Planlagt arbeid på jernbanen

Vi oppgraderer jernbanenettet over hele Norge. Lurer du på om arbeidet vårt påvirker din togreise? Se etter din strekning i oversikten.

Hele landet

Hele landet Trafikkinfo: SJ, Go-Ahead, Flytoget, Vy
Fra: søndag 07.02.21 kl. 02:00 Til: søndag 07.02.21 kl. 04:00
Bane NOR utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene i hele landet. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

 

Oslo S

Oslo S-Ljan/Hauketo Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 13.03.21 kl. 01:15 Til: søndag 14.03.21 kl. 13:45
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Oslo S-Ljan/Hauketo/Bryn/ Lillestrøm/Grefsen/Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.03.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Askerbanen

Skøyen-Drammen Trafikkinfo: Flytoget Vy
Fra: lørdag 20.02.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.02.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

 

Dovrebanen

Eidsvoll Verk-Hamar Trafikkinfo: Vy, SJ
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 07:00 Til: søndag 21.03.21 kl. 18:30
Bane NOR utfører blant annet arbeid i forbindelse med nytt dobbeltspor Venjar-Langset.

 

Drammenbanen

Drammen-Mjøndalen Trafikkinfo: Vy, Go-Ahead
Fra: lørdag 23.01.21 kl. 05:00 Til: mandag 25.01.21 kl. 02:00
Arbeid i forbindelse med utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen. 

 

Drammen-Mjøndalen Trafikkinfo: Vy, Go-Ahead
Fra: lørdag 13.02.21 kl. 05:00 Til: mandag 15.02.21 kl 02:00
Arbeid i forbindelse med utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen. 

 

Skøyen-Drammen Trafikkinfo: Vy 
Fra: lørdag 20.02.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.02.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Oslo S-Ljan/Hauketo/Bryn/ Lillestrøm/Grefsen/Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.03.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Asker-Drammen Trafikkinfo: Vy Flytoget
Fra: lørdag 27.03.21 kl. 04:15 Til: mandag 05.04.21 kl. 02:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet, blant annet rehabilitering av Lieråsen tunnel. 

 

Gjøvikbanen

Oslo S-Ljan/Hauketo/Bryn/ Lillestrøm/Grefsen/Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.03.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Hovedbanen

Oslo S-Lørenskog Trafikkinfo: Vy
Fra: søndag 07.03.21 kl. 04:00 Til: søndag 07.03.21 kl. 20:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet berører lokaltog L1.

 

Oslo S-Ljan/Hauketo/Bryn/ Lillestrøm/Grefsen/Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.03.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Oslo S-Strømmen Trafikkinfo: Vy
Fra: torsdag 25.03.21 kl 02:00 Til: torsdag 01.04.2021 02:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet berører lokaltog L1.

 

Kongsvingerbanen

Sørumsand-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: mandag 14.12.20 kl. 08:25 Til: fredag 22.01.21 kl. 14:00
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår på hverdager mellom kl. 08.25 og kl. 14.00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Sørumsand-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 19.12.20 kl. 03:45 Til: søndag 24.01.21 kl. 11:30
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår  i helgene mellom kl. 03:45 og kl. 12:00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Årnes-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: mandag 25.01.21 kl. 08:25 Til: fredag 25.06.21 kl. 14:00
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår på hverdager mellom kl. 08.25 og kl. 14.00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Årnes-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 30.01.21 kl. 03:45 Til: søndag 20.06.21 kl. 11:30
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår  i helgene mellom kl. 03:45 og kl. 12:00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Årnes-Kongsvinger/Charlottenberg Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 27.03.21 kl. 04:00 Til: mandag 29.03.21 kl. 01:00
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Nordlandsbanen

 

Røstad stasjon Trafikkinfo: SJ
Fra: 04.01.2021 Til: 01.04.2021
Bane NOR bygger ny plattform på Røstad stasjon. Stasjonen er stengt for trafikk. Togene passerer, men kan ikke stoppe på stasjonen. Les mer her. 

 

Leangen-Steinkjer Trafikkinfo: SJ
Fra: lørdag 16.01.21 kl. 23:35 Til: søndag 17.01.21 kl. 10:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet, samt arbeid med plattform for tilpasning til nye togsett.

 

Leangen-Steinkjer Trafikkinfo: SJ
Fra: lørdag 13.02.21 kl. 23:45 Til: søndag 14.02.21 kl. 19:45
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet, samt arbeid med plattform for tilpasning til nye togsett.

 

Leangen-Steinkjer Trafikkinfo: SJ
Fra: lørdag 13.03.21 kl. 23:35 Til: søndag 14.03.21 kl. 10:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet, samt arbeid med plattform for tilpasning til nye togsett.

 

Sørlandsbanen

Snartemo-Moi Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 04.01.21 kl. 04:48 Til: torsdag 24.06.21 kl. 11:05
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet pågår mandag til torsdag i tidsrommet 04:48 til 11:05.

 

Drammen-Mjøndalen Trafikkinfo: Vy, Go-Ahead
Fra: lørdag 23.01.21 kl. 05:00 Til: mandag 25.01.21 kl. 02:00
Arbeid i forbindelse med utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen. 

 

Drammen-Mjøndalen Trafikkinfo: Vy, Go-Ahead
Fra: lørdag 13.02.21 kl. 05:00 Til: mandag 15.02.21 kl 02:00
Arbeid i forbindelse med utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen. 

 

Varhaug-Skeiane/Sandnes Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 01.03.21 kl. 12:12 Til: torsdag 04.03.21 kl. 17:40
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Moi-Sandnes Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: søndag 07.03.21 kl. 03:06 Til: søndag 07.03.21 kl. 09:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Sandnes-Stavanger Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 08.03.21 kl. 00:30 Til: tirsdag 09.03.21 kl. 04:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet foregår på natt mellom kl. 00:30 og 04:15.

 

Kristiansand-Snartemo Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: søndag 21.03.21 kl. 04:40 Til: søndag 21.03.21 kl. 10:50
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Østfoldbanen

Oslo S-Ljan/Hauketo Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 13.03.21 kl. 01:15 Til: søndag 14.03.21 kl. 13:45
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Oslo S-Ljan/Hauketo/Bryn/ Lillestrøm/Grefsen/Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.03.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.