Sommertoget 18. august: Ås - Råde

Den nest siste etappen med Sommertoget går på Østfoldbanen fra Ås til Råde. Her finner du litt mer informasjon om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Råde er endestasjon for dagens etappe med Sommertoget. (Foto: Njål Svingheim)

Sommertoget har avgang fra Ås klokka 11:05 fredag 18. august. Underveis gjør toget stopp på Vestby, Moss og Rygge stasjoner. Rutemessig ankomst til Råde er klokka 13:40.

Råde stasjon
Råde stasjon ligger 77,01 kilometer fra Oslo S og 17,9 meter over havet. Den ble åpnet i 1879 da Østfoldbanen sto ferdig. Stasjonsbygget ble bygd i tre og har samme konstruksjon som Rygge stasjon. Stasjonen er tegnet av Peter Andreas Blix.

Råde stasjon ble modernisert med nye plattformer, overgangsbru og parkeringsarealer i 2013. Stasjonen har universell utforming.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Råde stasjon.

Strekningen Ås-Råde
Østfoldbanen er 170,1 kilometer lang fra Oslo S til Kornsjø og riksgrensen. Østfoldbanen ble åpnet i 1879 og fikk elektrisk drift i 1940. Fram til 1930 var banen kjent som Smaalensbanen.

Smaalensbanen var faktisk først ute med værmeldinger for neste dag – fra sommeren 1882 ble varsler fra Meteorologisk institut distribuert til stasjonene gjennom jernbanens telegraf, ved egne oppslagstavler på stasjonene og faktisk også på selve toget. Denne tjenesten, «Vejrvarsler for landmannen», var i drift 30-40 år framover og kom etter hvert i bruk på de fleste banene på Østlandet.

- Vi har en bra bane og er stolte av en oppetid på 99,6 prosent så langt i år. Toget er innom mange byer, og toget gir en behagelig reiseopplevelse, spesielt på de nyeste dobbeltsporstrekningene våre, sier banesjef Bjørn Hillestad i Bane NOR, som har ansvaret for Østfoldbanen.

- Banen har stor trafikk, og kapasiteten er oppbrukt. Derfor ser vi fram til at Follobanen og InterCity-parsellene i Østfold vil bøte på dette, selv om den store utbyggingsaktiviteten samtidig innebærer utfordringer for oss, sier banesjefen.

På 1990-tallet ble strekningen fra Ski til Sandbukta like nord for Moss utbygd med dobbeltspor. Fram til Vestby stod dobbeltsporet ferdig i 1994, mens strekningen videre åpnet høsten 1996. Sistnevnte ble den første banestrekningen i Norge som er dimensjonert for hastigheter på 200 km/t.

I samband med dobbeltsporprosjektet ble Ski, Ås og Vestby stasjoner ombygd, og stasjonene ved Sonsveien og Kambo fullstendig fornyet. Samtidig forsvant flere småstasjoner langs det gamle enkeltsporet som ble nedlagt, bl.a. Holstad, Tveter, Rustad, Kjenn, Hølen og Såner.

Mellom Vestby og Sonsveien ble dobbeltsporet bygget i felles trasé med ny, firefelts E6. De mest iøynefallende konstruksjonene er de tre bruene over Hølendalen, som er 416 meter lange og strekker seg opptil 50 meter over dalbunnen.

Alle stasjonsbygningene som ble oppført til åpningen av Smaalensbanen i 1879, var tegnet av Peter Andreas Blix. De fire østfoldbyene, deriblant Moss, har alle stasjonsbygninger som er oppført i nygotisk, pusset tegl.

Moss er endestasjon for lokaltogpendelen Stabekk-Oslo S-Moss. I likhet med et dusin andre stasjoner rundt om i landet har Moss et eget sykkelhotell, hvor de som sykler til stasjonen kan plassere sykkelen tørt og trygt.

Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor fra Sandbukta nord for Moss til Såstad i Rygge, en strekning på ca. 10 kilometer. Prosjektet omfatter blant annet to tunneler på 2,7 og 2,3 kilometer, samt ny jernbanestasjon i Moss. De første forberedende arbeidene starter nå i disse dager, mens full anleggsstart blir i 2019. Strekningen skal tas i bruk i 2024.

Når prosjektet står ferdig blir det mulig med fire avganger pr. time hver vei for både lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog. Reisetiden til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene.

Fra Såstad i Rygge til Haug i Råde var dobbeltsporet ferdig utbygd i 2000. En utbygging videre fra Haug til Seut like nord for Fredrikstad er under forberedelse, og arbeidet med reguleringsplan har startet opp. Også denne strekningen, som blant annet omfatter ny stasjon i Råde, er planlagt ferdig i 2024. Alle de nye dobbeltspor-parsellene inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet.

Mer å lese:
Bane NOR i Moss signerer kontrakt med Leif Grimsrud AS (2017)
Det største togløftet siden 1894 (Jernbanemagasinet, 2017)
Moss – en ny by (Jernbanemagasinet, 2016)
Nye baner til Europa (Jernbanemagasinet, 2015)

Råde stasjon på et postkort fra 1904. (Foto: Norsk jernbanemuseum/ Digitalt museum)

Moss og de andre østfoldbyene har samme type stasjonsbygninger oppført i tegl. (Foto: Bane NOR Eiendom)