Sommertoget 16. august: Bø - Vestfossen

Dagens etappe med Sommertoget går på Sørlandsbanen fra Bø til Vestfossen. Her kan du lese litt løst og fast om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vestfossen er endestasjon for dagens Sommertog-strekning. (Foto: Njål Svingheim)

Vestfossen stasjon
Vestfossen stasjon ligger 75,79 kilometer fra Oslo og 22,8 meter over havet. Stasjonen ble åpnet i 1871 da Randsfjordbanens sidelinje Hokksund - Kongsberg sto ferdig. Stasjonsbygningen er tegnet av Harald Kaas.

Vestfossen stasjon ble modernisert i 2010 med nye plattformer, leskur og ny atkomst til spor 2.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Vestfossen stasjon.

Strekningen Bø – Vestfossen
Sørlandsbanen på strekningen Kongsberg-Hjuksebø ble åpnet i 1920. Videre sørover åpnet banen til Gvarv i 1922 og til Bø i 1924. 

På dagens etappe er det tredje gang Sommertoget passerer Hjuksebø og Nordagutu stasjoner. Sistnevnte er et jernbaneknutepunkt der Sørlandsbanen og Bratsbergbanen skiller lag.

Tidligere foregikk omstigningen mellom Sørlandsbanen og Bratsbergbanen på Hjuksebø.  I mellomkrigstiden var det ca. 30 togankomster hvert døgn. Siden 2004 har det ikke vært passasjertrafikk ved stasjonen.

Stasjonen huskes også for en tragisk ulykke som inntraff 15. november 1950, da to løpske godsvogner kolliderte med Sørlandsekspressen mellom Holtsås og Hjuksebø. 14 personer omkom og seks ble hardt skadet.

Kongsberg stasjon er endestasjon for lokaltogene Kongsberg - Eidsvoll. Den opprinnelige stasjonen ble åpnet i 1871 da sidebanen Hokksund – Kongsberg sto ferdig, men stasjonsbygningen ble ødelagt av brann i 1895. Ny stasjon med nåværende plassering ble bygd etter tegninger av Gudmund Hoel og N.W. Grimnes og tatt i bruk i 1917 i forbindelse med byggingen av Sørlandsbanen.

Stasjonen og området ble fredet av Riksantikvaren i 1997. Fredningen omfatter stasjonsbygningens eksteriør, godshuset, lasteramper og lokomotivstallen med nærmeste sporområde til og med dreieskiva, samt opprinnelige detaljering i interiør på nevnte bygg.

Kongsberg stasjon ble modernisert og ombygd i flere etapper på 2000-talllet.  Nye plattformer, undergang under sporene med heis og tilrettelegging for funksjonshemmede ble tatt i bruk i 2002. Nytt signal- og sikringsanlegg, fjernstyring av stasjonen og oppgradering av sporområdet stod ferdig i 2010. Samtidig ble også kapasiteten på driftsbanegården bedret.

På Kongsberg grener Numedalsbanen av fra Sørlandsbanen. Den opprinnelig 92,9 km lange banen til Rødberg i Numedal ble bygget vesentlig på grunn av transportbehov til kraftanleggene i Nore, og banen ble åpnet i 1927. 

Strekningen Kongsberg-Rollag er beholdt for godstrafikk, men banen er i dag bare i bruk til Flesberg (30 km). Etter at et flistog sporet av like etter påske i 2014, var banen stengt i mer enn to år. I denne perioden ble det byttet 50 000 sviller på hele strekningen Kongsberg-Flesberg, og det ble gjort sporpakking, sporjustering og ballastfordeling.

Banen åpnet igjen for godstransport 4. mai 2016. Det fraktes ut tømmer og flis som går til Sverige, samt pukk fra Svene pukkverk.

I 2013 ble Numedalsbanen fredet på strekningen Rollag-Rødberg, som er ca. 45 km lang. Fredningen omfatter hele jernbaneanlegget med bygninger og skinner. Stasjonsbygningene består dels av arkitekttegnede bygninger, dels av ombygde hvilebrakker fra anleggets tid. Skinnene er meget gamle og derfor unike.

Numedalsbanen var den siste banestrekningen hvor det gikk regulære damptog i Norge. Det siste av disse damptogene gikk mellom Kongsberg og Svene høsten 1970. Det siste persontoget på banen gikk nyttårsaften 1988.

På nettsidene til Numedalsbanens venner og Numedalsbanen AS finner du mer om historien til banen, samt informasjon om pågående aktiviteter i dag. Blant annet kan du leie dresin på strekningen fra Veggli til Rødberg, som er ca. 30 km lang.

Byggingen av strekningen Hokksund-Kongsberg ble satt i gang da Randsfjordbanen mellom Drammen og Jevnaker stod ferdig i 1868, og den 29 km lange strekningen åpnet i 1871. Bruene var opprinnelig av tre, bare brua over veien ved Kongsberg var av valset jern. Banen ble ombygd til normalspor i 1909, og strekningen ble elektrifisert i 1929.

Tidlig på 1900-tallet kunne togpassasjerer bytte til dampskip på Eikern om sommeren. Ruta gikk opprinnelig fra Eidsfos til Flesaker, men ble forlenget til Vestfossen sentrum i 1910.

Sommeren 2016 ble det lagt fram en utredning av en framtidig jernbaneløsning på strekningen Kongsberg-Hokksund, som grunnlag for en eventuell videre planlegging. I utredningen anbefales det å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra Hokksund til Vestfossen, og videre derfra i ny og kortere trasé direkte til Kongsberg.

Mer å lese:
Numedalsbanen i drift igjen (2016)
Sørlandsbanen 75 år til Kristiansand (2013)

Stasjonsbygningen fra 1917 og flere andre bygg på Kongsberg stasjon er fredet. (Foto: Sune Eriksen/ Bane NOR Eiendom)

Det aller siste persontoget på Numedalsbanen er klart til avgang fra Kongsberg stasjon 31. desember 1988. (Foto: Hans Gulli, Norsk jernbanemuseum/ Digitalt museum)