Offentlig journal

Bane NORs postjournaler publiseres på eInnsyn.

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere. 

Henvendelser om innsyn kan sendes direkte via eInnsyn. Ønsker du innsyn i våre dokumenter kan du sende en henvendelse til postmottak@banenor.no

Lenke til eInnsyn