Klart for testkjøring på Østfoldbanen

Etter fem uker med stengt jernbane, skrur vi på kjørestrømmen på strekningen Oslo S-Kråkstad/Ås fredag 29. juli, for å starte med testkjøring.

Fra og med lørdag 30. juli til og med 5. august, skal vi testkjøre strekningen mellom Oslo S og Kråkstad/ÅS med et Flirt-tog.  Lørdag 6. og søndag 7. august skal vi testkjøre strekningen Oslo S – Rygge, for å forsikre oss om at alt er i orden før vi åpner Østfoldbanen for trafikk, mandag 8. august.

Foto: Mads Kristiansen/Vy

I tillegg til Flirt-toget som vil kjøre med ujevne mellomrom, vil det også kjøres arbeidstog på strekningen.

Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bevege seg i og ved sporet.