Sommertoget 21. juli: Kongsvinger-Grorud

Dagens reise går langs Kongsvingerbanen og Hovedbanen. Sommertoget starter på Kongsvinger og har flere stopp underveis, før det når dagens mål; Grorud.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sommertoget har sin oppsatte avgang fra Kongsvinger klokken 11:05. Toget gjør flere korte stopp underveis på Skarnes, Årnes, Sørumsand, Fetsund og Strømmen før ankomst Grorud ca. klokken 14:05. 

Grorud stasjon er representert den norske utgaven av brettspillet Monopol. (Foto: Bane NOR)

Grorud stasjon
Grorud stasjon ligger 10,50 kilometer fra Oslo S og 127,0 meter over havet. Stasjonen ble åpnet i 1854 da Norges første jernbane, Hovedbanen, sto ferdig. Stasjonsbygningen stod ikke lenger enn seks år før den brant ned, men ble reist på nytt i 1862. Stasjonen er representert i den norske varianten av Monopol.

De engelske ingeniørene som bygde banen kalte stasjonen Grorud, til tross for at den ligger på Furuset-siden.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Grorud stasjon.

Strekningen Kongsvinger-Grorud
I januar signerte Bane NOR en avtale med Multiconsult om å prosjektere nytt strømforsyningsanlegg på Kongsvingerbanen. Kontaktledningsanlegget med tremaster er fra 1951 og er modent for utskifting. Det skal byttes både kontaktledning og autotrafoer på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen stasjon (15 kilometer øst for Kongsvinger.) Byggestart planlegges neste år og med fullføring i 2019. 
Kongsvingerbanen og Grensebanen har ett spor og er fullbelastet, spesielt etter at trafikken mellom Sverige og Norge har økt de siste årene.

– Tettheten i trafikken fører til økt slitasje på spor, sporveksler og stasjonsarealer, så vi jobber kontinuerlig med å drifte og vedlikeholde strekningen vår. Utfordringen er å finne tid for de tyngre vedlikeholdsarbeidene, på en allerede fullbelagt bane. Passasjerene er tålmodige med oss, for med jevne mellomrom må vi ha intensive arbeidshelger og ukedager hvor vi stenger jernbanen for ordinær togtrafikk og det kjøres buss for tog, forteller Odd-Olav Berg Kristiansen, faggruppeleder for linjen på Kongsvingerbanen. 
Vedlikeholdspersonellet for banen som strekker seg fra Lillestrøm til Kongsvinger er stasjonert på Kongsvinger.

– Jeg vil rose det flotte arbeidsmiljøet vårt! Vi lykkes med at alle faggrupper jobber godt med hverandre. Det er vi stolte av. Vi har også en god kultur for å rydde opp etter oss langs banen vår. Kanskje Sommertoget vil legge merke til at det er ekstra ryddig langs skinnegangen her hos oss, lurer Berg Kristiansen.

Han ønsker også å trekke fram de flotte stasjonsbygningene mellom Kongsvinger og Lillestrøm. Særlig Fetsund og Kongsvinger stasjon skiller seg ut.  

Fetsund stasjon er fredet av Riksantikvaren, som sammen med Bane NOR har gitt stasjonen et løft. (Foto: Bane NOR)

På Fetsund har Bane NOR samarbeidet med Riksantikvaren om å ruste opp stasjonen. Plattformene i tre er laget i gammel stil, slik seg hør og bør for en fredet stasjon. Bruene er også verdt å legge merke til langs banen.

– Spesielt vil jeg trekke fram de over hundre år gamle stålverksbruene våre ved Fetsund, mellom Sørumsand og Blaker og mellom Kongsvinger og Skarnes stasjon. Da Kongsvingerbanen åpnet i 1862 var disse bruene bygget i tre. Rundt århundreskiftet ble de revet og bygget opp igjen i stål. For tiden pågår også arbeidene med å erstatte Mangåa bru med en kulvert i oktober, forteller Berg Kristiansen.

Mellom Blaker og Sørumsand ligger Kongsvingerbanen tett opp til museumsjernbanen Urskog-Hølandbanen i Sørum. Her tøffer damptoget Tertitten i sommersesongen.

Norges eldste bane
Ved Lillestrøm fortsetter Sommertoget langs Norges første jernbanestrekning som åpnet i 1854, Hovedbanen. Toget gjør et kort stopp på Strømmen før endestasjonen Grorud. Hovedbanen er trafikkert av lokaltog og godstog som skal til og fra godsterminalen på Alnabru.

– Jernbanen mellom Lillestrøm og Oslo S er sterkt trafikkert hele døgnet, derfor er også drifts- og vedlikeholdsvakten døgnbemannet her. I vår hverdag med drift og vedlikehold er vi drevet av en nøyaktighetskultur med særlig oppmerksomhet på oppetid, sikkerhet og generisk vedlikehold. Vi jobber for å avdekke feil før de oppstår, sier Stig Harald Henningsen, faggruppeleder for signal på Hovedbanen.
Bare ved Oslo S passerer nesten 1000 tog i døgnet, og rundt 150 000 passasjerer benytter stasjonen hver dag. Av disse fortsetter en betydelig andel i retning Lillestrøm. 

På Grorud ligger Norsk Jernbaneskole. Her utdannes blant annet lokomotivførere, signalmontører og banemontører, i tillegg til kurs og opplæring innen jernbanefagene i jernbanesektoren.  

Mer om Kongsvingerbanen og Grensebanen
Norges første normalsporede statsbane fylte 150 år i 2012. Den 77 kilometer lange strekningen fra Lillestrøm til Kongsvinger åpnet for trafikk 3.oktober 1862, og er Norges nest eldste bane. Grensebanen går fra Kongsvinger og mot riksgrensen og ble åpnet i 1865.

Mer om Hovedbanen
Hovedbanen er 68 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll og er knyttet sammen med Gardermobanen flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll. Hovedbanen åpnet som landets første jernbane i 1854 og fikk dobbeltspor fra Oslo til Lillestrøm i 1904. Hovedbanens kapasitet er i dag sprengt på strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. All godstrafikk nordover fra Alnabru godsterminal benytter Hovedbanen. I tillegg går lokaltogpendlene Asker – Lillestrøm og Drammen – Dal på strekningen. Hovedbanen følger i hovedsak samme trase som ved åpningen i 1854.