Sommertoget 29. juni: Mo i Rana-Trofors

Torsdag 29. juni fortsetter Sommertoget sin reise langs Nordlandsbanen på strekningen fra Mo i Rana til Trofors. Her finner du litt informasjon om dagens strekning.

Nordgående dagtog ved Vefsnfjorden nord for Mosjøen. (Foto: Helge Sunde)

Sommertoget har sin planlagte avgang fra Mo i Rana 11:05 og ankommer Trofors stasjon ca. 14:20, etter noen stopp underveis. NRK sender fra strekningen minutt for minutt.

Trofors stasjon
Stasjonen ligger 367,24 kilometer fra Trondheim og 81,1 meter over havet. Den ble åpnet i 1940, da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Mosjøen.

I 2015 ble den gamle godshusdelen bygget om til venterom og utstillingsarealer, og det gamle venterommet i første etasje ble oppgradert til nye kontorlokaler.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Trofors stasjon.

Strekningen Mo i Rana-Trofors
Nordlandsbanen ble åpnet fram til Mosjøen i 1940 og til Mo i Rana i 1942. Driften og vedlikeholdet av denne strekningen byr på mange av de samme utfordringene som på de nordligste delene av Nordlandsbanen.

- I vårt område er det gjennomført en omfattende kartlegging av banens underbygning og sideterreng. Dette viser oss hvilke tiltak som gir størst effekt med hensyn til å få en bane bedre rustet mot uvær og mye nedbør, sier banesjef Bjørn Sørum, som har ansvaret for strekningen mellom Bjerka og Steinkjer.

- Blant annet går vi inn med omfattende tiltak på noen strekninger i Vefsn, hvor vi forsterker de gamle løsmassefyllingene med sprengstein. Det samme gjøres sør for Grong langs elva Namsen. Samtidig har vi et stort program for å legge inn større stikkrenner under sporet og bedre dreneringen, sier Sørum.

- Banen ble bygd med håndmakt på tjue- og tredvetallet, og man kunne ikke frakte stein over avstand slik vi gjør nå. Det ble gjort et solid og godt håndverk for sin tid, men med dette får vi større trygghet fordi vi vet banen blir bedre i stand til å takle store nedbørsmengder, sier Sørum.

Mer om Nordlandsbanen
Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er vår lengste hovedstrekning. Nordlandsbanen er svært viktig for godstrafikken mellom nord og sør i landet. Banen har godsterminaler i Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø.  Les mer fakta og historie om banen her.

Nordlandsbanens rolle som turistbane har også økt de siste årene. I romjula 2012 sendte NRK «Nordlandsbanen minutt for minutt», hvor over én million seere var innom i løpet av de ti timene sendingen varte. En timelang versjon av programmet er senere vist rundt om i verden, blant annet på over 100 TV-stasjoner i USA. Nordlandsbanen er også kåret til en av Europas åtte beste nattog-strekninger av Lonely Planet.

Nordlandsbanen er blant de første strekningene i Norge hvor det nye, felleseuropeiske signalsystemet ERTMS planlegges innført, og de første forberedende arbeidene er allerede i gang. Pr. i dag er det ikke fjernstyring nord for Eiterstraum ved Mosjøen, noe som er begrensende for kapasiteten på banen.

Les også:
Store forsterkningsarbeider på Nordlandsbanen (2016)
Nordlandsbanen stengt i nesten seks døgn grunnet fare for ras (2013)
Om Nordlandsbanen på NSBs nettsider

Trofors er dagens endestasjon for Sommertoget. (Foto: Njål Svingheim)