Rallarvettreglene

Slik hjelper du til å ta vare på Rallarvegen. God tur!

Ta hensyn til natur og kultur

 • Vis respekt for natur og dyreliv, husk at du besøker villreinens rike.
 • Unngå mest mulig sykling på høyfjellet kveld og nattestid mellom 19.00 og 9.00.
 • Vis respekt for beitedyr.
 • Ta med deg ut det du tar med deg inn, dette gjelder all søppel og emballasje.
 • Du skal sykle på et kulturminne, derfor kan standarden være lavere enn du ønsker.

Vis respekt for andre brukere, til fots, på sykkel og i bil

 • Husk at bilister med løyve har rett til å bruke vegen.
 • Unngå hasardiøs sykling.
 • Vis respekt for fritidshuseiere og deres privatliv.
 • Husk at veien er lite egnet for mindre barn og uerfarne syklister.
 • Kle deg for høyfjellet og værmeldingen.
 • Respekter teltforbudet på utvalgte områder.
 • Respekter båndtvang for hund.
 • Varsle om ulykke, søppel, etc. dersom det er nødvendig.
 • Husk at deler av veistrekningen er uten mobiltelefon.

Rallarvettreglene er laget for at alle som bruker vegen skal ha glede av den i årene fremover. Foto: Marius Arnesen, haugastol.no