Punktlighetsportal

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2020) Mål 2021 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 92,7% 90,0% 92,1% 91,6% 92,3% 92,8%
Flytogets ankomst til Gardermoen 96,7% 95,0% 95,5% 97,5% 96,3% 95,7%
Rushtid i Oslo 89,0% 85,0% 88,9% 89,5% 89,5% 88,6%
Alle godstog (uten malmtog) 82,2% 80,0% 78,7% 80,3% 80,0% 85,8%
Avgang fra Alnabru (godstog) 86,6% 90,0% 82,2% 79,4% 80,8% 86,7%
Regularitet (persontog) 93,7% 97,0% 95,0% 93,6% 93,9% 95,0%

Sist oppdatert: 17.04.2021

Sist oppdatert: 17.04.2021

Sist oppdatert: 17.04.2021