Sommertoget 20. juli: Elverum-Kongsvinger

Sommertoget besøker Solørbanen, godsstrekningen fra Elverum til Kongsvinger som sjelden får visitt av passasjertog. Les mer om dagens rute.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planlagt avgang fra Elverum er klokken 11:05. Sommertoget har planlagt stopp underveis på Braskereidfoss, Våler, Flisa, Kirkenær og Roverud før ankomst Kongsvinger ca. klokken 13:36.

Kongsvinger stasjon er bygget i sveitserstil. Sommertoget sender Sommeråpent fra stasjonen. (Foto: Bane NOR)

Kongsvinger stasjon
Stasjonen ble offisielt åpnet 3. oktober 1862, da Kongsvingerbanen stod ferdig, med Karl IV til stede. Den ligger 100,28 kilometer fra Oslo S og 148,1 meter over havet. Stasjonsbygningen er i sveitserstil og er tegnet av Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno i 1862.
Kongsvinger er et jernbaneknutepunkt for både Kongsvingerbanen, Solørbanen og Grensebanen til Sverige.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Kongnsvinger stasjon. 

Strekningen Elverum-Kongsvinger
Langs Solørbanen mellom Elverum og Kongsvinger er godstrafikken stor og det fraktes store mengder med tømmer. I vår tid er det sjelden passasjertog kjører her og det er første gang et rullende mediehus tar turen.

– Langs Solørbanen går det i snitt mellom femti og seksti godstog i uka, og det fraktes rundt 2,5 millioner tonn gods i året. Spesielt er det stor vekst i transporten av flis og tømmer. Dette henger også sammen med at Bane NOR har oppgradert tømmerterminalene på Koppang, Elverum og Kongsvinger de siste årene, forteller Stig Moen, banesjef for Røros- og Solørbanen.

Norsenga tømmerterminal på Kongsvinger og Vestmo tømmerterminal i Elverum er de største tømmerterminalene i Norge målt i volum, med hele 600 000 kubikkmeter tømmer hver i året. Transporten er i sterk økning.
Norsenga ble oppgradert for 30 millioner kroner i 2015. Koppang Tømmerterminal fikk et stort løft samme år med en oppgradering for rundt 70 millioner kroner. Terminalsporet på Vestmo skal oppgraderes høsten 2017, med planer for videre oppgradering på signalsiden i 2018.

Norsenga tømmerterminal er sammen med Vestmo tømmerterminal på Elverum de største i Norge. (Foto: Bane NOR)

I følge Glommen Skog transporteres hver femte drikkekartong i verden langs Solørbanen.

Skogtettheten i området er også en utfordring på Solørbanen.
– Vi jobber kontinuerlig med å tynne ut skogen langs jernbanen for å bedre sikten for lokfører og for å hindre at trær faller ned på linja. Det gror godt og vokser fort, så det er et stort arbeid. Der hvor vi ikke har fått fjernet skog er det så tett at det nesten er som å kjøre i en tunnel. Sommertoget vil nok legge merke til de områdene hvor vi har hugget og tynnet ut, der er det bedre utsikt og lettere å få et inntrykk av landskapet, forteller Stig Moen.

Arbeidet med å bytte ut gamle skinner og kreosotsviller langs Solørbanen er godt i gang og fortsetter utover 2017 og 2018. Med nye skinner og betongsviller er det snakk om en totaloppgradering av sporet.
 
Det er i underkant av 200 planoverganger på strekningen hvor biler og gående kan passere jernbanesporet.
– Mange av disse er ikke sikret med signal eller bom og det krever at vi følger aktivt med og gjør vedlikehold på siktsoner. Det er utfordrende med så mange usikrede planoverganger og Bane NOR jobber for å forsøke å redusere antallet, sier Stig Moen.

I Nasjonal transportplan for perioden 2018 til 2029 foreslår regjeringen en rekke tiltak for å styrke godstransporten på bane, blant annet gjennomføringen av Godspakke Innlandet som inkluderer elektrifisering av Røros- og Solørbanen mellom Kongsvinger og Hamar og terminaltiltak.

Under andre verdenskrig etablerte tyskerne et sidespor på Svenneby, med tilknytning til Haslemoen militærleir. Det er etablert en krigsminnegravplass for russiske krigsfanger i nærheten, hvor det blir lagt ned blomster 1. mai hvert år.

Mer om Solørbanen
Solørbanen er 94 kilometer lang og var helt ferdig i desember 1910. Kongsvinger–Flisa ble åpnet i 1893. Etter at persontrafikken på banen ble nedlagt i august 1994 går det kun godstog, for det meste tømmer og flis på strekningen. Særlig er det stor godstrafikk mellom Elverum og Braskereidfoss.

Langs Solørbanen ligger også to av landets lengste rette strekninger med jernbanespor. Strekningen ved Namnå er 8195 meter og strekningen ved Grinder er 5490 meter «rett».
(Norges lengste rette strekning er Kvineshei tunnel på Sørlandsbanen med sine 9020 meter).