Sommertoget 2. august: Ål - Hønefoss

Sommertogets etappe onsdag 2. august går på Bergensbanen fra Ål til Hønefoss. Her kan du lese litt om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hønefoss er endestasjon for dagens Sommertog-reise. (Foto: Njål Svingheim)

Sommertoget har sin oppsatte avgang fra Ål klokken 11:34. Underveis gjør toget korte stopp på blant annet Gol og Nesbyen, før planlagt ankomst til Hønefoss klokken 14:09.

Hønefoss stasjon
Hønefoss stasjon ligger 96,8 meter over havet. Avstanden fra Oslo S er 89,57 kilometer regnet over Roa og 112,8 kilometer via Drammen. Stasjonen ble åpnet i 1868 da Randsfjordbanen sto ferdig. Nåværende stasjonsbygning ble tatt i bruk i 1909 ved Bergensbanens åpning.

Hønefoss er ett av to stasjoneringssteder for Bane NOR på den østlige delen av Bergensbanen, med fremmøteplass for driftspersonell og lokomotivstall for arbeidstog.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Hønefoss stasjon.

Ål-Hønefoss
Du finner mer stoff om Bergensbanen og dagens strekning i vår omtale av forrige ukes Sommertog-strekninger: Flå-Finse og Gran-Flå.

- Typisk for Hallingdal er at temperaturen kan variere fra minus 30 grader om vinteren til pluss 30 om sommeren. Dette gir stor belastning på skinnene og kan føre til skinnebrudd om vinteren og solslyng om sommeren. Vi har skiftet komponenter i utsatte partier for å forebygge solslyng. Mye av materiellet begynner å bli gammelt og krevende å vedlikeholde, men målrettet arbeid gjør at vi har en god statistikk med få forsinkelser, forteller faggruppeleder Ove Håkon Flatland i Bane NOR.

I mange år har elgpåkjørsler vært et problem i Hallingdal. Her har prosjektet "Vilt og trafikk" de siste årene bidratt til å halvere antall elg som blir påkjørt på veg og jernbane. Strømgjerder har vist seg effektive for å holde elgen unna jernbanen.

Nesbyen stasjon har fire fredede hus bygget mellom 1904 og 1913. Disse er tegnet av arkitekt Paul Armin Due, som laget typetegninger for stasjonene langs Bergensbanen. Det er sjelden en jernbanestasjon samlet sett er godt bevart, men Nesbyen stasjon er et helhetlig anlegg som er lite endret.

Her finnes også en tømmerterminal som er tilrettelagt for å fungere som en beredskapsterminal. Her kan godstog laste om til bil dersom Bergensbanen blir stengt på grunn av uvær eller andre akutte hendelser.

Under byggingen av Bergensbanen møtte man på problemer i «Storskjæringa» like vest for Hønefoss stasjon. I dette området var det mye leire, og arbeidet ble mye større enn planlagt. På ett tidspunkt raste skjæringa sammen, og to menneskeliv gikk tapt. Anslagsvis 250 000 kubikkmeter med løsmasser ble flyttet med håndmakt og brukt til å fylle ut stasjonsområdet. Les mer om byggearbeidene og se gamle bilder hos Terra Buskerud/Historieboka.no.

Hønefoss er møtepunkt for Bergensbanen, Randsfjordbanen (mot Drammen) og Roa-Hønefossbanen. I årene som kommer vil det skje store endringer her, når den planlagte Ringeriksbanen blir bygd. Banen vil korte inn Bergensbanen med ca. 60 km og reisetiden med nærmere én time. På deler av strekningen mellom Sandvika og Hønefoss skal det samtidig bygges ny E16.

Banesjef Guro Torpe ser frem til at Ringeriksbanen blir en realitet.

- Det blir fantastisk spennende. Ikke bare korter den ned reisetiden mellom øst og vest. Ringeriksbanen vil også bety et løft for regionen, og for Hallingdal, sier hun.

På Hønefoss ligger Norsk samferdselshistorisk senter, en møteplass for entusiaster med sans for historiske kjøretøy og tog.

Les mer:
De får elgen til å skygge banen (2017)
Strømgjerde holder elgen unna (2012)

100 år med tog Kristiania-Bergen (2008)

Dette håndkolorerte lysbildet fra rundt 1909 viser «folkeliv på Gol stasjon». (Foto: Norsk jernbanemuseum/ Digitalt museum)

Nesbyen er ett av stoppestedene underveis på dagens etappe. (Foto: Njål Svingheim)