Punktlighetsportal

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2020) Mål 2021 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 92,7% 90,0% 92,7% 92,5% 92,1% 89,6%
Flytogets ankomst til Gardermoen 96,7% 95,0% 96,7% 95,9% 95,9% 93,5%
Rushtid i Oslo 89,0% 85,0% 90,3% 89,8% 89,2% 84,8%
Alle godstog (uten malmtog) 82,2% 80,0% 83,3% 82,0% 81,4% 82,1%
Avgang fra Alnabru (godstog) 86,6% 90,0% 86,7% 89,5% 84,1% 83,9%
Regularitet (persontog) 93,9% 97,0% 96,6% 96,2% 95,5% 97,2%

Sist oppdatert: 28.07.2021

Sist oppdatert: 28.07.2021

Sist oppdatert: 28.07.2021