Punktlighetsportal

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2020) Mål 2021 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 92,7% 90,0% 92,4% 92,7% 92,3% 92,2%
Flytogets ankomst til Gardermoen 96,7% 95,0% 95,7% 96,7% 96,2% 95,4%
Rushtid i Oslo 89,0% 85,0% 87,9% 90,3% 89,4% 89,3%
Alle godstog (uten malmtog) 82,2% 80,0% 86,1% 83,3% 81,0% 80,2%
Avgang fra Alnabru (godstog) 86,6% 90,0% 88,0% 86,7% 83,4% 86,8%
Regularitet (persontog) 93,9% 97,0% 96,5% 96,6% 95,2% 96,7%

Sist oppdatert: 21.06.2021

Sist oppdatert: 21.06.2021

Sist oppdatert: 21.06.2021