Sommertoget 28. juni: Rognan-Mo i Rana

Onsdag 28. juni fortsetter Sommertoget sin reise på Nordlandsbanen på strekningen fra Rognan til Mo i Rana. Her finner du litt informasjon om denne strekningen.

Godstog på Saltfjellet (Foto: Øystein Grue)

Den andre etappen for Sommertoget har sin planlagte avgang fra Rognan 11: 48 og planlagt ankomst i Mo i Rana er 14:50. Togturen kringkastes minutt for minutt på NRK og det er planlagt flere stopp underveis, blant annet et kort stopp på Saltfjellet ved den nordlige polarsirkelen, som markerer grensa for Arktis.

Mo i Rana stasjon
Mo stasjon ligger 497,98 kilometer fra Trondheim og 3,5 meter over havet. Den ble åpnet i mars 1942 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Mo i Rana.

Det nåværende stasjonsbygget ble åpnet den 22. september 1990. I enden av stasjonsområdet ligger Mo i Rana lokstall. Denne er i dag i full bruk av Bane NOR. Lokstallen ble bygget i 1942 og er tegnet av NSB Arkitektkontor ved G. Hoel.  

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Mo i Rana stasjon.

Strekningen Rognan-Mo i Rana
På Saltfjellet krysser Nordlandsbanen polarsirkelen. – Snøproblematikken på høyfjellet gir oss spesielle utfordringer, og vi er stolte over at banen likevel hadde høyest oppetid av norske banestrekninger i 2016, sier banesjef Tom Petter Høgset. Han har ansvaret for drift og vedlikehold av Nordlandsbanen på strekningen mellom Bodø og Bjerka.

Nordlandsbanen har som følge av det svært varierte klimaet banen går gjennom, også utfordringer med hensyn til bratt sideterreng og store nedbørsmengder.

- Vi driver kontinuerlig forbedringsarbeid på hele strekningen. Fokuset nå er blant annet på grøfterensk og dreneringstiltak.  Vi driver også med ballastsupplering og såkalt «høgløft». Banen går over lange strekninger gjennom myrområder, og med tiden har sporet sunket flere centimeter siden det var nytt.  Vi løfter sporet tilbake i riktig posisjon, som betyr at vi må inn med store mengder ny pukk, sier Høgset.

- En annen viktig aktivitet er vegetasjonsrydding. Ikke bare gir dette bedre utsikt fra toget, det er også et bidrag til å hindre påkjørsler av blant annet elg og rein, legger han til.

Nordlandsbanen ble åpnet fram til Mo i Rana i 1942, til Dunderland i 1947 og til Røkland like sør for Rognan i 1955.

Deler av banen fra Mosjøen til Dunderlandsdalen ble bygget under andre verdenskrig av den tyske okkupasjonsmakten. Nord for Mo i Rana ble også krigsfanger satt inn i arbeidet under forferdelige forhold.

På strekningen mellom Gullsmedvik ved Mo i Rana og Ørtfjell i Dunderlandsdalen er banen forsterket av hensyn til de tunge malmtogene som benytter denne strekningen.  Dunderlandsbanen ble åpnet for drift 1.november 1904. Dette var en privat industribane som på slutten av 1940-tallet ble innlemmet i Nordlandsbanen. 

I 1983 åpnet Ørtfjell stasjon med sidespor inn til Rana Grubers nye gruveanlegg. Herfra ruller togene med jernmalm fortsatt, og strekningen fra Ørtfjell til Gullsmedvik er ca. 35 kilometer lang.

Mer om Nordlandsbanen
Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er vår lengste hovedstrekning. Nordlandsbanen er svært viktig for godstrafikken mellom nord og sør i landet. Banen har godsterminaler i Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø.  Les mer fakta og historie om banen her.

Nordlandsbanens rolle som turistbane har også økt de siste årene. I romjula 2012 sendte NRK  «Nordlandsbanen minutt for minutt», hvor over én million seere var innom i løpet av de ti timene sendingen varte. En timelang versjon av programmet er senere vist rundt om i verden, blant annet på over 100 TV-stasjoner i USA. Nordlandsbanen er også kåret til en av Europas åtte beste nattog-strekninger av Lonely Planet.

Nordlandsbanen er blant de første strekningene i Norge hvor det nye, felleseuropeiske signalsystemet ERTMS planlegges innført, og de første forberedende arbeidene er allerede i gang. Pr. i dag er det ikke fjernstyring nord for Eiterstraum ved Mosjøen, noe som er begrensende for kapasiteten på banen.

Les også:

Belysning inne på Mo i Rana stasjon, som er dagens endestasjon for Sommertoget. (Foto: Bane NOR Eiendom)