Sommertoget 4. juli: Steinkjer-Hommelvik

Sommertoget innleder sin andre uke tirsdag 4. juli på strekningen Steinkjer-Hommelvik langs Nordlandsbanen. Her finner du litt informasjon om strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ny bru over Stjørdalselva åpnet i september i fjor. (Foto: Stig Herjuaune)

Sommertoget har sin planlagte avgang fra Steinkjer stasjon 11:16. Toget har flere stopp underveis og NRK sender fra strekningen minutt-for-minutt. Sommertoget ankommer Hommelvik stasjon klokken 14:22, hvor NRK sender sommeråpent på kvelden.

Hommelvik stasjon
Stasjonen ligger 7,5 moh og 23,14 km fra Trondheim S. Hommelvik stasjon ble opprettet for ekspedering av tog, reisende og gods på Meråkerbanen i 1881. Stasjonen ble fjernstyrt fra Trondheim i 1976, men var betjent for billettsalg og godsekspedering til 1995. Hommelvik var tidligere vendestasjon for lokaltog til og fra Heimdal og Trondheim.

Hommelvik stasjon ble bygget i 1958, er tegnet av Peter Andreas Blix og er av type «Normal for Mellemstasjon tredje klasse A, 110 m2». Denne typen ble satt opp på Ranheim, Malvik, Hommelvik og Gudå.

I dag fremstår stasjonen som en "velværestasjon" med frisør og solarium. I godshuset holder det til en kafé.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Hommelvik stasjon.

Strekningen Steinkjer-Hommelvik
Strekningen fra Hell til Stjørdal ble åpnet i 1902, mens Trondheim-Hell stod ferdig i 1881. Sistnevnte var fram til 2008 definert som en del av Meråkerbanen, men nå omfatter Nordlandsbanen hele strekningen fra Trondheim til Bodø.

En av de verste togulykkene i Norge inntraff like nord for Hommelvik 19. november 1940, da minst 23 mennesker ble drept i en kollisjon mellom et lokaltog og et arbeidstog.

- Forsterking av fyllinger og underbygning, samt rassikring og tiltak mot vann fra sideterrenget, er viktige vedlikeholdsoppgaver for oss på denne strekningen. Vi har også høy oppmerksomhet på tekniske anlegg som nærmer seg slutten av sin levetid, sier banesjef Geir Revdahl i Bane NOR.

Det er startet opp et arbeid med å utrede ny jernbanetrasé på strekningen mellom Stjørdal og Åsen, som har mange kurver og flere bratte stigninger. Her vil en tunnel gjennom Forbordsfjellet kunne forkorte Nordlandsbanen med mellom 7,5 og 9,5 km, avhengig av hvilken trasé som velges. Tidspunkt for eventuell utbygging er foreløpig usikkert.

Mellom Værnes og Hommelvik er det gjort omfattende utbyggingsarbeider i senere tid. Trondheim Lufthavn holdeplass ble bygd ut på 1990-tallet og modernisert i 2014/15 med bl.a. venterom og innglasset gangforbindelse til flyplassen.

Den gamle brua over Stjørdalselva er byttet ut med ei ny bru med to spor, som ble åpnet 19. september 2016. Spor og plattformer på Hell stasjon er bygget om, og det er gjort forberedelser til elektrifisering. Tiltakene mellom Hell og Værnes sluttføres høsten 2017.

Den gamle stålbrua, som ble bygget mellom 1898 og 1902, er nå revet, men deler av brua skal fortsatt brukes som forskningsobjekt i ti år framover. I et samarbeid mellom Bane NOR, NTNU og Sintef skal gamlebrua utsettes for belastninger for å se hvor mye en slik konstruksjon faktisk kan tåle.

Mellom Hell og Hommelvik går banen på en strekning som stod ferdig i 2011. Den nye strekningen er 5,7 kilometer lang, vel to kilometer kortere enn den gamle. Med dette ble en svingete og rasutsatt strekning langs fjorden erstattet med blant annet en tunnel gjennom Gevingåsen (4,4 km).  Tunnelen er bygd med et tverrsnitt som er forberedt for elektrifisering av banen.

Utbyggingen økte kapasiteten på strekningen og innebar en tidsbesparelse på 4-5 minutter. Anleggsarbeidene tok til på våren 2009, og strekningen ble offisielt åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 23. august 2011.

Strekningen mellom Trondheim og Steinkjer, samt Meråkerbanen Hell-Storlien, skal elektrifiseres i perioden fram til 2023. Det er første gang siden 1972 at en jernbanestrekning i Norge blir elektrifisert. Totalt 200 km bygges ut etappevis, og Trondheim-Stjørdal skal stå ferdig som første del ved utgangen av 2019.  

Elektrifiseringen betyr reduserte utslipp av klimagasser, mindre støy, bedre komfort, flere sitteplasser og bedre togtilbud. Godstransportørene kan kjøre billigere og raskere enn i dag, og det blir mulig å kjøre lengre tog. Når Meråkerbanen blir elektrisk forbedres godsforbindelsen til Sverige, hvor det er elektrisk drift fram til norskegrensa på Storlien.

Nordlandsbanen er blant de første strekningene i Norge hvor det nye, felleseuropeiske signalsystemet ERTMS planlegges innført, og de første forberedende arbeidene er allerede i gang.

Mer om Nordlandsbanen
Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er vår lengste hovedstrekning. Nordlandsbanen er svært viktig for godstrafikken mellom nord og sør i landet.  Les mer fakta og historie om banen her.

  • Høyeste punkt: 680 m.o.h.ved Stødi på Saltfjellet
  • Tunneler: 154
  • Lengste tunnel: Gevingåsen tunnel ved Hommelvik 4400m
  • Bruer: 295
  • Lengste bru: Over Namsen i Grong, 206 m
  • Stasjoner: 43 med stopp for persontog

Les også:
Gammelbrua på Hell lever videre (2016)
Tiltak på 66 bruer, samarbeid på gang (2016)
Nordlandsbanens vakreste stasjon (Jernbanemagasinet 2013)

Venterommet på Stjørdal stasjon ble nennsomt pusset opp for noen år siden. Dette er en flott bygning i sveitserstil som skriver seg fra 1902.  (Foto: Hilde Lillejord)