Planlagt arbeid på jernbanen

Vi oppgraderer jernbanenettet over hele Norge. Lurer du på om arbeidet vårt påvirker din togreise? Se etter din strekning i oversikten.

Hele landet

Hele landet Trafikkinfo: Vy
Fra: søndag 05. januar kl. 02.10 Til: søndag 05. januar kl. 07.00
Bane NOR utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

 

Hele landet Trafikkinfo: Vy
Fra: søndag 9. februar kl. 02.00 Til: søndag 9. februar kl. 04.00
Bane NOR utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

 

Oslo S

Fra: lørdag 21. mars kl. 21.25 Til: søndag 22. mars kl. 07.15.
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Askerbanen

Drammen-Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 15. februar kl. 21.25 Til: søndag 16. februar kl. 07.25
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Bergensbanen

Voss-Bergen Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 23. mars kl. 09.30 Til: fredag 27. mars kl. 15.30
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. Arbeidet pågår på dagtid mellom kl. 09.30 og 15.30.

 

Drammenbanen

Skøyen - Asker/Drammen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 15. februar kl. 21.25 Til: søndag 16. februar kl. 07.25
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. 

 

Asker-Gulskogen/Holmestrand Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 7. mars kl. 21.25 Til: søndag 8. mars kl. 07.25
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. 

 

Kongsvingerbanen

Lillestrøm-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 17. august Til: onsdag 08. april
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår på hverdager mellom kl. 08.10 og kl. 13.25, og i helger mellom kl. 04.55 og kl. 12.00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

 

Fetsund-Kongsvinger/Charlottenberg Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 29. februar kl. 04.50 Til: tirsdag 1. mars kl 16.15
Bane NOR utfører arbeider med kontaktledningsanlegget på Sørumsand og rehabilitering av Fetsund bru.

 

Fetsund-Kongsvinger/Charlottenberg Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 21. mars kl. 04.50 Til: søndag 22. mars kl 16.15
Bane NOR utfører arbeider med kontaktledningsanlegget på Sørumsand og rehabilitering av Fetsund bru.

 

Vestfoldbanen

Larvik-Porsgrunn Trafikkinfo: Vy
Fra: Torsdag 02. januar kl. 02.30 Til: søndag 05. januar kl. 04.30
Bane NOR utfører arbeider i forbindelse med riving av fylkesveibru som går over jernbanen.

 

Asker-Holmestrand Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 7. mars kl. 21.30 Til: søndag 8. mars kl. 07.30
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Spikkestadbanen

Asker-Spikkestad Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 15. februar kl. 21.25 Til: søndag 16. februar kl. 07.25
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Sørlandsbanen

 

Drammen-Gulskogen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 14. mars kl. 03.00 Til: søndag 15. mars kl. 15.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Østfoldbanen

Oslo S-Rygge/Kråkstad Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 22. februar kl. 02.00 Til: søndag 23. februar kl. 14.00
Bygging av midlertidig omkjøringsvei Larkollveien, forberedende arbeider for dobbeltspor og anleggsvei ved Kurefjordbruen.

 

Halden-Göteborg C Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 23. mars kl. 22.00 Til: Torsdag 26. mars kl. 05.00
Trafikverket i Sverige på strekningen Halden-Göteborg C.

 

Ski-Mysen Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 30. mars kl. 23.00 Til: fredag 3. april kl. 04.50
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. Arbeidet pågår på natt mellom kl. 23.00 og kl. 04.50