Bane NOR skal rense sporet på Østfoldbanen

I høst skal det renses pukkstein på strekningen mellom Halden og Kornsjø. Prosjektet hadde oppstart i dag og varer ut november.

Bane NOR har tidligere i sommer renset masser på Ofotbanen. Der har det blitt renset hele 12 571 meter linje, tatt ut 8793 kubikkmeter finstoff fra sporet og tilført omtrent 6000 kubikkmeter ny ballastpukk fra Rombak Pukk AS.

Renseverket på Bjørnfjell på Ofotbanen. Foto: Andrea Mikalsen Rodriguez

Arbeidene foregå ved at et skinnegående renseverk graver opp den gamle pukken fra sporet. Denne pukken går via transportbånd inn i renseverket og den rensede pukken i riktig størrelse blir så ført tilbake til sporet. Resterende masse blir fraktet videre og eventuell forurenset masse blir fraktet til deponeringsstasjoner. Etter renseverket blir det kjørt inn pukkvogner som fyller med ny pukk i omtrent tilsvarende mengde som den massen som er fjernet. Deretter kjører en pakkmaskin over sporet og pakker og justerer det.

Hensikten med ballastrens er å fjerne de delene av pukken som er utenfor størrelsen 32-63 millimeter. Det gjøres for å sikre en god og stabil ballastpukk som ivaretar jernbanesporets ønskede egenskaper. Ballastrensingen gjør sporet mer stabilt og i bedre stand til å tåle ytre påkjenninger som stor nedbør eller sterk varme. Sporet blir i tillegg mer behagelig å kjøre på, det kreves mindre vedlikehold og det gir mindre slitasje på togmateriellet.

Utsilt masse samles opp. Foto: Andrea Mikalsen Rodriguez

Arbeidene medfører noe støy, og på deler av strekningen vil det være nattarbeid. I tillegg vil planovergangen i Bjørnstadgata i Tistedal i perioden 10. - 13. september og planovergangen i Ørveien i Aspedammen i tidsrommet 27. – 30. oktober være stengt. Nattarbeid vil utføres i fra 01.10 – 26.11, i tidsrommet kl. 19.02 – 02.00. Alternativ overnatting tilbys naboer i  de berørte områdene hvor det arbeides om natten, eventuelt også for folk som selv arbeider natt. Det understrekes at hotell må avtales med Bane NOR på forhånd.

For kontaktpersoner og mer informasjon om prosjektet, se vår prosjektside i link på høyre side.