Redd det kan smelle på planovergangene i sommer

Bobilbransjen melder om høy etterspørsel i sommer: mange skal ut på veiene med store kjøretøy de ikke er vant til. Bane NOR ber folk om å være ekstra forsiktige når de krysser jernbanen.

"Ved fare - kjør ned bommen". Foto: Adrian Nielsen, Bane NOR

3 av 4 nordmenn skal på ferie i eget land i sommer. Mange skal debutere med bobil og campingvogn – og det på ukjente veier. Med lengre kjøretøy øker også tiden det tar å krysse planovergangene. 

– Du må sørge for god sikt. I tillegg trenger du mer klaring til bilen foran. Du må komme deg helt over sporområdet når det er klart, ikke bli stående i kø midt på skinnegangen når bommene går ned eller toget kommer, sier Pål Buset, som jobber med holdningsskapende arbeid i Bane NOR.

Tung last til lands og vanns

Buset frykter at det kan smelle på planovergangene i sommer. Mens fastboende kjenner farene, er det mange som ikke tenker over hvilken fare persontog, godstog og arbeidstog kan utgjøre for ferierende på hjul.

– Toget kan verken bråbremse eller svinge unna. Det kommer fort og noen tog er nesten lydløse. Du må være våken og oppmerksom når du skal krysse en planovergang, sier Buset

Ifølge båtbransjen er det også mange som har tenkt seg til sjøs i sommer. Det betyr at flere godt lastede hengere skal fraktes på kryss og tvers av landet, til kysten eller innlandsvann. Også disse sjåførene må være ekstra varsomme ved planovergangene, og huske at de både kjører lange og tunge slep.

1600 trafikkerte overganger

Bane NOR har som mål å ha Europas sikreste jernbane. Det har imidlertid vært en økning i alvorlige hendelser ved planovergangene i Norge. Flere tar unødvendige sjanser, og flere kjøretøy havner mellom bommene.

– Vi finner ikke én forklaring på det, men trenden gjør oss bekymret. Derfor ber vi folk være litt ekstra oppmerksomme, og særlig hvis de kjører lengre og tyngre doninger, sier Buset.

I Norge er det over 1600 planoverganger på jernbanestrekninger som har togtrafikk. Alle planoverganger på offentlig vei er sikret med lyd, lys og bommer. På private småveier finnes det derimot planoverganger uten bom eller andre signaler. 

Slik krysser du jernbanen på en trygg måte:

  • Se deg alltid godt for til begge sider og kjør raskt over planovergangene.
  • Stopp, se og lytt før du krysser planoverganger som ikke har bommer og signal.
  • Vær oppmerksom på lyd og lys ved anleggene som har dette, og stopp på signal.
  • Bli stående i god avstand til planovergangen når bommen er på vei ned. Ta ingen sjanser!
  • Havner du mellom bommene, kjør ned bommen! Bommene er laget for å kjøres ned og gir etter. Men er det saktegående trafikk og ikke klar bane på andre siden av skinnegangen, er det bare én ting å gjøre: Få med deg eventuelle andre passasjerer og kom deg ut av bilen!
  • Les også: Bommen går ned for deg