Vil styrke godstransporten på Ofotbanen

Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner til å styrke godstransporten på jernbane i Nord-Norge. En utbygging av terminalen i Narvik vil føre til en langt høyere kapasitet.

Godsterminalen i Narvik. Foto: Bane NOR

I 2020 håndterte godsterminalen i Narvik over 70 000 kontainere (TEU). Behovet har stadig vært økende og nå ønsker regjeringen en utvidelse av kapasiteten til 100 000 kontainere årlig.

– Dette er gode nyheter. Vi er klare til å komme i gang og sørge for en styrking av godstrafikken på jernbanen, sier områdedirektør Thor Brækkan for Bane NORs område nord.

Kan stå ferdig i 2023
Effektiviseringstiltakene vil koste snaue 300 millionar kroner og skal etter planen være ferdige i 2023. Det er reduserte utgifter til andre jernbaneprosjekt som gjør det mulig å starte arbeidet på Narvikterminalen i år innenfor gjeldende budsjettbevilgning. Opprinnelig var det tatt høyde for å starte arbeidet på terminalen i 2022.  Hvis Stortinget vedtar regjeringens forslag, kan utbyggingen begynne allerede i høst.

– Å styrke godskapasiteten på bane gir lavere klimautslipp, økt trafikksikkerhet og frigjør kapasitet på veiene. Dette er en bærekraftig satsing, sier Brækkan.

Malmtog og kombitog
Forslaget fra regjeringen kom tirsdag 11. mai i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. Her understreker samferdselsminister Knut Arild Hareide at regjeringen vil fortsette satsingen på den skinnegående godstransporten.

Terminalen på Fagernes i Narvik er Norges nordligste, og håndterer både malmtog, biltog, vognlasttog og kombitog.

Kontaktpersoner for pressen:
Thor Brækkan, områdedirektør nord i Bane NOR, mob. 995 50 090
Simen Slette Sunde, senior kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR, mob. 958 08 483