Planlagt arbeid på jernbanen

Vi oppgraderer jernbanenettet over hele Norge. Lurer du på om arbeidet vårt påvirker din togreise? Se etter din strekning i oversikten.

Hele landet

Hele landet Trafikkinfo: SJ, Go-Ahead, Flytoget, Vy
Fra: søndag 25. oktober kl. 02.00 Til: søndag 25. oktober kl. 04.00
Bane NOR utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene i hele landet. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

 

Hele landet Trafikkinfo: SJ, Go-Ahead, Flytoget, Vy
Fra: søndag 29. november kl. 02.00 Til: søndag 29. november kl. 04.00
Bane NOR utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene i hele landet. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

 

Hele landet Trafikkinfo: SJ, Go-Ahead, Flytoget, Vy
Fra: søndag 10.01.21 kl 02:00 Til: søndag 10.01.21 kl. 04:00
Bane NOR utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene i hele landet. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

 

Hele landet Trafikkinfo: SJ, Go-Ahead, Flytoget, Vy
Fra: søndag 07.02.21 kl. 02:00 Til: søndag 07.02.21 kl. 04:00
Bane NOR utfører vedlikehold av systemer for kommunikasjon mellom togene og togledersentralene i hele landet. All togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

 

Oslo S

Oslo S Trafikkinfo: Flytoget Vy
Fra: lørdag 24. oktober kl. 01.55 Til: søndag 25. oktober kl. 13.45
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid for bedre punktlighet og arbeid i forbindelse med Follobanen. Spor 14-19 stenges.

 

Oslo S-Ljan/Hauketo Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 13.03.21 kl. 01:15 Til: søndag 14.03.21 kl. 13:45
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Oslo S-Ljan/Hauketo/Bryn/ Lillestrøm/Grefsen/Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.03.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Askerbanen

Skøyen-Drammen Trafikkinfo: Flytoget Vy
Fra: lørdag 20.02.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.02.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Bergensbanen

Bergen-Voss Trafikkinfo: Vy
Fra: onsdag 11. november kl. 03:00 Til: fredag 20. november kl. 04:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Bergen-Vaksdal/Voss Trafikkinfo: Vy
Fra: fredag 20. november kl. 04.00 Til: søndag 13. desember kl. 04.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Bergen-Dale/Voss Trafikkinfo: Vy
Fra: fredag 11. desember kl. 04.00 Til: søndag 13. desember kl. 03.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Dovrebanen

Hovin-Ler Trafikkinfo: SJ
Fra: mandag 19. oktober kl. 08:55 Til: onsdag 28. oktober kl. 13:50
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet utføres mandag, tirsdag og onsdag mellom kl. 08:55 og kl. 13:50. Les mer om arbeidet her.

 

Eidsvoll verk/Dal-Løten/Ringebu Trafikkinfo: SJ
Fra: lørdag 24. oktober kl. 07:40 Til: søndag 25. oktober kl. 17:30
Bane NOR utfører blant annet arbeid i forbindelse med nytt dobbeltspor Venjar-Langset.

 

Gardermoen-Tangen/Dal-Eidsvoll Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 24. oktober kl. 06:30 Til: søndag 25. oktober kl. 18:30
Bane NOR utfører blant annet arbeid i forbindelse med nytt dobbeltspor Venjar-Langset.

 

Eidsvoll Verk-Hamar Trafikkinfo: Vy, SJ
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 07:00 Til: søndag 21.03.21 kl. 18:30
Bane NOR utfører blant annet arbeid i forbindelse med nytt dobbeltspor Venjar-Langset.

 

Drammenbanen

Sandvika-Asker Trafikkinfo: Vy 
Fra: lørdag 31. oktober kl. 21:00 Til: søndag 1. november kl. 09:00
Bane NOR fornyer kontaktledningsanlegget for bedre punktlighet. Vys linje L1 kjører Askerbanen mellom Sandvika og Asker.

 

Drammen-Mjøndalen Trafikkinfo: Vy, Go-Ahead
Fra: lørdag 23.01.21 kl. 05:00 Til: mandag 25.01.21 kl. 02:00
Arbeid i forbindelse med utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen. 

 

Drammen-Mjøndalen Trafikkinfo: Vy, Go-Ahead
Fra: lørdag 13.02.21 kl. 05:00 Til: mandag 15.02.21 kl 02:00
Arbeid i forbindelse med utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen. 

 

Skøyen-Drammen Trafikkinfo: Vy 
Fra: lørdag 20.02.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.02.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Oslo S-Ljan/Hauketo/Bryn/ Lillestrøm/Grefsen/Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.03.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Asker-Drammen Trafikkinfo: Vy Flytoget
Fra: lørdag 27.03.21 kl. 04:15 Til: mandag 05.04.21 kl. 02:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet, blant annet rehabilitering av Lieråsen tunnel. 

 

Gardermobanen

Gardermoen-Tangen Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 24. oktober kl. 06.30 Til: søndag 25. oktober kl. 18.30
Bane NOR utfører blant annet arbeid i forbindelse med nytt dobbeltspor Venjar-Langset.

 

Gjøvikbanen

Eina-Roa Trafikkinfo: Vy 
Fra: fredag 4. desember kl. 22:20 Til: søndag 6. desember kl. 11:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Oslo S-Ljan/Hauketo/Bryn/ Lillestrøm/Grefsen/Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.03.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Hovedbanen

Dal-Eidsvoll Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 24. oktober kl. 06.30 Til: søndag 25. oktober kl. 18.30
Bane NOR utfører blant annet arbeid i forbindelse med nytt dobbeltspor Venjar-Langset.

 

Oslo S-Lørenskog Trafikkinfo: Vy
Fra: søndag 07.03.21 kl. 04:00 Til: søndag 07.03.21 kl. 20:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet berører lokaltog L1.

 

Oslo S-Ljan/Hauketo/Bryn/ Lillestrøm/Grefsen/Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.03.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Oslo S-Strømmen Trafikkinfo: Vy
Fra: torsdag 25.03.21 kl 02:00 Til: torsdag 01.04.2021 02:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet berører lokaltog L1.

 

Kongsvingerbanen

Fetsund-Kongsvinger/Charlottenberg Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: mandag 10. august kl 08.25 Til: fredag 11. desember kl 14.00
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår på hverdager mellom kl. 08.25 og kl. 14.00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Fetsund-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 29. august 04.30 Til: søndag 13. desember kl 12.00
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår  i helgene mellom kl. 04.30 og kl. 12.00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Fetsund-Kongsvinger/Charlottenberg Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 31. oktober 04.15 Til: søndag 1. november kl 16.15
Bane NOR utfører arbeider med kontaktledningsanlegget, rehabilitering av Fetsund bru og ombygging av Skarnes stasjon.

 

Fetsund-Kongsvinger/Charlottenberg Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 14. november 04.15 Til: søndag 15. november kl 16.15
Bane NOR utfører arbeider med kontaktledningsanlegget, rehabilitering av Fetsund bru og ombygging av Skarnes stasjon. Det foregår også sporarbeid ved Galterud, Bodung og Rånåsfoss.

 

Fetsund-Kongsvinger/Charlottenberg Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 28. november 04.15 Til: søndag 29. november kl 16.15
Bane NOR utfører arbeider med kontaktledningsanlegget, rehabilitering av Fetsund bru og ombygging av Skarnes stasjon. 

 

Sørumsand-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: mandag 14.12.20 kl. 08:25 Til: fredag 22.01.21 kl. 14:00
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår på hverdager mellom kl. 08.25 og kl. 14.00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Sørumsand-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 19.12.20 kl. 03:45 Til: søndag 24.01.21 kl. 11:30
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår  i helgene mellom kl. 03:45 og kl. 12:00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Årnes-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: mandag 25.01.21 kl. 08:25 Til: fredag 25.06.21 kl. 14:00
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår på hverdager mellom kl. 08.25 og kl. 14.00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Årnes-Kongsvinger Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 30.01.21 kl. 03:45 Til: søndag 20.06.21 kl. 11:30
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Arbeidene pågår  i helgene mellom kl. 03:45 og kl. 12:00. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Årnes-Kongsvinger/Charlottenberg Trafikkinfo: Vy SJ
Fra: lørdag 27.03.21 kl. 04:00 Til: mandag 29.03.21 kl. 01:00
Bane NOR bytter ut det gamle kontaktledningsanlegget. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten. Les mer her.

 

Ofotbanen

Narvik-Bjørnfjell Trafikkinfo: SJ
Fra: tirsdag 8. september kl. 04.40 Til: fredag 11. desember kl. 07.40
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet pågår tirsdag til fredag mellom kl. 04.40 og 07.40 annen hver uke (oddetallsuker).

 

Nordlandsbanen

Leangen-Steinkjer Trafikkinfo: SJ
Fra: lørdag 16.01.21 kl. 23:35 Til: søndag 17.01.21 kl. 10:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet, samt arbeid med plattform for tilpasning til nye togsett.

 

Leangen-Steinkjer Trafikkinfo: SJ
Fra: lørdag 13.02.21 kl. 23:45 Til: søndag 14.02.21 kl. 19:45
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet, samt arbeid med plattform for tilpasning til nye togsett.

 

Leangen-Steinkjer Trafikkinfo: SJ
Fra: lørdag 13.03.21 kl. 23:35 Til: søndag 14.03.21 kl. 10:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet, samt arbeid med plattform for tilpasning til nye togsett.

 

Sørlandsbanen

Moi-Snartemo Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: lørdag 24. oktober kl. 04.48 Til: søndag 06. desember kl. 08.15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet pågår fredag - søndag i tidsrommet 04.48 - 08.15. 

 

Moi-Snartemo Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 26. oktober kl. 11.17 Til: torsdag 10. desember kl. 16.48
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet pågår mandag - torsdag i tidsrommet 11.17 - 16.48.

 

Gulskogen-Mjøndalen Trafikkinfo: Vy Go-Ahead
Fra: lørdag 21. november kl. 04.00 Til: søndag 22. november kl. 16.00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Nærbø-Egersund Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: fredag 04. desember kl. 23.00 Til: søndag 06. desember kl. 03.06
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Nærbø-Egersund Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: fredag 11. desember kl. 23.00 Til: søndag 13. desember kl. 03.06
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Snartemo-Moi Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 04.01.21 kl. 04:48 Til: torsdag 24.06.21 kl. 11:05
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet pågår mandag til torsdag i tidsrommet 04:48 til 11:05.

 

Drammen-Mjøndalen Trafikkinfo: Vy, Go-Ahead
Fra: lørdag 23.01.21 kl. 05:00 Til: mandag 25.01.21 kl. 02:00
Arbeid i forbindelse med utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen. 

 

Drammen-Mjøndalen Trafikkinfo: Vy, Go-Ahead
Fra: lørdag 13.02.21 kl. 05:00 Til: mandag 15.02.21 kl 02:00
Arbeid i forbindelse med utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen. 

 

Varhaug-Skeiane/Sandnes Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 01.03.21 kl. 12:12 Til: torsdag 04.03.21 kl. 17:40
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Moi-Sandnes Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: søndag 07.03.21 kl. 03:06 Til: søndag 07.03.21 kl. 09:00
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Sandnes-Stavanger Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: mandag 08.03.21 kl. 00:30 Til: tirsdag 09.03.21 kl. 04:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. Arbeidet foregår på natt mellom kl. 00:30 og 04:15.

 

Kristiansand-Snartemo Trafikkinfo: Go-Ahead
Fra: søndag 21.03.21 kl. 04:40 Til: søndag 21.03.21 kl. 10:50
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Østfoldbanen

Oslo S-Halden og Oslo S-Kråkstad Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 24. oktober kl. 02.00 Til: søndag 25. oktober kl. 13.40
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

 

Oslo S-Ljan/Hauketo Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 13.03.21 kl. 01:15 Til: søndag 14.03.21 kl. 13:45
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.

 

Oslo S-Ljan/Hauketo/Bryn/ Lillestrøm/Grefsen/Skøyen Trafikkinfo: Vy
Fra: lørdag 20.03.21 kl. 21:15 Til: søndag 21.03.21 kl. 07:15
Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet.