Ny prognose for åpning av Vestfoldbanen

Det har ikke gått tog mellom Tønsberg og Skien siden brannen i Bane NORs anlegg 27. juli. Vi jobber på spreng for å åpne raskest mulig. En foreløpig prognose antyder at det kan skje 27. september.

Brann i et sikringsskap ved togstasjonen i Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Det er gjort omfattende undersøkelser og kartlegging av skadeomfanget på strekningen mellom Sandefjord og Lauve de siste par ukene. Skadene på signal- og sikringsanlegget er mer omfattende enn vi først trodde, og reparasjonene er krevende. Derfor er ny prognose satt til slutten av september. 

– Vi økte bemanningen raskt etter hendelsen og bruker mye ressurser for å reparere anleggene. Det er store brann- og røykskader på deler av infrastrukturen, og det vil ta tid å utbedre alt. Togtrafikken er imidlertid ikke avhengig av at alt er reparert før vi kan starte opp igjen. Derfor er vi nå i gang med å få på plass en midlertidig løsning slik at togtrafikken kan starte, sier Vibeke Aarnes, banedirektør i Bane NOR.

Teknisk rom er brent og sotet. Fotograf: Stafan Chrsistensen, Spordrift

Buss for tog

Bane NOR har mange flinke leverandører som bidrar i arbeidet, og et tett samarbeid med Vy for å finne de mest smidige løsningene for de reisende.  

Her er det stengt: 

Skien–Tønsberg for linje R11

Vy kjører alternativ transport mellom Skien og Tønsberg. Vær oppmerksom på at ekstratogene mellom Skien og Oslo S i rushtiden innstilles og ikke erstattes med alternativ transport. 

For å rekke overgang til tog i Tønsberg har bussene mot Oslo tidligere avgang enn togenes vanlige avgangstid. Husk å sjekke detaljer i reiseplanleggeren på vy.no eller Vy-appen før du skal reise.

Hva skjedde? 

Undersøkelsene har vist at det i forkant av brannen oppstod feil i kontaktledningsanlegget vårt. En slik feil gjør at strømmen tar en annen vei. Bane NOR har egne vern i strømforsyningsanlegg som skal oppdage feil og koble ut strømmen. I dette tilfellet skjedde det ikke en utkobling, slik at strømmen kom på avveie. Det medførte store brannskader i signal- og kontaktledningsanlegget.

Nå blir utstyret sendt til leverandøren for videre analyse. Det er viktig å finne årsaken til hvorfor det feilet. I tillegg gjennomfører Bane NOR en egen undersøkelse av hendelsen.

– Dette er alvorlig, og kunne ført til en farlig situasjon. Vi er takknemlige for at ingen personer ble skadet, sier Aarnes.

Hele det tekniske rommet og sikringsanlegget på Sandefjord stasjon er fullstendig utbrent og må bygges opp på nytt. I tillegg har veibomanleggene Kjellberg, Sandefjord og Hasle blitt skadet. Det samme har en del kabler og andre komponenter i sporet. 

– At planovergangene er ute av drift, gjør det krevende å få avviklet kryssing av jernbanesporene. Vi samarbeider med kommunen for omdirigering av kjøretøy der det er mulig, sier banedirektøren. 

Tiltak vurderes fortløpende

Det er mye gammelt materiell på Vestfoldbanen, og det gjør strekningen sårbar. Det er gjort flere oppgraderinger for å forbedre og fornye anlegget gjennom årenes løp, men det er en utfordring å skaffe deler til et såpass gammelt anlegg. Det er noe av årsaken til at bane NOR er opptatt av vedlikehold og ønsker å få oppgradert jernbanen. Vi har i dag et stort vedlikeholdsetterslep som tidvis skaper problemer for de reisende i form av innstilte avganger og forsinkelser. 

Vi vurderer fortløpende tiltak etter hvert som vi får ytterligere oversikt over omfanget på skadene etter brannene. 

– Vi prioriterer nå å få togtrafikken i gang, slik at de reisende skal kunne kjøre tog igjen, sier Aarnes.