Sommertoget 30. juni: Trofors-Grong

Fredag 30. juni fortsetter Sommertoget sin reise langs Nordlandsbanen på strekningen fra Trofors til Grong. Her finner du litt informasjon om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Godstog på veg sørover gjennom Namdalen. (Foto: Njål Svingheim)
Dagens sommertogtur starter i Trofors 11:05. Etter noen korte stopp underveis på strekningen ankommer toget Grong stasjon 14:15. NRK sender sommeråpent fra stasjonen på kvelden.

Grong stasjon
Grong stasjon ligger 219,54 kilometer fra Trondheim. Stasjonen ligger 50,9 meter over havet. Grong er et knutepunkt på Nordlandsbanen med bussforbindelser til Rørvik, Brønnøysund og Namsos.

Stasjonen ble tatt i bruk i 1929, da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Grong. Den første tiden var det kun midlertidig drift.  Den offisielle åpningen fant sted 1. juli 1930.

Stasjonsbygningen var tegnet av arkitektene Bjarne Friis Baastad og Gudmund Hoel. I NSBs bygningsregister ble den i 1993 omtalt som "nøktern, lite stedegent byggeri, hederlig arkitektur i tidens rådende stil, men ikke så banebrytende som jernbanearkitekturen i enkelte tidligere perioder har vært».

Sitatet over er gjengitt i et hefte om Grong stasjon som Øystein Dahl og Reidulf Magnussen utgav i 2010. Her leser vi også: «Mange er historiene om hvor kaldt dette bygget var. Grunnen til dette er at bygget ble reist i stavlaft, med stående plank. Med årene gisnet disse og østavinden blåste rett igjennom. Isolasjon fantes ikke. Bygget er nå etterisolert og restaurert slik at det utvendig er svært likt originalutgaven.»

Heftet omtaler også en lagerbygning på stasjonstomta som ble bygget under krigen: «Snekker Strand satt oppe på mønet og jobbet med bygget. Plutselig begynte bygget å sige sammen under ham - han kom seg opp i en fart og sprang på mønet mens bygget sank sammen bak ham. Omtrent halve bygningen ble rammet. Det som skjedde etterpå var enda mer spektakulært, det vrimlet ut rotter! Det var som et bølgende teppe. Jeg tror fortsatt ikke at noe nålevende menneske har sett så mange rotter samlet på ett sted.»

 Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Grong stasjon.

Strekningen Trofors-Grong
Nordlandsbanen fra Grong til Mosjøen ble åpnet i 1940. Bane NORs ansvarlige for drift og vedlikehold på strekningen, er banesjef Bjørn Sørum. Han forteller litt om to av de viktigste oppgavene man står overfor:

- Vi driver med noe som kalles «høgløft», i likhet med kollegene våre lenger nord på banen. Over lange strekninger har sporet sunket flere centimeter siden banen var ny, og det har ført til dårlig sporkvalitet og nedkjørt spor.  Nå løfter vi sporet og tilfører store mengder ny pukk, sier banesjefen.

- Det kjøres egne pukktog med tilhørende maskiner for pakking og sporjustering, og hele banen får samme gode behandling der det trengs.  Vi startet sørfra i Steinkjer og jobber oss gradvis nordover, sier banesjefen.

Da denne delen av Nordlandsbanen fikk betongsviller på 1970-tallet betød det en kraftig heving av sporstandarden. Nå har det vist seg at rundt 70 prosent av disse svillene har fått alkalieskader, altså en kjemisk reaksjon som svekker og ødelegger betongen.

- Svillene skulle holdt i mange år enda, men alkalieskadene gjør at de må byttes før tiden. I første omgang gjør vi hyppige kontroller og skifter de dårligste svillene fortløpende, deretter er planen at hele banen fra Steinkjer til Mosjøen skal få nye sviller fra 2020 og utover.

Den litt over fem mil lange Namsosbanen fra Grong til Namsos ble åpnet i 1933, og persontrafikken ble nedlagt i 1978. Det siste godstoget på banen gikk i 2005. Nå i vår åpnet «Namsen Salmon & Tran Experience», et unikt overnattingstilbud i et gammelt togsett som står plassert på Bertnem bru høyt over lakseelva Namsen.  Strekningen Namsos-Skage er en av seks nedlagte strekninger i Norge med dresinkjøring for turister.

Mer om Nordlandsbanen
Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er vår lengste hovedstrekning, med 293 bruer og 154 tunneler. Nordlandsbanen er svært viktig for godstrafikken mellom nord og sør i landet. Les mer fakta og historie om banen her.

Nordlandsbanens rolle som turistbane har også økt de siste årene. I romjula 2012 sendte NRK  «Nordlandsbanen minutt for minutt», hvor over én million seere var innom i løpet av de ti timene sendingen varte. En timelang versjon av programmet er senere vist rundt om i verden, blant annet på over 100 TV-stasjoner i USA. Nordlandsbanen er også kåret til en av Europas åtte beste nattog-strekninger av Lonely Planet.

Nordlandsbanen er blant de første strekningene i Norge hvor det nye, felleseuropeiske signalsystemet ERTMS planlegges innført, og de første forberedende arbeidene er allerede i gang. Pr. i dag er det ikke fjernstyring nord for Eiterstraum ved Mosjøen, noe som er begrensende for kapasiteten på banen.

Les også:
En kupé  med utsikt (2017)
Store forsterkningsarbeider på Nordlandsbanen (2016)
Se vår film fra Nordlandsbanen (Norsk jernbanemuseum 2016)
Om Nordlandsbanen på NSBs nettsider

Grong stasjon er endestasjon for dagens Sommertog-etappe. (Foto: Bane NOR Eiendom)