Forvaltning og vedlikehold av Rallarvegen

Bane NOR har ansvar for å forvalte Rallarvegen, som strekker seg 80 kilometer fra Haugastøl over Finse til Myrdal, og langs Flåmsbana ned til Flåm.

I Myrdalssvingane ned mot Flåm er flere partier av Rallarvegen utbedret. Foto: Olav Hande

En forvaltningsplan fra 2018 legger føringer for restaurering og vedlikehold på strekningen fra Finse til Kårdal i Flåmsdalen. Dette er den mest autentiske og best ivaretatte delen av Rallarvegen.

Forvaltningsplan for Rallarvegen (pdf)

Planen skal sikre at veien blir satt i stand og utviklet videre i tråd med landsverneplanen, som er vedtatt ved såkalt kongelig resolusjon. Den inneholder prinsipper for hvordan vi skal ta vare på den gamle byggeskikken. For eksempel skal ødelagte stikkrenner bygges opp igjen med hogd naturstein slik de i sin tid ble laget, ikke med plastrør.

Bane NORs arbeid med kulturminner.