Offentlig journal

Bane NORs postjournaler publiseres på OEP, offenlig elektronisk postjournal.

Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere. 

Henvendelser om innsyn kan sendes direkte via OEP. Ønsker du innsyn i våre dokumenter kan du sende en henvendelse til postmottak@banenor.no

Lenke til eInnsyn