Punktlighetsportal

Velkommen til Punktlighetsportalen. Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker til øvrige punktlighetsrelaterte områder. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2018) Mål 2019 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 88,6% 90,0% 88,2% 88,9% 89,0% 88,8%
Flytogets ankomst til Gardermoen 93,7% 95,0% 92,6% 95,4% 94,2% 94,6%
Rushtid i Oslo 81,7% 85,0% 77,7% 79,1% 80,4% 77,5%
Alle godstog (uten malmtog) 73,1% 80,0% 80,0% 77,7% 78,0% 78,6%
Avgang fra Alnabru (godstog) 79,6% 90,0% 94,3% 91,7% 88,0% 86,5%
Regularitet (persontog) 96,2% 97,0% 93,2% 97,3% 96,5% 96,4%

Sist oppdatert: 17.11.2019

Sist oppdatert: 17.11.2019

Sist oppdatert: 17.11.2019