Punktlighetsportal

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2020) Mål 2021 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 92,7% 90,0% 90,0% 88,9% 91,2% 87,8%
Flytogets ankomst til Gardermoen 96,7% 95,0% 94,9% 91,8% 94,9% 93,7%
Rushtid i Oslo 89,0% 85,0% 83,5% 80,7% 86,6% 77,4%
Alle godstog (uten malmtog) 82,2% 80,0% 84,0% 80,0% 81,3% 77,9%
Avgang fra Alnabru (godstog) 86,6% 90,0% 88,4% 88,1% 85,5% 90,8%
Regularitet (persontog) 93,9% 97,0% 92,5% 93,1% 94,9% 95,9%

Sist oppdatert: 17.10.2021

Sist oppdatert: 17.10.2021

Sist oppdatert: 17.10.2021