Bane NOR forklarer: Spørsmål og svar

Her svarer vi på noen spørsmål som vi ofte får.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foto: Pixabay.com
Hva er forskjellen mellom Vy og Bane NOR?

Bane NOR skal drive og utvikle det norsk jernbanenettet. Vi har bl.a. ansvaret for spor, signalanlegg, informasjon på stasjonene og vedlikehold og utbygging av jernbanenettet i Norge.

Vy, tidligere NSB, er ett av flere togselskap som transporterer mennesker og gods på jernbanenettet.

Bane NOR er et statsforetak, underlagt Samferdselsdepartementet. 

Hvilke selskaper trafikkerer det offentlige jernbanenettet i Norge?

Norge har i dag flere trafikkutøvere som gjennom sportilgangsavtaler får benytte Bane NORs banenett:

 • Vy
 • Go-Ahead Nordic
 • Sørtoget
 • Flytoget AS
 • SJ AB
 • CargoNet AS
 • Cargolink AS
 • Malmtrafikk AS
 • Green Cargo AB
 • TX Logistik AB
 • Peterson Rail AB
 • Hector Rail AB
 • Railcare Tåg AB
 • Tågåkeriet i Bergslagen AB

Hvor stort er det norske jernbanenettet?

-Det offentlige jernbanenettet er på litt over 4000 kilometer. Om lag 80% av trafikken avvikles med elektriske tog.

Hvem eier stasjonene?

De fleste stasjonsbygningene eies av Bane NOR Eiendom AS. Selskapet er ansvarlig for bl.a. publikumsarealer, adkomster, parkeringsplasser og øvrige offentlige fasiliteter som er nødvendige for brukerne av togtjenester. 

Hva gjør en togleder?

Toglederen overvåker togenes bevegelser fra et kontrollrom og har ansvar for togframføring over en lengre strekning. Toglederen stiller signaler for ut- og innkjøring av tog på de fjernstyrte stasjonene, og programmerer kryssinger av tog på disse stasjonene.

Hva er en trafikkstyrer - txp?

På alle stasjoner som ikke er fjernstyrt, må det være en trafikkstyrer - txp. Txp skal sørge for at sikkerhetsreglementet for togframføring følges ved å ivareta nødvendig sikkerhet når toget er på stasjonen og/ eller passerer stasjonen. Txp har et to cm bredt rødt bånd rundt uniformslua. 

 Les om mer jernbanens begreper her - ordforklaringer.