Sikker suksess for Sommertoget

Da Sommertoget rullet inn til folkehavet på Sarpsborg stasjon lørdag 19. august og NRK noen timer senere slukket TV-lampene etter 40 sommeråpent-sendinger, ble det samtidig satt punktum for en folkefest som landet knapt har sett maken til siden OL-festen på Lillehammer i 1994.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette bildet fra Støren 5. juli står som representant for hvordan Sommertoget ble mottatt de fleste steder på turen.  (Foto: Jan Ole Enlid)

NRK har selv uttalt at Sommertog-prosjektet har vært den største logistikkutfordringen siden de glade vinterdagene for 23 år siden. Etter sin åtte uke lange ferd gjennom 17 fylker og 118 kommuner, med 40 stopp på såkalte sendestasjoner og 145 kortere mellomstopp, var også Bane NOR fornøyd med å gjøre opp status.

– NRK, NSB og Bane NOR klarte i fellesskap å gjøre Sommertoget til en sikker folkefest, og med det nådde vi vårt hovedmål, sier Bane NORs konsernsjef, Gorm Frimannslund, som er svært fornøyd med at prosjektet gikk på skinner, uten alvorlige sikkerhetshendelser.

Bane NOR som leverandør av sporkapasitet og infrastruktur til prosjektet, var for TV-seerne og omverdenen kanskje den minst synlige Sommertog-aktøren. For Bane NOR var det aldri tvil om at den viktigste oppgaven var å påse at sikkerheten alltid hadde førsteprioritet.

Gorm Frimannslund ga tidlig i planleggingsfasen tydelig beskjed om at i gitte situasjoner, eller tvilstilfeller mellom det som kunne bli gode TV-bilder eller sikkerhet, skulle sikkerheten alltid gå først.

Mens Sommertoget rullet sin seiersgang langs jernbanespor og fjernsynsskjermer, hadde Bane NOR et stort apparat i sving for å skape sikre og trygge rammer rundt toget. Før toget kunne rulle ut fra Bodø på første etappe i slutten av juni hadde det blitt gjort et grundig arbeid, blant annet med risikovurderinger og analyser av hver enkelt sendestasjon og stoppestedene mellom sendestasjonene. Mer enn tusen risikoreduserende tiltak, hovedsakelig knyttet til redusert kjørehastighet for passerende tog, kjøreledninger og strøm og publikumssikkerhet ble vurdert og iverksatt før Sommertoget fikk grønt lys.

Togvettregler
I god folkeopplysningsånd ble det også utarbeidet noen enkle togvettregler der Bane NOR ba publikum ta hensyn til sin egen og andres sikkerhet, blant annet å være oppmerksom på annen togtrafikk utenom Sommertoget, samtidig som de ble minnet på om forbudet om å gå i eller krysse togsporet.

Gjennom godt synlige plakater på hoved- og mellomstasjonene, foldere og daglige SMS-varslinger til stasjonsnære naboer, samt pressemeldinger til lokalmediene på togets anløpssteder, sørget Bane NOR for full fokus på sikkerhetsbudskapene gjennom hele sommertogperioden.

Helt usynlige for publikum var Bane NOR likevel ikke. I sine knall gule arbeidsantrekk tok Bane NORs sikkerhetsvakter oppstilling på perrongen og sørget for trygg avstand mellom toget og folkehavet når toget rullet inn på stasjonene – et viktig bidrag til publikumssikkerheten. Etter ankomst på hver sendestasjon holdt også sikkerhetskoordinatorer fra Bane NOR en gjennomgang av risikovurderingene og sikkerhetstiltakene for NRKs og NSBs personell som skulle ha stasjonen som et hektisk arbeidssted de neste timene.

To sikkerhetskoordinatorer fra Bane NOR var alltid på plass under Sommertogets reise. De to på jobb i Sarpsborg var Knut Ole Kristoffersen (til venstre i gul vest) og Frode Kristiansen (til høyre). Her i samtale med direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Jonette Øyen og konsernsjef Gorm Frimannslund. (Foto: Jan Ole Enlid)