Nå starter sommerjobben på jernbanen

Et stort antall togavganger fører til slitasje på jernbanen. Nå stenges flere strekninger for vedlikehold og fornying. På sikt skal det gi passasjerene et bedre togtilbud.

Natt til lørdag 25. juni går startskuddet for opprusting, fornying og modernisering av jernbanen i sommer. Deler av togtrafikken stenges: Østfoldbanen i seks uker, og flere andre strekninger på Østlandet i fire uker.

Det er helt nødvendig fordi et høyt antall togavganger og mange reisende i Stor-Oslo fører til slitasje på jernbanen. Skal vi få bygget nye anlegg og vedlikeholdt det vi har, kan det ikke gå tog på sporene. Derfor stanser vi trafikken når mange har ferie og færre pendler til studier eller jobb.

Samtidig gjøres den splitter nye Follobanen klar til åpning i desember.

Vi vil at folk skal kunne reise raskt, trygt og komfortabelt, på tog som er i rute. Det betyr at vi har en stor jobb å gjøre, både med å vedlikeholde dagens anlegg og bygge nytt der det trengs.

– Dette arbeidet er en maraton, ikke en spurt. Passasjerene opplever ikke nødvendigvis resultatene med en gang, men vi er inne i en storstilt modernisering og satsing på jernbanen. Det vil gi gode resultater på sikt, sier Stine Undrum, konserndirektør i Bane NOR.

Hun har følgende tre tips til deg som skal ut på tur i sommer:

  1. Sjekk reiseinformasjon på togselskapenes nettsider. Der står det om toget går, eller om det er buss-for-tog. Der finner du også avgangstider og hvor bussene går fra.

  2. Følg de gule skiltene på togstasjonen. Skiltene viser deg hvor det er buss-for-tog eller annen alternativ transport.

  3. Sett av litt ekstra god tid. Hvis det er buss-for-tog rekker du å finne fram til bussholdeplassen. I tillegg bruker buss lengre tid enn toget – det er greit å huske hvis du skal rekke en avtale.