Planlagt arbeid på jernbanen

Vi oppgraderer jernbanenettet over hele Norge. Lurer du på om arbeidet vårt påvirker din togreise? Se etter din strekning i oversikten.

Hele landet

Hele landet Trafikkinfo: Go-Ahead Flytoget Vy
Fra: søndag 9. februar kl. 02.00 Til: søndag 9. februar kl. 04.00
Bane NOR utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

 

Hele landet Trafikkinfo: Flytoget Go-Ahead Vy
Fra: søndag 19. april kl. 02.00 Til: søndag 19. april kl. 04.00
Bane NOR utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

 

Oslo S

Oslo S Trafikkinfo: Vy Go-Ahead Flytoget
Fra: lørdag 21. mars kl. 21.25 Til: søndag 22. mars kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. Strekninger som påvirkes: Skøyen-Bryn, Ljan-Høvik, Grefsen-Oslo S, Lillestrøm-Drammen, Skøyen-Eidsvoll, Skøyen-Lillestrøm, Lillestrøm-Asker, Ski-Høvik, Kolbotn-Skøyen, Drammen-Oslo S, Skøyen-Gardermoen. 

 

Askerbanen

Drammen-Skøyen Trafikkinfo: Vy Go-Ahead Flytoget
Fra: lørdag 15. februar kl. 21.25 Til: søndag 16. februar kl. 07.25
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Lysaker-Asker Trafikkinfo:  Vy Go-Ahead Flytoget
Fra: torsdag 09. april kl. 02.15 Til: mandag 13. april kl. 02.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Bergensbanen

Voss-Bergen Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 23. mars kl. 09.30 Til: fredag 27. mars kl. 15.30
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. Arbeidet pågår på dagtid mellom kl. 09.30 og 15.30 (avsluttes 14:30 på fredag).

 

Ål-Bergen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 9. mai kl. 01.00 Til: søndag 10. mai kl. 12:50
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. 

 

Hønefoss-Nesbyen Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 25. april kl. 04:40 Til: lørdag 19. juni kl. 12.05
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. Arbeidet utføres mellom kl. 04:40 og kl. 12:05 mandag til lørdag. 

 

Bratsbergbanen

Skien-Nordagutu Trafikkinfo: Vy
Fra: fredag 24. april kl. 21.00 Til: mandag 27. april kl. 04.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Dovrebanen

Melhus-Lundamo Trafikkinfo:  Vy 
Fra: torsdag 9. april kl. 07.05 Til: søndag 12. april kl 08.15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Melhus-Lundamo Trafikkinfo:  Vy 
Fra: lørdag 9. mai kl. 00:05 Til: søndag 10. mai kl. 23:45
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Ler stasjon Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 11. mai kl. 00.00 Til: fredag 5. juni kl. 00.00
Bane NOR utfører arbeid med signalanlegget på Ler stasjon. 

 

Eidsvoll-Ringebu/Hamar-Løten Trafikkinfo:  Vy 
Fra: lørdag 9. mai kl. 06:10 Til: mandag 11. mai kl. 04:10
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Drammenbanen

Skøyen - Asker/Drammen Trafikkinfo:  Vy 
Fra: lørdag 15. februar kl. 21.25 Til: søndag 16. februar kl. 07.25
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. 

 

Asker-Gulskogen/Holmestrand Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 7. mars kl. 21.25 Til: søndag 8. mars kl. 07.25
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. 

 

Asker-Gulskogen/Asker-Sande Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 14. mars kl. 21:25 Til: søndag 15. mars kl. 07:25
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Lysaker-Asker-Drammen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 4. april kl. 04.15 Til: mandag 13. april kl. 02.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Drammen-Holmestrand Trafikkinfo: Vy
Fra: torsdag 9. april kl. 02.00 Til: mandag 13. april kl. 02.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Lysaker-Asker Trafikkinfo: Vy Go-Ahead Flytoget
Fra: torsdag 09. april kl. 02.15 Til: mandag 13. april kl. 02.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Drammen stasjon Trafikkinfo: Vy Go-Ahead Flytoget
Fra: lørdag 30. mai kl. 03:50 Til: søndag 31. mai kl. 16.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Gjøvikbanen

Eina-Gjøvik Trafikkinfo: Vy 
Fra: fredag 3. april kl. 20:20 Til: mandag 6. april kl. 03:20
Bane NOR utfører boring av mastefundamenter på Gjøvik stasjon i forbindelse med ERTMS-prosjektet. 

 

Oslo S-Gjøvik Trafikkinfo: Vy 
Fra: lørdag 23. mai kl. 02:00 Til: mandag 25. mai kl. 02:00
Bane NOR utfører arbeid med nytt kontaktledningsanlegg på Gjøvik stasjon, vedlikehold på Nittedal, ERTMS-arbeid, sporarbeid på Jaren, arbeid med bru over Hunnselva og skinnebytte Roa-Jaren. 

 

Roa-Jaren Trafikkinfo: Vy 
Fra: mandag 25. mai kl. 08:35 Til: fredag 29. mai kl. 13:50
Bane NOR utfører vedlikehold av strekningen for bedre punktlighet. Arbeidet foregår på dagtid mellom kl. 08:35 og kl. 13:50.

 

Hovedbanen

Oslo S-Lillestrøm Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 30. mai kl. 03:00 Til: søndag 31. mai kl. 15.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

 

Kongsvingerbanen

Lillestrøm-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 17. august Til: onsdag 08. april
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår på hverdager mellom kl. 08.10 og kl. 13.25, og i helger mellom kl. 04.55 og kl. 12.00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Fetsund-Kongsvinger/Charlottenberg Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 29. februar kl. 04.50 Til: tirsdag 1. mars kl 16.15
Bane NOR utfører arbeider med kontaktledningsanlegget på Sørumsand og rehabilitering av Fetsund bru.

 

Fetsund-Kongsvinger/Charlottenberg Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 21. mars kl. 04.50 Til: søndag 22. mars kl 16.15
Bane NOR utfører arbeider med kontaktledningsanlegget på Sørumsand og rehabilitering av Fetsund bru.

 

Spikkestadbanen

Asker-Spikkestad Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 15. februar kl. 21.25 Til: søndag 16. februar kl. 07.25
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Skøyen-Asker-Spikkestad Trafikkinfo: Vy
Fra: torsdag 9. april kl. 02.00 Til: mandag 13. april kl. 02.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Asker-Spikkestad Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 25. mai kl. 09:00 Til: fredag 12. juni kl. 13:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. Arbeidet blir utført på dagtid mellom kl. 09.00 til kl. 12.00.

 

Sørlandsbanen

Drammen-Gulskogen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 14. mars kl. 03.00 Til: søndag 15. mars kl. 15.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Drammen-Gulskogen Trafikkinfo: Vy
Fra: torsdag 9. april kl. 02.00 Til: mandag 13. april kl. 02.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. 

 

Drammen-Kongsberg Trafikkinfo: Go-Ahead Vy
Fra: fredag 1. mai kl. 03.00 Til: søndag 3. mai kl. 03.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet

 

Gulskogen-Kongsberg Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 18. mai kl. 09.00 Til: fredag 22. mai kl. 15.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. Arbeidet utføres på hverdager mellom kl. 09.00 og kl 15.00.

 

Drammen-Mjøndalen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 30. mai kl. 03.00 Til: søndag 31. mai kl. 15.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet

 

Vestfoldbanen

Asker-Holmestrand Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 7. mars kl. 21.30 Til: søndag 8. mars kl. 07.30
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Drammen-Holmestrand Trafikkinfo: Vy
Fra: torsdag 9. april kl. 02.00 Til: mandag 13. april kl. 02.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Asker-Sande Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 14. mars kl. 21:25 Til: søndag 15. mars kl. 07:25
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet.

 

Larvik-Skien Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 20. april kl. 23:45 Til: søndag 26. april kl. 04:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. Arbeidet utføres på natt mellom kl. 23:45 og 04:15.

 

Østfoldbanen

Oslo S-Rygge/Kråkstad Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 22. februar kl. 02.00 Til: søndag 23. februar kl. 14.00
Bygging av midlertidig omkjøringsvei Larkollveien, forberedende arbeider for dobbeltspor og anleggsvei ved Kurefjordbruen.

 

Halden-Göteborg C Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 23. mars kl. 22.00 Til: Torsdag 26. mars kl. 05.00
Trafikverket i Sverige på strekningen Halden-Göteborg C.

 

Ski-Mysen Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 30. mars kl. 23.00 Til: fredag 3. april kl. 04.50
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet. Arbeidet pågår på natt mellom kl. 23.00 og kl. 04.50

 

Oslo S-Halden/Oslo S-Kråkstad Trafikkinfo: Vy
Fra: torsdag 9. april kl. 02:00 Til: mandag 13. april kl. 02:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Moss-Fredrikstad Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 20. april kl. 09:15 Til: torsdag 30. april kl. 14:40
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet foregår på dagtid mandag, torsdag og fredag mellom kl. 09:15 og kl. 14:40.

 

Ski-Mysen Trafikkinfo: Vy
Fra: mandag 27. april kl. 23:00 Til: fredag 1. mai kl. 04:50
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet foregår på natt mellom kl. 23:00 og kl. 04:50.

 

Oslo S-Halden-Ed/Oslo S Kråkstad Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 9. mai kl. 02:00 Til: søndag 10. mai kl. 13:40
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.