Sommertoget 26. juli: Gran – Flå

Onsdag 26. juli starter Sommertoget sin reise på Gran og fortsetter fram til Flå stasjon på Bergensbanen. Her finner du litt informasjon om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dagens sommertog-etappe ender på Flå stasjon. (Foto: Bane NOR Eiendom)

Sommertoget har sin oppsatte avgang fra Gran klokken 11:05. Toget gjør flere korte stopp underveis, blant annet på Roa, Jevnaker, Sokna og Gulsvik før ankomst Flå ca. klokken 13:48. NRK sender fra turen minutt for minutt, og om kvelden blir det Sommeråpent fra perrongen.

Flå stasjon
Flå stasjon ligger 152 kilometer fra Oslo S over Roa, over Drammen er avstanden 23 kilometer lenger. Stasjonen ligger 155 meter over havet. Flå stasjon ble åpnet i 1907 da Bergensbanen Bergen - Gulsvik ble tatt i bruk. Stasjonsbygningen, som er tegnet av Paul Armin Due, er vernet og godt bevart.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Flå stasjon.

Roa-Hønefossbanen
Dagens etappe starter på en av to jernbanestrekninger mellom Hønefoss og Oslo. Den ble åpnet i 1909 som en del av Bergensbanen og hadde ordinær persontrafikk frem til midten av 1980-tallet. I dag brukes strekningen på 32 kilometer først og fremst til godstrafikk, mens persontogene normalt går via Drammen på Randsfjordbanen. Banen går gjennom jordbrukslandskap og passerer Hadeland glassverk på Jevnaker.

- Mellom Gran og Jevnaker går den gamle pilgrimsleden inntil jernbanen flere steder. Banen er rustet opp de senere årene og er i god tilstand for godstrafikk, sier Jørn Hermansen, jernbanepensjonist med 51 års fartstid.

Bergensbanen
Strekningen fra Hønefoss til Bergen er 371 kilometer lang. Banen er knyttet sammen med Randsfjordbanen og Roa-Hønefossbanen i Hønefoss. Den følger Hallingdal opp til Hardangervidda og når sitt høyeste punkt (1237 meter over havet) vest for Finse, før den går nedover mot Vestlandet forbi Myrdal og følger Raundalen til Voss. Bergensbanen har i alt 204 broer, 144 tunneler og 10 kilometer med snøoverbygg.

Bergensbanen ble offisielt åpnet av Kong Haakon den 27. november 1909. Kongen omtalte banen som «vårt slektsledds storverk». Da Bergensbanen var driftsklar, hadde den kostet 52,5 millioner kroner, like mye som et helt statsbudsjett den gangen.

- Bergensbanen binder de to største byene i Norge sammen. Den er både vakker, spennende og driftsmessig utfordrende, spesielt på høyfjellet over Hardangervidda. Vi har en flott gjeng med medarbeidere som jobber for at togene skal komme sikkert frem i tide, sier banesjef Guro Torpe. Hun har ansvar for drift og vedlikehold av den østlige delen av Bergensbanen fra Hønefoss til Finse, samt Roa-Hønefossbanen og Randsfjordbanen.

Hønefoss-Flå
Fra 1907 fram til hele Bergensbanen åpnet senhøstes 1909, var Gulsvik endestasjon for togene vestfra. På Gulsvik var det omstigning til dampbåt på Krøderen, og det ble derfor lagt spor helt ned til brygga.

Sammenlignet med strekningen på fjellet bød strekningen fra Roa til Gulsvik på små utfordringer for rallarne da banen ble bygget. Den 216 meter lange jernbanebrua av stein over Ådalselva/Begna ved Hønefoss stasjon ble et monumentalt byggverk, og i «Storskjæringa» like vest for Hønefoss stasjon møtte man på problemer. I dette området var det mye leire, og arbeidet ble mye større enn planlagt. På ett tidspunkt raste skjæringa sammen, og to menneskeliv gikk tapt. Anslagsvis 250 000 kubikkmeter med løsmasser ble flyttet med håndmakt og brukt til å fylle ut stasjonsområdet.

Den 2,3 km lange Haverstingtunnelen går mellom Brekkebygda nordvest i Soknedalen og Ørgenvika på østbredden av Krøderen. Tunnelen er rett, og hele tunnelen ble håndboret. Byggingen pågikk fra juni 1903 til november 1908.

Les mer:
100 år med tog Kristiania-Bergen (2008)
Les om byggearbeidene og se gamle bilder hos Historieboka.no

Elgpåkjørsler
I mange år har elgpåkjørsler vært et problem i Flå og resten av Hallingdal. Her har prosjektet "Vilt og trafikk" de siste årene bidratt til å halvere antall elg som blir påkjørt på veg og jernbane. Strømgjerder har vist seg effektive for å holde elgen unna jernbanen.

Andre tiltak er viltgjerder, skogrydding og informasjonskampanjer. Prosjektet er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, kommunene i Hallingdal, Bane NOR, Statens vegvesen, politiet, Hallingskog, Norges Automobil-Forbund (NAF) og Norges Lastebileierforbund.

Les mer:
De får elgen til å skygge banen (2017)
Strømgjerde holder elgen unna (2012)

Fra byggingen av Storskjæringa ved Hønefoss. Legg merke til arbeiderne ved toppen av skjæringa!  (Foto: Knut Espe/Buskerud fylkesfotoarkiv)