Punktlighetsportal

Her finner du utvikling på utvalgte nøkkeltall, samt nyttige lenker. (Trykk på de blå måltallene for nærmere begrepsforklaring av nøkkeltall)

Nøkkeltall punktlighet
Togtype I fjor (2020) Mål 2021 2 md. tilbake Forrige md. Hittil i år Denne md.
Alle persontog 92,7% 90,0% 89,5% 90,0% 91,8% 90,9%
Flytogets ankomst til Gardermoen 96,7% 95,0% 93,3% 94,9% 95,5% 93,8%
Rushtid i Oslo 89,0% 85,0% 84,2% 83,7% 88,0% 83,7%
Alle godstog (uten malmtog) 82,2% 80,0% 82,1% 84,0% 81,7% 81,6%
Avgang fra Alnabru (godstog) 86,6% 90,0% 84,6% 88,4% 85,0% 88,1%
Regularitet (persontog) 93,9% 97,0% 97,4% 92,0% 94,8% 92,0%

Sist oppdatert: 15.09.2021

Sist oppdatert: 15.09.2021

Sist oppdatert: 15.09.2021