Sommertoget 12. juli: Vinstra-Moelv

Onsdag 12. juli reiser Sommertoget fra Vinstra stasjon kl. 11.08 og fortsetter langs Dovrebanen med kurs for Moelv. Underveis blir det korte stopp på Ringebu, Tretten, Øyer, Hunderfossen, Lillehammer og Brøttum. Her finner du litt informasjon om strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I dag får Moelv stasjon besøk av Sommertoget. (Foto: Bane NOR)

Moelv stasjon
Moelv stasjon hører hjemme i Ringsaker kommune. Stasjonen ligger 155,95 kilometer fra Oslo S og 147,3 meter over havet. Stasjonen ligger midt i Moelv sentrum, og ble åpnet i 1894 da jernbaneforbindelsen mellom Hamar-Tretten ble fullført. I 1922 ble stasjonsnavnet Moelven forenklet til Moelv. I likhet med andre stasjoner på strekningen Ring-Hamar på Dovrebanen ble stasjonsbygningen tegnet av arkitekt Paul A. Due. Den opprinnelige stasjonsbygningen var av samme type som Kirkenær stasjon (Solørbanen), men ble revet i 1981 for å gi plass til en ny og moderne stasjonsbygning i tegl, tre og glass. Stasjonen ble tegnet av Arne Henriksen ved NSBs arkitektkontor. Stasjonen er i dag vernet.

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) investerte om lag 90 millioner i 2011 og 2012 for å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende. I 2012 ble Jernbaneverket nominert til Byggeskikkprisen i Ringsaker kommune for Moelv stasjon.

Den gamle mellomplattformen er revet, og stasjonen har fått to nye plattformer og en undergang. På plattformene er det montert nye benker, belysning, høyttalere og monitorer.

Det er godt innsyn i trappehusene som leder til undergangen på stasjonen. (Foto: Bane NOR)

Undergangen er tegnet av Jernbaneverkets arkitekt Max Juni. Han forteller at det viktigste i konseptet var å sikre at undergangen skulle oppleves som trygg. – Ved å bruke mye glass i forrom og i heis- og trappehusene får de reisende godt innsyn i undergangen. Utformingen av selve tunnelen er også åpen - når du går ned trappene ser du samtidig opp på den andre siden, og det er ingen kriker og kroker å gjemme seg bort i, forteller arkitekten. En annen viktig faktor var at den nye konstruksjonen ikke skulle konkurrere med arkitekt Arne Henriksens vernede og prisbelønnede stasjonsbygning. – For at undergangen skulle bli mest mulig nøytral valgte vi å lage flatt tak. Rette linjer og flatt tak går også igjen i flere bygninger som ligger nær stasjonen, forteller arkitekten.

Det ble også brukt og gjenbrukt en del lokale materialer. Takkonstruksjonen på heis- og trappehus er produsert av Moelven Limtre AS, den landskjente hjørnesteinsbedriften som ligger vis-à-vis stasjonen. En del gamle stasjonselementer er også gjenbrukt for å utsmykke området. Det ble brukt gamle jernbaneskinner og sviller i utformingen av grøntområdene og krakkene er lagd av kantstein fra den gamle lasterampa.

Det gamle pakkhuset fra 1894 står fremdeles ved stasjonen, og gjennom årenes løp har det blant annet fungert som bryggerhus og til lagring av stasjonsmesterens «husgeråd». I 1987 flyttet Stasjonsgalleriet inn i pakkhuset. Du kan lese mer om Stasjonsgalleriet her.

Stasjonstorget med pakkhuset i bakgrunnen. (Foto: Bane NOR)

Praktiske opplysninger om Moelv stasjon finner du her

Eidsvoll-Dovrebanen
Fra åpningen av Hedemarksbanen (Eidsvoll-Hamar) i 1880 ble betegnelsen Nordbanerne inntil 1883 brukt som en fellesbetegnelse på Hedemarksbanen, Rørosbanen og Meråkerbanen, det vil si strekningen fra Eidvoll til Storlien grense. Banen fra Hamar til Dombås har også gått under navnet Gudbrandsdalsbanen. Fra 6. januar 2008 ble navnet Dovrebanen tatt i bruk for hele for strekningen Eidsvoll-Dombås.

I 2012 ble Norge en jernbanetunell fattigere, da Skogstunnelen ved Bergseng ble sprengt som en del av påskearbeidet på Dovrebanen. Du kan lese mer og se bilder her.

Nasjonalparkenes rike
Dovrebanen svinger seg gjennom den 230 kilometer lange Gudbrandsdalen som strekker seg fra Lillehammer og Mjøsa i sør til Lesja og Romsdal i nord. Gudbrandsdalen ligger i et område med syv nasjonalparker og her bugner det av lokalprodusert mat, gammel arkitektur og gode ski- og vandreforhold.

I Gudbrandsdalen er du ikke bare midt i matfatet, men også i sentrum for området der Asbjørnsen og Moe samlet sine norske folkeeventyr. Sommertoget gjør et lite stopp på Hunderfossen ved Hunderfossen familiepark, som er kjent for å være hele Norges eventyrpark. Hunderfossen holdeplass åpnet i 1986 og ligger 198,6 kilometer fra Oslo S. Du kan lese mer om familieparken her.