSBs nettsider