Planlagte arbeider sommeren 2020

Bane NOR bruker deler av sommeren til omfattende arbeid med fornyelse, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet. På Østlandet blir Drammenbanen og Østfoldbanen mest berørt.

Fra arbeider knyttet til Follobanen sommeren 2019. (Illustrasjonsfoto: Bane NOR)

Jobben som gjøres mens banene stenges, er viktig for å opprettholde komfort, driftssikkerhet og punktlighet på jernbanen gjennom året. Større utbyggings- og fornyelsesprosjekter utnytter også arbeidsperiodene.

I år starter arbeidet vest for Oslo en uke før jobben på Østfoldbanen. Uken etter at arbeidet er avsluttet vil det være noe saktekjøring slik at sporet skal få «sette seg» etter arbeidene.

Togtrafikken i disse periodene erstattes med buss. Du vil finne informasjon om hvordan trafikken avvikles i reiseapper og på togselskapenes nettsider. I tillegg til Vy berøres også Flytoget og Go-Ahead av arbeidene.

Uke 26 til 31:
Strekningen fra Asker til Drammen er stengt for togtrafikk fra 20. juni til 3. august. Dette inngår i den omfattende rehabiliteringen av Lieråsen tunnel som avsluttes i 2021. Tiltakene er bl.a. utskifting av spor og sporveksler, gjennomgående masseskifte, fornyelse av kontaktledningsanlegget og nytt nødlysanlegg.

Uke 27 til 31:
Fra 27. juni til 3. august er det stengt mellom Sandvika og Asker for lokaltog (L1) på grunn av arbeid med nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn.

Spikkestadbanen er stengt mellom Sandvika og Spikkestad fra 20. til 24. juli. Her skal det gjøres sporarbeid og vedlikehold.

Uke 27 til 32:
Strekningene fra Oslo S til Rygge og fra Ski til Mysen på Østfoldbanen stenger fra 27. juni til 10. august.

Det skal gjøres jernbanetekniske arbeider med innføringen av Follobanen mot Oslo S og Ski, samt innspurten med første byggetrinn på Ski stasjon. Dessuten blir det anleggsarbeid knyttet til nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, samt omfattende fornyelse og vedlikehold andre steder, bl.a. mellom Oslo S og Ski.

Det nye dobbeltsporet på Follobanen som planlegges åpnet i 2022, betyr flere tog, bedre punktlighet og en reisetid på 11 minutter mellom Oslo og Ski. Nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss skal være operativ fra 2024.