Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2019) Mål 2020 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 89,2% 90,0% 94,5% 90,9% 92,7% 94,4%
Flytogets ankomst til Gardermoen 94,3% 95,0% 98,3% 96,8% 96,6% 97,1%
Rushtid i Oslo 80,3% 85,0% 92,1% 88,4% 88,9% 97,6%
Alle godstog (uten malmtog) 78,2% 80,0% 85,8% 78,1% 81,2% 83,9%
Avgang fra Alnabru (godstog) 87,6% 90,0% 90,7% 84,9% 83,9% 79,2%
Regularitet (persontog) 96,6% 97,0% 92,7% 90,4% 92,1% 89,8%

Sist oppdatert: 10.07.2020

Sist oppdatert: 10.07.2020

Sist oppdatert: 10.07.2020