Sommertoget 19. august: Råde - Sarpsborg

Den aller siste reisen for Sommertoget går på Østfoldbanen fra Råde til Kornsjø og tilbake til endestasjonen Sarpsborg. Her finner du litt løst og fast om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sarpsborg er Sommertogets aller siste stoppested. (Foto: Bane NOR Eiendom)

Sommertoget har avgang fra Råde klokka 11:05 lørdag 19. august. Underveis gjør toget stopp på Fredrikstad, Halden og Kornsjø stasjoner. Rutemessig ankomst til Sarpsborg er klokka 14:10.

Sarpsborg stasjon
Sarpsborg stasjon ligger 109,47 kilometer fra Oslo S og 37,7 meter over havet. I likhet med de andre stasjonsbygningene som ble oppført til åpningen av Smaalensbanen i 1879, er stasjonsbygningen tegnet av Peter Andreas Blix. De fire østfoldbyene har alle stasjonsbygninger som er oppført i nygotisk, pusset tegl.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Sarpsborg stasjon.

Strekningen Råde - Kornsjø
Østfoldbanen er 170,1 kilometer lang fra Oslo S til Kornsjø og riksgrensen. Østfoldbanen ble åpnet i 1879 og fikk elektrisk drift i 1940. Fram til 1930 var banen kjent som Smaalensbanen.

- Vi har en bra bane og er stolte av en oppetid på 99,6 prosent så langt i år. Toget er innom mange byer og gir en behagelig reiseopplevelse, spesielt på de nyeste dobbeltsporstrekningene våre, sier banesjef Bjørn Hillestad i Bane NOR.

- Banen har stor trafikk, og kapasiteten er oppbrukt. Derfor ser vi fram til at Follobanen og InterCity-parsellene i Østfold vil bøte på dette, selv om den store utbyggingsaktiviteten samtidig innebærer utfordringer for oss, sier banesjefen.

Follobanen mellom Oslo S og Ski åpner i 2021. I henhold til Nasjonal transportplan 2018-29 skal sammenhengende dobbeltspor til Seut ved Fredrikstad stå ferdig i 2024, videre til Sarpsborg innen 2026 og til Halden i 2034. Alle de nye dobbeltspor-parsellene inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet.

For strekningen Haug-Seut, som blant annet omfatter ny stasjon i Råde, pågår arbeid med reguleringsplan for strekningen. For strekningen Fredrikstad-Sarpsborg arbeides det nå med kommunedelplan, som innebærer valg av trasékorridor. Parsellen er ca. 18 km lang og prosjektet omfatter ny stasjon i Fredrikstad og ombygging av eksisterende Sarpsborg stasjon. I likhet med de andre strekningene i Østfold, har planprosessen utløst stort lokalt engasjement og debatt.

Siden 2010 er det gjennomført trinnvise forbedringsarbeider på eksisterende Østfoldbane fra Moss og sørover, med kjøring av ballastrenseverk og det som på jernbanespråket kalles «forberedende renseverk». 

Forberedelsene er mer arbeid enn selve kjøringen av ballastrenseverket. Dette omfatter blant annet full gjennomgang av baneanlegget; alle grøfter og stikkrenner renskes eller fornyes, alle kabler samles og fornyes, det legges nye kabelkanaler på hele strekningen og alle trær på jernbanens område fjernes.

- Renseverket har kommet fram til Halden og forberedelsene pågår på strekningen videre til riksgrensen. Når alt er ferdig blir banen mer stabil, får færre feil og bedre kvalitet, sier banesjef Bjørn Hillestad.

I Fredrikstad ligger Gamlebyen modelljernbanesenter, som med et modelljernbaneanlegg på 400 kvm. er Nordens største.

Halden stasjon het Fredrikshald fram til 1928. Som den siste viktige stasjonen på Smaalensbanen fikk den en flott og påkostet utforming. Stasjonsbygningen er fredet og er et fremtredende eksempel på den romantiske stilen som Peter Andreas Blix anvendte i sine murbygninger, inspirert både av tyske middelalderborger og av gotikken. Den flotte vestibylen er ganske intakt. Resten av 1. etasje har undergått ulike forandringer i årenes løp.

I dag er det utadrettet virksomhet i hele bygget med næring og kontorer. Det er ledige arealer for leie i 2. etasje. Bane NOR Eiendom eier også Halden godshus, Halden bryggerhus og deler av Halden lokstall. Kirkens Bymisjon leier hele godshuset. Deler av godshuset er gjort om til kontor, sykkelverksted og sykkelbutikk.

Halden er endestasjon for InterCity-togene fra Oslo S. I 2012 ble en ny driftsbanegård for togene tatt i bruk ved stasjonen. I 2009 åpnet et 792 meter langt kryssingsspor ved Berg mellom Ingedal og Halden.

Tistedalsbakken rett sør for Halden har en stigning på 25 promille og er blant de bratteste strekningene på det ordinære jernbanenettet.  Dette er en utfordring for trafikk med tunge godstog over riksgrensen.

På Kornsjø brant den opprinnelige stasjonsbygningen i august 1898. Ny stasjonsbygning ble tegnet av arkitekt Paul Due og tatt i bruk i år 1900. Stasjonsbygningen ble vesentlig større enn den nedbrente forgjengeren, da den nå også skulle romme tollkontor og bolig for tollstedsjefen. Stasjonsbygningen på Kornsjø ble fredet i 2001. Det siste passasjertoget stoppet på Kornsjø i januar 1999.

Siden 2014 er det bygget opp et større modelljernbaneanlegg i skala 1:87 i den gamle stasjonsbygningen på Kornsjø. Hovedtema for anlegget er norsk natur og kulturlandskap i går, i dag og i fremtiden. Målet er å gjengi i modell ulike tidsepoker og sammensetning av materiell så riktig som mulig.

Første del av anlegget åpnet for publikum i mai 2017. Fra september starter byggingen av neste del av anlegget – strekningen Halden-Kornsjø-Riksgrensen Sverige.

Østre linje
Denne 78,9 km lange strekningen grener av på Ski stasjon og går gjennom Indre Østfold via Askim, Mysen og Rakkestad til Sarpsborg, hvor det er forbindelsesspor direkte videre mot Halden.

Strekningen ble åpnet i 1882 og fikk elektrisk drift i 1958. Østre linje har i dag stor persontrafikk på strekningen Ski–Mysen, og noen avganger går til/fra Rakkestad i rushtiden.  Det er ikke persontrafikk mellom Sarpsborg og Rakkestad. For øvrig tjener banen som avlastningsbane for godstrafikken på vestre linje.

Østre linje er Bane NORs erfaringsstrekning for det nye signalsystemet ERTMS. Banen ble satt i drift som landets første med det nye systemet i 2015. Sommeren 2014 ble stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen modernisert.

Mer å lese:
Det største togløftet siden 1894 (Jernbanemagasinet, 2017)
Store forbedringsarbeider på Østfoldbanen (2016)
Nye baner til Europa (Jernbanemagasinet, 2015)

Kornsjø stasjon med den opprinnelige stasjonsbygningen som brant i 1898. (Foto: Norsk jernbanemuseum/ Digitalt museum)

Arkitektens inspirasjon fra gotikken og tyske middelalderborger er tydelig på stasjonsbygningen i Halden. (Foto: Bane NOR Eiendom)