Sommertoget 5. august: Porsgrunn – Notodden

Ukas siste Sommertogstrekning går på Bratsbergbanen og Tinnosbanen fra Porsgrunn til Notodden. Her finner du litt informasjon om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Notodden er dagens endestasjon for Sommertoget. (Foto: Bane NOR Eiendom)

Sommertoget er satt opp med avgang fra Porsgrunn klokka 11:05. Underveis gjør toget korte stopp på SkienNordagutu og Hjuksebø stasjoner, før rutemessig ankomst på Notodden klokka 13:20.

Notodden stasjon
Dagens stasjon på Notodden ble åpnet i 1917. Stasjonsbygningen er i nybarokk stil og er tegnet av Gudmund Hoel og Gerhard Fisher. Stasjonen er fredet og inngår på UNESCOs verdensarvliste sammen med industriarven Rjukan-Notodden. Du finner mer informasjon om dette senere i saken.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Notodden stasjon.

Porsgrunn-Notodden
Bratsbergbanens sørlige del (Eidanger-Skien) inngår trafikkmessig i Vestfoldbanen og er således en del av InterCity-nettet på Østlandet. På strekningen Skien-Nordagutu er det persontogene mellom Grenland og Notodden som dominerer, og banen er viktig som bindeledd  mellom Grenland og Midtre Telemark.

Banen er også en viktig forbindelsesbane mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og en omkjøringsrute ved driftsavvik på Sørlandsbanen. Bratsbergbanen er 46,65 kilometer lang fra Eidanger til Nordagutu.

Borgestad var endestasjon for Hydrotogene fra Rjukan. Her hadde Norsk Hydro store kaianlegg (Menstadkaia) hvor produkter fra fabrikkene på Notodden og Rjukan ble lastet om fra tog til skip. Stasjonsbygningen fra 1917 er vernet.

Skien hadde i sin tid to stasjoner. Skien G (gamle) nede i sentrum var endestasjon for den smalsporede Vestfoldbanen. Stasjonen mistet mye av sin betydning i 1921 da trafikken til og fra Oslo ble flyttet til den nye banen over Kongsberg – Hjuksebø. Da ble smalsporet også nedlagt her og sporbruddet mot Vestfoldbanen ble flyttet til Eidanger.

Stasjonen Skien N (nye) ligger utenfor sentrum og heter i dag bare Skien. Bratsbergbanen kom nordfra rundt 1916 og det var ikke mulig å føre banen ned til Skien G. Etter Skien N måtte banen legges i en lang tunnel gjennom byen. Fra Skien går Bratsbergbanen inn i et bratt, kronglete og øde terreng. Norsk Hydro ville ha banen der, for det var korteste vei. Andre ville ha banen gjennom mer siviliserte områder som vest for Norsjø, men Hydro fikk viljen sin. I mange år var Bratsbergbanen eid av både Staten og Norsk Hydro.

Nordagutu er et jernbaneknutepunkt der Bratsberg- og Sørlandsbanen skiller lag. På plattformen er det en statue av Myllarguten.

Tidligere foregikk omstigningen mellom Sørlandsbanen og Bratsbergbanen på Hjuksebø.  I mellomkrigstiden var det ca. 30 togankomster hvert døgn. Siden 2004 har det ikke vært passasjertrafikk ved stasjonen.

Hjuksebø var i over 50 år utgangspunkt og endestasjon for en av de korteste lokaltogstrekninger i landet. Fra 1920-tallet til 1980-tallet gikk det fra morgen til kveld egne lokaltog mellom Notodden og Hjuksebø. Turen tok ca. 10 minutter.

Stasjonen huskes også for en tragisk ulykke som inntraff 15. november 1950, da to løpske godsvogner kolliderte med Sørlandsekspressen mellom Holtsås og Hjuksebø. 14 personer omkom og seks ble hardt skadet.

Hjuksa bru mellom Hjuksebø og Notodden er landets høyeste jernbanebru, 65 meter over dalbunnen. Brua 164 er meter lang og består av en fagverksbue med teoretisk spennvidde på 84 meter og med fem platespenn i hver ende. Den ble bygget i 1916. I 2013 ble brua sandblåst og malt, og totalt 8000 m2 med stål ble behandlet.

- Terrenget er utfordrende på hele strekningen fra Eidanger til Notodden, med mange skjæringer og tunneler som innebærer behov for fjellsikring og tiltak mot ras. I det siste har vi blant annet gjort sikringsarbeider i Skienstunnelen, og vi har byttet noen fyllinger for å forhindre ustabilitet, sier banesjef Terje Øygarden i Bane NOR.

Tinnosbanen er betegnelsen på strekningen fra Hjuksebø til Notodden (9,5 km), samt den nedlagte strekningen fra Notodden til Tinnoset.

Norsk Hydros private jernbane mellom Notodden og Tinnoset/Rjukan ble åpnet i 1909. En reise fra Skien til Rjukan tok én dag. Først med dampbåt på elva fra Skien og via sluser opp til Norsjø og Heddalsvatn til Notodden. Der ventet toget som kjørte opp til Tinnoset, så ny båt over Tinnsjøen før man kunne ta tog fra Mæl opp til Rjukan (Rjukanbanen).

Da banen ble åpnet fra Notodden og sørover i 1917 ble alt mye lettere, og reisen mellom Skien og Rjukan kunne gjøres unna på 7-8 timer.  Notodden fikk ny og større stasjon hvor man byttet lokomotiver. Den første stasjonsbygningen er også bevart fram til i dag.

Ferja Storegut på Tinnsjøen kjører nå med turister om sommeren, det samme gjør toget mellom Rjukan og Mæl. Begge deler skjer i regi av Norsk industriarbeidermuseum.

Industriarven i Rjukan-Notodden fikk i 2015 plass på UNESCOs verdensarvliste. Dette omfatter kraftproduksjonen, fabrikkområdene, byene Rjukan og Notodden som «Company Towns» og transportåren Rjukanbanen-Tinnosbanen med tog og stasjonsområder, to ferjer, to kaianlegg og ett slipp.

Tinnosbanen og Notodden stasjon er dessuten fredet, og alle tiltak på stasjonsbygningen og området omkring må utføres i samråd med vernemyndighetene.  Stasjonsbygningen ble renovert innvendig og utvendig i 2013-15. Serveringskonseptet Heimat holder til i stasjonsbygningen, mens det er venterom og toaletter i det gamle godshuset. Her er det fra tid til annen også aktiviteter som utstillinger og konserter.

- Det er gjort en mulighetsstudie av hvordan stasjonen kan videreutvikles og brukes til opplevelse og formidling innenfor rammene av verdensarvstatusen. Dette er noe vi vil jobbe med videre framover, sier Svein Ellingsen, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom.

- Ellers har et reiselivsprodukt hvor Tinnosbanen, fergene på Tinnsjøen og Rjukanbanen kan inngå som del av en rundtur sammen med blant annet Telemarkskanalen også vært luftet, forteller Ellingsen.

- Jeg håper at vi kan komme dit at strekningen Notodden-Tinnoset tas i bruk igjen. Det er enklere å ta vare på og vedlikeholde en bane som er i drift. Både tømmerdrift og turisttog har vært nevnt som muligheter. Men det er et stykke fram, og det er mye som må gjøres innenfor stramme budsjetter, sier banesjef Terje Øygarden.   

Fra 2004 til 2015 stoppet togene ved Notodden skysstasjon, som også betjener busstrafikken. Skysstasjonen ligger ca. 800 meter nærmere sentrum enn stasjonen fra 1917. NSB betjener nå Notodden med elektriske togsett, og sidesporet fram til skysstasjonen er pr. i dag ikke elektrifisert – men dette er planlagt gjennomført.

Stasjonen som forsvant
Natt til 24. juli 2011 ble Notodden rammet av kraftige regnbyger som vasket bort både jernbane og veier. Store komplekse anlegg som i tillegg var vernet gjorde utfordringene med å bygge stasjonen opp igjen krevende.

Rasområdet måtte sikres og den ødelagte skinnegangen og utstyr måtte ryddes og fjernes. Dreneringen ble også omprosjektert for å unngå fremtidige flommer. Deretter ble det flyttet 20 000 kubikk med masser, eller 2 000 lastebillass.

Gjenoppbyggingen var krevende fordi omfanget av raset var stort, men også fordi Notodden stasjon er et viktig, fredet kulturminne. Derfor er “nye” Notodden bygget opp med elementer som tilsvarer det gamle anlegget. Toget returnerte til Notodden 9. juni 2012.  

Mer å lese:
Fornyer landets høyeste jernbanebru (2013)
Tek vare på bygningane langs Tinnosbanen (2012)

Det er syv år siden Notodden stasjon ble totalskadet etter ekstremvær. Det tok om lag 11 måneder å bygge stasjonen opp igjen. (Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl)

Hjuksebø stasjon fotografert i 1950. (Foto: Herman Neupert, Norsk jernbanemuseum/ Digitalt Museum)