Sommertoget 4. august: Stokke – Porsgrunn

Sommertogets etappe går i dag fra Stokke til Porsgrunn. Her finner du litt informasjon om strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Stasjonsbygningen i Larvik ble fredet i 1997. (Foto: Bane NOR Eiendom)

Sommertoget er satt opp med avgang fra Stokke klokka 11:16 fredag 4. august. Underveis gjør toget korte stopp i Sandefjord og Larvik, før rutemessig ankomst i Porsgrunn klokka 13:20.

Porsgrunn stasjon
Porsgrunn stasjon ble åpnet i 1882 da Vestfoldbanen sto ferdig til Skien. Stasjonen ligger 5,7 meter over havet og 190,12 kilometer fra Oslo S. I Porsgrunn er det overgangsmulighet for tog til Nordagutu (Sørlandsbanen) og Notodden.

For 135 år siden, da stasjonen åpnet, var det overgang til dampskip til Arendal to ganger i uken. Dette pågikk til 1896 da Brevikbanen ble åpnet og postbåtruten til Kristiansand ble etablert. I tillegg var det sidespor til Hydros store industrianlegg på Herøya. Transporten som tidligere gikk med tog går i dag med lastebil.

Den opprinnelige stasjonsbygningen var tegnet av Balthazar Lange, og var inspirert av den daværende stasjonsstilen langs Østfoldbanen. Dagens stasjonsbygning, i rød murstein, er fra 1960 og er tegnet av NSB Arkitektkontor. Stasjonen har vært ubetjent siden 2002.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Porsgrunn stasjon.

Stokke – Porsgrunn
Torp holdeplass åpnet i 2008 og og er primært beregnet for passasjerer til og fra Sandefjord lufthavn, Torp. Det går tilbringerbuss mellom terminalbygningen og alle tog i lufthavnens åpningstider. Bussen bruker ca. 4 minutter på turen.

Fra 1881 var dette Råstad stasjon. Den ble nedlagt i 1978 og siden «glemt» i 30 år. Deretter tok entusiaster seg av stasjonsbygningen og pusset den opp. Nå brukes den til forskjellige arrangementer i regi av Råstad stasjons venner. Torp holdeplass ligger på motsatt side av sporet.

Larvik var endestasjon for Vestfoldbanen i ett år fra høsten 1881 til høsten 1882. Stasjonsbygningen ble fredet i 1997.

- Strekningen mellom Larvik og Porsgrunn er naturskjønn, men den er preget av mange kurver og lav hastighet for togene.  Terrenget er utfordrende, med mange skjæringer og tunneler som innebærer behov for fjellsikring og tiltak mot ras, sier banesjef Terje Øygarden i Bane NOR.

- Jeg har et lag med veldig flinke medarbeidere som løser utfordringene på strak arm, men vi gleder oss til det nye dobbeltsporet på strekningen står ferdig høsten 2018, sier Øygarden.

Prosjektet Farriseidet-Porsgrunn inngår i moderniseringen av Vestfoldbanen og vil forkorte reisetiden mellom Larvik og Grenland/Porsgrunn fra 34 til 12 minutter. Dobbeltsporet vil også gi store forbedringer for punktlighet, sikkerhet og kapasitet.

Dagens bane er 35 km lang, og det er over 30 planoverganger på strekningen. Disse forsvinner med det nye dobbeltsporet, som blir 22,5 km langt. Ca. 15 km legges i tunnel, totalt syv stykker. I tillegg er det bygd ti bruer og flere store fyllinger langs den nye banen, som dimensjoneres for hastigheter opp til 250 km/t. Samlet prislapp er på 7,2 milliarder kroner (2016).

Fra Eidanger går det en sidebane til Brevik i Telemark. Den ti kilometer lange Brevikbanen benyttes til godstrafikk, hovedsakelig av kalktog som går mellom kalksteinbruddet på Bjørntved ved Eidanger og Norcems sementanlegg ved Ørvik. Den trafikkeres også av godstog som frakter oversjøiske containere til og fra Grenlandsterminalen på Brevik.

Ved Eidanger starter Bratsbergbanen som går fram til Nordagutu, men for togtrafikken regnes strekningen Eidanger – Skien (13 km) med til Vestfoldbanen.

Les også:
Se Farriseidet-Porsgrunn fra lufta (2017)
Farriseidet-Porsgrunn er i rute (2017)
Farriseidet-Porsgrunn: Nå bygger vi sporet (2017)
Brevikbanen får nytt signalanlegg (2017)

Fra byggingen av Hallevannet bru på det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn. (Foto: Terje Walle)

Porsgrunn stasjon med persontog fotografert i ca. 1900. (Foto: Norsk jernbanemuseum/ Digitalt museum)