Sommertoget 5. juli: Hommelvik-Støren

Onsdag 5. juli kjører Sommertoget strekningen fra Hommelvik via Trondheim til Støren. Her finner du litt informasjon om strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Traseen mellom Trondheim og Støren er over 150 år gammel, med mange kurver. Her like nord for Støren stasjon. (Foto: Lena Knutli)

Onsdag formiddag har sommertoget sin planlagte avgang fra Hommelvik stasjon 11:07. Toget skifter fra diesellokomotiv til elektrisk lokomotiv på Trondheim stasjon og fortsetter reisen på Dovrebanen. Toget ankommer Støren 13:33 hvor NRK skal sende sommeråpent på kvelden.

Støren stasjon
Stasjonen ligger der Dovrebanen og Rørosbanen skiller lag. Nordover går begge banene i samme elektrifiserte spor til Trondheim S.. Stasjonen ligger 66 meter over havet mens avstanden til Oslo S er 501,20 km. Avstanden til Oslo S over Røros er på 510,37 km.

Stasjonen ble åpnet i 1864 da Trondhjem-Størenbanen stod ferdig. Stasjonsbygningen, som var tegnet av Georg Andreas Bull, brant ned i forbindelse med krigshandlingene våren 1940. Ny stasjonsbygning ble reist allerede i 1941 etter funkisstil. I 1952 fikk denne påbygget en full etasje samt et tilbygg mot sør, samt et nytt påbygg i 1954.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om stasjonen.

Strekningen Hommelvik-Støren
Strekningen Trondheim-Hell stod ferdig i 1881, mens Trondheim-Støren åpnet allerede 5. august 1864. Dette var dermed den fjerde jernbanestrekningen som ble åpnet i Norge. Strekningen er 49,2 km lang og ble bygd i krevende terreng med bl.a. høye bruer og viadukter i treverk.

Støren ble tilknyttet Rørosbanen sørfra i 1877 og mot Dovrebanen i 1921. På samme tid ble også sporbredden konvertert fra smalspor til normalspor. Det ble bygd ny stasjon på Brattøra i 1884, og linjen ble lagt om mellom Heimdal og Selsbakk i 1919. Strekningen Dombås-Trondheim ble elektrifisert i 1970.

- Dette betyr at kontaktledningsanlegget vårt er såpass gammelt at det kreves ekstra vedlikeholdsinnsats. Blant annet må vi være på vakt mot gamle master. Vi har også et utskiftingsbehov når det gjelder sporveksler og andre tekniske anlegg som nærmer seg slutten av levetida, sier banesjef Geir Revdahl, som har ansvaret for strekningen fra Steinkjer til Støren.

- Dreneringstiltak, grøfterensk og forberedelser til ballastrensing er andre viktige oppgaver for oss.  Det har oppstått alkalieskader på betongsviller som ble lagt på syttitallet, altså en kjemisk reaksjon som svekker og ødelegger betongen. Svillene skulle holdt i mange år enda, men dette betyr at vi må gjøre hyppige kontroller, og at utskiftingsbehovet er større enn forutsatt, opplyser banesjefen.

Det er startet opp planlegging av ny dobbeltsportrasé mellom Trondheim og Stjørdal, hvor Bane NOR arbeider med kommunedelplan med konsekvensutredning. Trolig vil det gå minst ti år før det blir aktuelt å starte med utbyggingen, med unntak av strekningen Trondheim S-Leangen hvor oppstart planlegges fra 2022. I forkant av dette skal Leangen stasjon bygges om i samband med elektrifiseringen mellom Trondheim og Stjørdal.

Det pågår en omfattende opprusting og modernisering av Trondheim sentralstasjon. I 2014 stod første byggetrinn ferdig, med blant annet nye plattformer i spor 1-5, renovert gangtunnel og nye trapper og heiser. Ventehallen fikk en ansiktsløfting i 2015. Neste byggetrinn innebærer blant annet heis og rulletrapper fra gangbrua Sjøgangen ned til plattformene 2-5.

For tiden pågår arbeider med å utvide godsterminalen på Heggstadmoen ved Heimdal stasjon. Totalt skal det bygges 6 spor som åpner etappevis i løpet av 2017 og 2018. Samtidig gjøres det gjøres det også ombygging på Heimdal stasjon, som får et nytt spor 3 som gir atkomst til godsterminalen.

Godsterminalen på Heggstadmoen skal avlaste Brattøra fram til ny godsterminal for Trondheimsregionen blir bygd på Torgård i Heimdal.

Les også:
Fakta og historie om Nordlandsbanen
Fakta og historie om Dovrebanen
Trondheim-Støren 150 år (2016)

Publikumsrekorden ved Støren stasjon er rundt 400 personer, satt da 150-årsjubileet for banen ble markert 16. august 2014. Blir den slått i kveld? (Foto: Anne Rognes)