Krafttak på Østfoldbanen og Sørlandsbanen i pinsehelga

Jernbanen i sør og sørøst skal vedlikeholdes i pinsen. Flere hundre flinke folk vil være i sving gjennom pinsehelga med ett mål for øyet: Færre forsinkelser, økt komfort og større kapasitet – så flere kan reise mer med tog.

Oslo S: Follobaneprosjektet har mye på gang i løpet av pinsehelga. Fra ca. kl. 02.00 natt til lørdag 22. mai til ca. kl. 13.00 søndag 23. mai vil det være aktivitet en rekke steder.

Natt til lørdag 22. mai trår vi til! På Østfoldbanen jobbes det til søndag 23. mai, mens på Sørlandsbanen holder vi på til tirsdag 25. mai. I mellomtiden stanses togtrafikken og erstattes av busser.

– I løpet av pinsen får vi gjort mye viktig arbeid. Når våre strekninger blir mer driftssikre, får våre reisende et bedre tilbud, sier kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR.

Her kan du lese mer om hva vi gjør når togene står stille!

Arbeider som gir større komfort

Korslund opplyser at det statlige foretaket har ansvaret for opprustingen av det norske jernbanenettet, og jobber for at passasjerene skal få et stadig bedre tilbud.

– Før koronaen så vi en sterk økning i antall passasjerer på jernbanen. At mange reiser med toget, er det vi liker best i verden, men det gir slitasje og behov for vedlikehold, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Han understreker at vedlikeholdsarbeidet ikke er ferdig i løpet av en kort pinsehelg. Etterslepet er fortsatt stort, og vi har mer enn nok å ta tak i.

– Skinner, sviller og sporveksler utsettes stadig for stor slitasje, og må innimellom skiftes ut. Nye skinner og sviller bidrar til økt stabilitet og bedre spor. Det gir litt mindre støy fra passerende tog, og økt komfort for de reisende, forklarer Korslund.

Vi bygger nye anlegg

Det er ikke småtteri som står på planen, og pinsehelga byr ikke bare på vedlikehold. Flere steder skal det også bygges nytt: På Bekkelaget sør for Oslo fortsetter arbeidet med nye støttemurer. Ved Gulskogen i Drammen bygger vi 550 meter lange spor, så lange godstog kan møtes.

Ved Nordagutu sørger vi for å gjenoppbygge en gammel plattform, og ved Neslandsvatn skal vi skifte ut jernbanebrua over Fikjeelva.

Når arbeidshelga er over, vil en ny jernbaneundergang for myke trafikanter være på plass i Lunde, som resultat av godt samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Nome kommune.

Sjekk togselskapenes nettsider

Mellom Drangedal og Neslandsvatn skal vi rydde skog. Det reduserer risikoen for viltpåkjørsler, og sikrer samtidig togførerne god sikt langs sporene. I tillegg gir det folk på farten bedre utsikt fra vinduet, og dermed en bedre reiseopplevelse.

Når det pågår arbeid i sporet, kan ikke togene kjøres som vanlig. Togene blir derfor erstattet med buss. For flere detaljer om alternativ transport, se togselskapenes hjemmesider www.vy.no og www.go-aheadnordic.no

Kontaktperson for media vedrørende arbeidene

Harry Korslund, harry.korslund@banenor.no, tlf. 916 55 989

Kontaktinformasjon for media vedrørende alternativt transportopplegg (buss for tog)

Vy Persontog Kundeservice             Tlf. 61 05 19 10
Go-Ahead Nordic, pressevakt          Tlf. 474 87 738

Fakta om arbeidene

Østfoldbanen

Murene på Bekkelaget
Vi restaurerer og bygger nye støttemurer på Bekkelaget. Det omfattende arbeidet ble påbegynt i fjor, og avsluttes i løpet av året. Pinseaften, lørdag 22. mai starter arbeidet kl. 02:00. Støyende arbeid vil pågå frem til kl. 21:00 lørdag kveld. Resten av døgnet, til kl. 07:00 søndag morgen, skal kontaktledningsanlegget sjekkes, dette er ikke støyende arbeid.

Søndag 23. mai fra kl 07:00 og fram til ca. kl 13:00 er det i utgangspunktet ikke planlagt støyende arbeid, men om ikke alt går helt etter planen på lørdag, kan det bli noe støy også på søndag formiddag fram til ca. kl 13:00.

Kolbotn-Oppegård

Det vil pågå arbeid i sporet mellom Kolbotn og Oppegård. Det samme gjelder ved Sjønhaug og Kjølstad sør for Ski. Arbeidet er ikke støyende, men det vil være anleggstrafikk og aktivitet i det oppgitte tidsrommet.

Follobaneprosjektet

Follobaneprosjektet har mye på gang i løpet av pinsehelga. Fra ca. kl. 02.00 natt til lørdag 22. mai til ca. kl. 13.00 søndag 23. mai vil det være aktivitet en rekke steder.

Oslo

Ved Oslo S og Middelalderparken vil arbeidet først og fremst bestå av kontroller, forberedelser og planlegging av arbeid som skal foregå senere i sommer. Arbeidet er ikke støyende, men det vil være både anleggstrafikktrafikk og døgnkontinuerlig arbeid i området.

Ski

På Ski stasjon øst vil det være ordinært anleggsarbeid, og ved Nordbyveien bro skal det utføres el-installasjoner. Arbeidet er ikke støyende, men det vil være anleggstrafikktrafikk og aktivitet i det oppgitte tidsrommet. Det er ikke planlagt nattarbeid i Ski denne helgen.

Åsland

Det skjer fortsatt mye viktig anleggsarbeid på Åsland. Selv om noen bygninger og installasjoner tas ned fordi de ikke lenger er nødvendige for tunnelproduksjonen, er Åsland en viktig base for den jernbanetekniske innredningen av Nordens lengste jernbanetunnel.

Sørlandsbanen


Gulskogen

Ved Gulskogen er vi godt i gang med å bygge nytt og lengre spor. Vi skal også bytte ut en nedslitt sporveksel ved Sundland. Det nye sporet ved Gulskogen er 550 meter langt, og gjør at lange godstog kan møtes og passere hverandre. Dette må gjøres før byggearbeidene starter ved Drammen stasjon senere.

Hokksund

Ved Hokksund skal vi skifte ut gammel pukk under spor og sporveksler. Over tid utsettes pukken for påkjenninger som blant annet innebærer at den knuses. Etter hvert blir det så mye finstøv at pukken mister evnen til å drenere vann. Dette gjør at sporene blir mindre stabile og mer utsatt for telehiv og oppblomstring av uønsket vegetasjon i sporet.

Krekling og Kongsberg

Ved Krekling stasjon skal vi overflatebehandle ei jernbanebru, og ved Kongsberg stasjon vil det foregå periodisk kontroll av strømførende anlegg. I tillegg skal vi få på plass ny belysning på deler av stasjonsområdet.

Saggrenda - Øysteinstul

På strekningen mellom Saggrenda og Meheia skal vi erstatte gamle skinner med nye. Nye skinner gir blant annet noe redusert støy fra tog som passerer. Komforten for de reisende blir også bedre. Mellom Meheia og Nordagutu vil det foregå periodisk kontroll av sporet. I tillegg vil slitedeler i sporet bli skiftet ut. Ved Nordagutu benytter vi pinsehelga til å rehabilitere en gammel mellomplattform ved stasjonen.

Øysteinstul – Hjuksebø

Ved Øysteinstul stasjon skifter vi sviller under en sporveksel, og på strekningen Øysteinstul-Hjuksebø rensker og utbedrer vi stikkrenner og grøfter. Tiltaket er viktige for å sikre at vann og nedbør renner fritt. På den måten unngår vi ustabile spor og risiko for utglidning av masser under sporene.

Ny personundergang i Lunde

Ved Lunder stasjon blir det også hektisk aktivitet i pinsehelga. Der skal en ny jernbaneundergang på plass. Den nye undergangen vil bety en kraftig forbedring for myke trafikanter som ferdes i området. Nome kommune sitter i førersetet for dette prosjektet som er et resultat av godt samarbeid mellom Nome kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Bane NOR.

Drangedal-Neslandsvatn

På strekningen Drangedal-Neslandsvatn vil det foregå vegetasjonsrydding. God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av flere årsaker. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler samt trefall over våre anlegg. Samtidig sikrer vi at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs sporene. I tillegg bidrar det til bedre utsikt fra togvinduet, og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten. Ved Sønderåa skal vi i tillegg fjerne en gammel, kort bro over sporet.

Ny bru over Fikjeelva

Ved Fikjeelv er det duket for enda mer omfattende bruarbeid. Der skal vi bytte ut den 87 år gamle jernbanebrua med en flunkende ny og moderne bru. Med den nye brua på plass kan fremtidig vedlikehold av sporene gjøres på en rasker, enklere og mer effektiv måte.

Nelaug stasjon

Ved Nelaug stasjon går pinsehelga med til å legge om, og bygge nye føringsveier for kabler.

Helldalsmo-Fidjetun

På denne strekningen skal vi bytte ut gamle skinner med flunkende nye. Nye skinner gir et mer stabilt spor, redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst bedre komfort for folk på farten.