Sommertoget 27. juli: Flå – Finse

Torsdag 27. juli starter Sommertoget sin ferd på Flå og fortsetter fram til Finse stasjon på Bergensbanens høyfjellsstrekning. Her finner du litt informasjon om dagens etappe.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Finse stasjon en vakker marsdag i 2015. (Foto: Sune Eriksen)

Sommertoget har oppsatt avgang fra Flå kl. 11:05. Toget gjør flere korte stopp underveis, blant annet på Ål og Ustaoset, før ankomst Finse klokka 13:55.

Finse stasjon
Stasjonen ligger 302,1 km fra Oslo S, regnet over Roa. Finse ligger 1222,2 meter over havet og er dermed landets høyest beliggende jernbanestasjon. Stasjonen på Finse ble åpnet i 1908, og stasjonsbygningen ble bygget om i 1916.

I Bergensbanens barndom var venterommet på Finse vigslet og hadde egen døpefont. Bakgrunnen var at dersom det skulle skje en fødsel og barnet var svakt, skulle det kunne døpes i all hast.

I dag er det venterom i første etasje, mens arealene i andre etasje er utleid til Bane NOR og Finse hotell 1222.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Finse stasjon.

Flå-Finse
Vest for Flå ligger Austvoll vanntårn fra 1909. Vanntårnet er vernet, og er det eneste gjenværende på Bergensbanen. Det står like ved sporet og ble brukt til å fylle vann på damplokomotivene. Det siste damplokomotivet gikk her i 1962, og siden har ikke vanntårnet vært i bruk. Tårnet har nylig fått ny dør, spesialbygd etter originale tegninger fra 1906.

- Typisk for Hallingdal er at temperaturen kan variere fra minus 30 grader om vinteren til pluss 30 om sommeren. Dette gir stor belastning på skinnene og kan føre til skinnebrudd om vinteren og solslyng om sommeren. Vi har skiftet komponenter i utsatte partier for å forebygge solslyng. Mye av materiellet begynner å bli gammelt og krevende å vedlikeholde, men målrettet arbeid gjør at vi har en god statistikk med få forsinkelser, forteller faggruppeleder Ove Håkon Flatland.

Ustaoset i Hol kommune ble skinnene fra øst og vest skrudd sammen den 8. oktober 1907. På 100-årsdagen i 2007 ble dette feiret med en symbolsk gjentakelse av sammenkoblingen.

Ustaoset er målet for Skarverennet, som ble arrangert første gang i 1974. Hvert år i slutten av april kommer tusenvis av deltakere med toget til Finse for å gå 37 kilometer på ski hit. Det finnes også en kortere løype på 25 kilometer fra Haugastøl. Skarverennet er et av årets store løft på Bergensbanen, hvor det settes opp over 40 ekstratog for å transportere alle deltakerne.

Fra Haugastøl og helt til Mjølfjell i Voss kommune går Bergensbanen over fjellet uten forbindelse til bilvei. All transport på strekningen må gå med tog, eventuelt med snøskuter, terrengkjøretøy eller helikopter.

- Høyfjellsstrekningen er utfordrende for driften, med mye vær og korte sommersesonger. Vi jobber kontinuerlig med å sikre banen mot snø- og steinras, flom og andre hendelser som kan hindre togtrafikken, sier banesjef Guro Torpe. Hun har ansvar for den østlige delen av Bergensbanen til og med Finse.

Rallarvegen er en anleggsveg som ble anlagt omkring forrige århundreskifte i forbindelse med byggingen av Bergensbanen. Første etappe går fra Haugastøl til Finse, en tur på 27 kilometer og 234 høydemeter oppover. Vegen er populær blant sykkelturister.

Den 15. mars 2017 ble en tysk skiturist tatt av snøras like vest for Grytå vokterbolig mellom Haugastøl og Finse. På grunn av uvær var tog eneste mulighet for å frakte inn redningsmannskap, deriblant redningshunden Tedd. Han ble dagens helt da han fant kvinnen i live etter flere timer under snøen. Hun kom fra ulykken uten varige skader.

Gråskallen tunnel fra 1999 ligger mellom Haugastøl og Finse. Tunnelen går gjennom fjellet nord for Tungevatnet, og gjør det lettere å holde banen åpen vinterstid. Det er krysningsspor inne i tunnelen.

Finse var i mange år et levende lokalsamfunn med jernbanefamilier, egen skole og butikk helt frem til slutten av 1980-tallet. På det meste bodde over 200 mennesker fast her. Stedet hadde sin gullalder før 1. verdenskrig, i 1920- og 30-årene og etter 2. verdenskrig til rundt 1960.

Finse ble populært blant Europas rike og kongelige på grunn av god kommunikasjon og den spesielle beliggenheten. Norges første innendørs ishall åpnet her i 1914, og både Sonja Henie og Oscar Mathisen kom hit for å trene. På 1960- og 1970-tallet gikk turiststrømmen tilbake. Da Bergensbanen ble elektrisk i 1964 ble alle vokterboligene øst og vest for Finse nedlagt.

Helt fram til Finsetunnelen ble åpnet i 1993 var det snøryddingsbase på Finse. Finse stasjon er nå ubemannet, men om vinteren har Bane NOR stasjonert en medarbeider her som koordinerer snøryddingen på Bergensbanen. Brøytemannskapene med to roterende snøploger holder til på Myrdal og Ål.

På Finse ligger Rallarmuseet, som forteller historien bak utbyggingen av høyfjellsstrekningen på Bergensbanen fra 1870-tallet til 1909.

Filmen «Tog 602 skal fram» er en klassiker fra 1949 som forteller om de harde kårene for jernbanefolket på høyfjellet.

Les mer:
Lys i tunnelen (Jernbanemagasinet, 2016)
49 ekstratog på Bergensbanen for Skarverennet (2015)
Posten tar toget (Jernbanemagasinet, 2014)
Bergensbanen på frimerker (2009)

Rallarvegen ble bygd som transportveg ved bygginga av Bergensbanens høgfjellstrekning i åra 1895–1902. I dag er vegen populær blant sykkelturister. (Foto: Øystein Grue)

Austvoll vanntårn i Flå, som er bygd i 1909, er det eneste gjenværende vanntårnet på Bergensbanen. På dette bildet fra 2009 passerer jubileumstoget som markerte banens 100-årsjubileum. (Foto: Njål Svingheim)