Sommertoget 1. juli: Grong-Steinkjer

Lørdag 1. juli fortsetter Sommertoget sin reise langs Nordlandsbanen på strekningen fra Trofors til Grong. Her finner du litt informasjon om dagens strekning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hardt arbeid: Arbeidere under byggingen av Sunnan-Grong-banen i Lurudalen. Bildet er fra 1923. (Foto: Nordlandsmuseets bildesamling)

Lørdag formiddag reiser sommertoget fra Grong stasjon 11:00. Toget har noen korte stopp underveis, og et lengre stopp på Snåsa. NRK filmer strekningen minutt-for-minutt. Rundt 13:40 skal sommertoget ankomme Steinkjer stasjon, hvor NRK sender sommeråpent på kvelden.

Steinkjer stasjon
Stasjonen ligger 125,50 kilometer fra Trondheim og 3,6 meter over havet. Steinkjer er endestasjon for lokaltogene på Trønderbanen og betjenes også av regiontogene mellom Trondheim og Bodø.

Steinkjer stasjon ble åpnet i 1905 da Hell-Sunnanbanen sto ferdig. Stasjonsbygningen er preget av jugendstil og enkel nordtysk nyrenessanse og er tegnet av Paul Armin Due, sønn av Paul Due.

Murbygningen er i to etasjer, hvor andre etasje opprinnelig var leilighet for stasjonsmesteren. Den har en borglignende utforming, med markerte portaler på langsidene som gir byportassosiasjon. Uthusbygningene og privetbygningen er også bygd i mur. Stasjonsbygget er et av få bygg i Steinkjer som unnslapp bombing under krigen.

Les mer informasjon og praktiske opplysninger om Steinkjer stasjon.

Strekningen Grong-Steinkjer
Banen ble åpnet fram til Sunnan ved utløpet av Snåsavannet i 1905, til Snåsa i 1926 og til Grong i 1929. Navnet Nordlandsbanen ble tatt i bruk på Banen fra Hell til Snåsa fra 1927. Inntil da ble betegnelsene Hell-Sunnanbanen og Sunnan-Grong-Namsosbanen benyttet på de strekningene som allerede var åpnet.

- Strekningen fram til Grong er den siste i landet som ble bygget med håndmakt, uten nevneverdig hjelp av maskinkraft, sier Helge Formo, pensjonist etter å ha vært jernbaneansatt i en mannsalder og fortsatt over gjennomsnittlig opptatt av jernbane og jernbanehistorie.

- Strekningen gjennom Lurudalen mellom Snåsa og Grong er naturskjønn, men full av utfordringer med den tidas byggemetoder. Her er det myrlendt, elver, fjell, skjæringer og tunneler. Byggingen krevde en utrolig innsats, noe min bestefar og oldefar var med på, sier Formo.

- Et tjuetalls tunneler ble drevet med håndmakt, og det er mange flotte byggverk. Steinhvelvbruer og andre konstruksjoner står like godt i dag som da de ble bygget for over 90 år siden, sier Formo, som har skrevet bok om jernbanebyggingen i Lurudalen og spilt inn plate med musikk knyttet til Nordlandsbanen. Fra sistnevnte henter vi siste vers i «Lurudalsvisa»:

Flere kunstverk av betong og stein
Ligg der bortgjømt langt utom allfarvei’n
Der står Buråselva bru, som ei perle i det fri
Ekte håndtverk som e bygd for evig tid

- Håndverket som ble utført med den tidas midler, er virkelig imponerende. Ikke minst gjelder dette alle bruene og steinmurene.  Med moderne metoder forsterker vi nå noen av de gamle løsmassefyllingene med sprengstein, blant annet langs elva Namsen. Den gangen kunne man ikke frakte stein over avstand slik vi gjør nå, og forsterkningene gir oss en bane bedre rustet mot uvær og mye nedbør, sier banesjef Bjørn Sørum i Bane NOR, som har ansvaret for strekningen mellom Bjerka og Steinkjer.

Mer om Nordlandsbanen
Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er vår lengste hovedstrekning, med 293 bruer og 154 tunneler. Nordlandsbanen er svært viktig for godstrafikken mellom nord og sør i landet. Les mer fakta og historie om banen her.

Nordlandsbanens rolle som turistbane har også økt de siste årene. I romjula 2012 sendte NRK  «Nordlandsbanen minutt for minutt», hvor over én million seere var innom i løpet av de ti timene sendingen varte. En timelang versjon av programmet er senere vist rundt om i verden, blant annet på over 100 TV-stasjoner i USA. Nordlandsbanen er også kåret til en av Europas åtte beste nattog-strekninger av Lonely Planet.

Nordlandsbanen er blant de første strekningene i Norge hvor det nye, felleseuropeiske signalsystemet ERTMS planlegges innført, og de første forberedende arbeidene er allerede i gang. Pr. i dag er det ikke fjernstyring nord for Eiterstraum ved Mosjøen, noe som er begrensende for kapasiteten på banen.

Les også:
Store forsterkningsarbeider på Nordlandsbanen (2016)
Bilder av jernbanebruer og –byggverk i Namdalen (Adressa 2004)
Se vår film fra Nordlandsbanen (Norsk jernbanemuseum 2016)

Steinkjer er endestasjonen for dagens etappe med Sommertoget. (Foto: Bane NOR Eiendom)