Sommertoget 12. august: Sira - Vennesla

Lørdag 12. august reiser Sommertoget på Sørlandsbanen fra Sira til Vennesla. Her kan du lese litt løst og fast om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vennesla er endestasjon for dagens Sommertog-etappe. (Foto: Njål Svingheim)

Sommertoget er satt opp med avgang fra Sira klokka 11:05. Underveis gjør toget korte stopp på Breland og Kristiansand. Rutemessig ankomst til Vennesla er klokka 13:30.

Vennesla stasjon
Vennesla stasjon ligger 350,16 kilometer fra Oslo og 43,1 meter over havet. Den ble åpnet i 1895 samtidig med Setesdalsbanen. Stasjonsnavnet var Vikeland i perioden 1921-66.

Stasjonsbygningen i sveitserstil er tegnet av den kjente jernbanearkitekten Paul Due og er en av opprinnelig åtte relativt like stasjoner langs Setesdalsbanen mellom Kristiansand og Byglandsfjord. Due fikk følgende direktiv fra en av jernbaneingeniørene: "Tag du model baade af stabburret og folket, det er et kraftigt folkeslag."

Vennesla stasjon fikk ny plattform og oppgraderte utearealer i 2010. Les mer informasjon og praktiske opplysninger om stasjonen.

Sira-Vennesla
- Vi har en veldig fascinerende strekning, sier banesjef Atle Havnerås, som har ansvaret for banen mellom Kristiansand og Stavanger.

- Den har veldig mange tunneler og bruer, og den strekker seg gjennom skogsområder og åpne landskap på Jæren. Jeg liker å si at strekningen vår er Norges vakreste togreise. Om den ikke er like spektakulær som Flåmsbana, så tror jeg kanskje det er her du får mest variasjon i sanseinntrykkene, sier banesjefen.

Signal- og sikringsanlegget på denne strekningen er av den gamle typen NS63, som er relébasert. Sørlandsbanen vest har fire forskjellige typer anlegg, og området styres fra togleder sentralen i Stavanger og Kristiansand.  Delingen skjer midt på strekket ved Sira stasjon.

Togreisen fra Moi til Marnardal er «de lange tunnelenes strekning» fordi banen temmelig konsekvent krysser dalførene i 90 graders vinkel og er lagt i tunnel under heiene i mellom. De senere årene er det gjort flere sikkerhetstiltak i de lange tunnelene, blant annet montering av belysning.

Strekningen øst for Marnardal har den bratteste stigningen på Sørlandsbanen med 25 promille. Dette gjør at lange og tunge godstog må planlegge kjøringen i disse partiene.

- Min far var lokfører i 35 år. Grunnet økt togtetthet og mange korte kryssingsspor er godstogene kortere i dag enn på 80-tallet. Da kjørte man lengre og tyngre godstog. Bakkene ved Marnardal var så bratte at om man ikke planla disse godt, kunne man risikere å måtte rygge tilbake flere kilometer for å ta fart, sier Atle Havnerås.

- Selv i dag har vi utfordringer med mye løvfall som gjør at godstogene kjører «helt på grensen» til hva de klarer å trekke opp bakkene. I dag prøver vi å drive skogrydding i de mest utsatte partiene, samtidig som vi nå til høstens løvfall har kjøpt inn og planlagt å teste ut «festesmøring for tog», sier banesjefen.

Kristiansand stasjon er også fra 1895 og tegnet av Paul Due, men stasjonen skiller seg fra de øvrige på den opprinnelige Setesdalsbanen ved at den er bygd i mur. Årsaken er innføringen av murtvang i Kristiansand etter bybrannen i 1892.

Stasjonens fasade ble rehabilitert i 2011, og tre år senere også innvendig. Stasjonen fikk samtidig både større venterom og flere sitteplasser.

Kristiansand stasjon er en sekkestasjon, noe som betyr at alle tog som kjører inn på stasjonen må skifte kjøreretning for å komme videre. Like nord for byen, ved Dalane stasjon, er det et forbindelsesspor («Nordre tilsving») slik at godstog kan passere direkte forbi Kristiansand.

Les mer om Sørlandsbanen og dagens strekning i vår omtale av Sommertogstrekningene tidligere denne uka: Nelaug-Marnardal, Marnardal-Brusand og Brusand-Sira.

Mer å lese:
Innhentes av «Vekk med dampen» (Jernbanemagasinet 2017)
Lys i lange tunneler på Sørlandsbanen (2015)
Sørlandsbanen 75 år til Kristiansand (2013)

Mosby stasjon fotografert av Ferdinand Køhn i  1896. Mosby hadde kvinnelig stasjonsbestyrer, nok veldig uvanlig på den tiden. (Foto: Norsk jernbanemuseum/ Digitalt museum)
Folkefest på Vennesla stasjon (som den gang het Vikeland) da Kong Haakon ankom ved åpningen av Sørlandsbanen i 1938. (Foto: Norsk jernbanemuseum/ Digitalt museum)