Sommertoget 11. august: Brusand - Sira

Fredag 11. august snur Sommertoget og tar fatt på veien tilbake østover langs Jærbanen og Sørlandsbanen. Her finner du et lite streiftog langs strekningen fra Brusand til Sira.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sira er endestasjonen for dagens Sommertog-etappe. (Foto: Njål Svingheim)

Sommertoget er satt opp med avgang fra Brusand klokka 11:05. Underveis gjør toget korte stopp på blant annet Hellvik, Egersund og Moi. Rutemessig ankomst til Sira er klokka 13:50.

Sira stasjon
Sira stasjon ligger 468,63 kilometer fra Oslo. Stasjonen ligger 72,7 meter over havet. Den ble åpnet i 1943 da Sørlandsbanen ble tatt i bruk fram til Moi. Fra Sira er det bussforbindelse med Flekkefjord sentrum for de fleste tog.

Stasjonsbygningen, som ble tegnet av NSBs arkitektkontor ved G. Hoel, er fredet. Det samme gjelder blant annet  lokstallen, banemesterboligen og andre bygninger ved stasjonen og langs Flekkefjordbanen.

Jærbanen
Jærbanen mellom Stavanger og Egersund ble anlagt fra 1874 til 1878. Banen var opprinnelig smalsporet og ble ombygget til normalspor ved sammenkoblingen med Sørlandsbanen i 1944. Strekningen ble elektrifisert i 1956.

Trafikken består av lokaltog, regiontog og godstog. Lokaltogene går hver time fra Stavanger til Egersund, hver halvtime til Nærbø og hvert kvarter til Sandnes. Siden 1990-tallet har det vært satset kraftig på Jærbanen, og trafikkøkningen har vært formidabel.

Strekningen mellom Sandnes og Stavanger er bygd ut med dobbeltspor som ble åpnet i 2009. Samtidig fikk strekningen tre nye holdeplasser – Paradis, Jåttåvågen og Gausel. I 2008 åpnet en ny godsterminal på Ganddal ved Sandnes.

I 2016 ble det lagt fram en silingsrapport som ser på ulike alternativer for å forlenge dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø.  I Nasjonal transportplan for perioden 2018-23 er det prioritert at planleggingen av trasékorridor på denne strekningen skal fortsette, og at det skal gjøres en konseptvalgutrening for strekningen Nærbø-Egersund.

Strekningen mellom Moi og Stavanger har i sommer vært stengt for togtrafikk siden midten av juni fordi Bane NOR utfører vedlikehold og oppgraderinger. Banen åpner igjen lørdag 12. august.  Siden 2009 har Sandnes-Stavanger hatt midlertidig signalanlegg, men nå har nytt, elektronisk signal- og sikringsanlegg kommet på plass.

- Dermed er styringen av hele Jærbanen digitalisert, og vi får en mye bedre utnyttelse av dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes, sier banesjef Atle Havnerås.

Mellom Moi og Egersund arbeides det for tiden også med å fornye anlegget for kjørestrømmen på Sørlandsbanen. I 2016 sto strekningen Egersund - Sandnes ferdig.

Du kan lese mer om sommerarbeidene i Rogaland i denne saken. Se også vår omtale av gårsdagens Sommertog-etappe mellom Marnardal og Brusand.

Brusand-Sira
Da banen ble oppgradert fra smalspor til normalspor i 1940-årene, ble den gamle traseen mellom Hellvik stasjon og Egersund stasjon tatt i bruk som tursti, kalt «Hellvik folkesti». Folkestien går fra Hellvik bedehus, via den nedlagte Maurholen stasjon, til Egersund.

I desember 2015 forårsaket stormen Synne en stor flom som medførte store skader på jernbanebruene over Launes-sundet ved Egersund.  I fjor ble stålbrua Launes 1 byttet ut med et spektakulært kranløft på 220 tonn, og i år byttes den noe mindre brua Launes 3. Det gjøres også flomreduserende tiltak.

Egersund gamle stasjon fra 1878 lå vel en kilometer fra dagens stasjon. Egersund er i dag endepunkt for lokaltogene på Jæren. Stasjonen ligger ca. 10 minutters gange fra sentrum.

I Drangsdalen mellom Heskestad og Moi går banen i en bratt fjellskrent, noe som skaper utfordringer både for vedlikehold og daglig drift. Her er de viktige rasvarslinganleggene oppgradert de senere årene, og det er bygd nye kabelbruer tilpasset det trange og vanskelige terrenget.

Moi stasjon ble åpnet i 1904 da Jærbanen ble forlenget til Flekkefjord. Stasjonsbygningen er tegnet av Paul A. Due, og den er vernet i Lund kommunes verneplan. I 2013 ble det gjort en omfattende utvendig restaurering av det unike stasjonsbygget. Bane NOR Eiendom har ledige lokaler i Moi stasjon, totalt 600m² fordelt over to etasjer.

Flekkefjordbanen
Arbeidet med Flekkefjordbanen fra Egersund til Flekkefjord startet i 1897, og det første ordinære toget på den smalsporede banen gikk 1. oktober 1904.

I 1944 ble banen bygget om til normalspor og knyttet opp som et sidespor til Sørlandsbanen ved Sira stasjon. Samtidig ble strekningen fra Sirnes til Tronviken nedlagt. Denne strekningen ble senere tatt i bruk som vei, og det er her dagens E39 går.

Det siste ordinære toget på Flekkefjordbanen gikk 31. desember 1990. Etter nedleggelsen har deler av banen vært tilgjengelig for turister som kan leie dresin for å oppleve deler av den unike jernbanestrekningen.

I 2015 ble Flekkefjordbanen fredet for å sikre infrastruktur som stasjoner, holdeplasser, gjerder, telegraflinje i luftstrekk, bygninger og innretninger for lasting, lossing, drift og vedlikehold.

Mer å lese:
Ny bru på plass ved Egersund (2016)
Jærbanen gjøres mer robust (2016)
Når jernbanen blir ryggraden (Jernbanemagasinet, 2015)

Den flotte stasjonsbygningen på Moi. (Foto: Bane NOR Eiendom)