Punktlighetsportal

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2019) Mål 2020 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 92,7% 90,0% 93,0% 93,9% 92,4% 92,4%
Flytogets ankomst til Gardermoen 96,7% 95,0% 95,7% 97,6% 96,6% 96,6%
Rushtid i Oslo 89,0% 85,0% 89,4% 88,7% 87,4% 87,4%
Alle godstog (uten malmtog) 82,2% 80,0% 84,6% 83,1% 81,9% 81,9%
Avgang fra Alnabru (godstog) 86,6% 90,0% 87,2% 85,1% 77,4% 77,4%
Regularitet (persontog) 93,7% 97,0% 97,0% 96,6% 93,1% 93,1%

Sist oppdatert: 14.01.2021

Sist oppdatert: 14.01.2021

Sist oppdatert: 14.01.2021